Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Arnika se stala centrem mezinárodní sítě IPEN pro střední Evropu a Balkán

9.5.2004
PRAHA [Arnika]

V Brandýse nad Labem byl stvrzen výběr sdružení Arnika jako centra mezinárodní sítě IPEN pro střední Evropu a Balkán. První akcí Arniky coby nového centra zaměřeného na eliminaci toxických látek ze životního prostředí ve střední Evropě a na Balkáně byla mezinárodní konference, na které se sjelo přes 45 odborníků a ekologických aktivistů ze 14 evropských zemí a USA (1). Konala se od 5. do 7. května 2004 v hotelu Brandýský dvůr v Brandýse nad Labem.

Účastníci mezinárodní konference se dohodli na společném akčním plánu pro nejbližší rok. Nevládní organizace v Bulharsku, Bělorusku, Turecku, Rumunsku, České republice, na Slovensku a v dalších zemích regionu se zaměří na důsledné naplňování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách včetně dioxinů. Budou také mapovat znečištění toxickými látkami v lokalitách starých skladů pesticidů, chemických provozů anebo spaloven odpadů.

Na závěr konference přijali účastníci deklaraci, která mimo jiné říká: “Žádáme zpřísnění nově navržené chemické politiky EU nazývané REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) s omezením vlivu průmyslu a vysoce postavených politiků, kteří dávají přednost ekonomickým výhodám průmyslu před zdravím a budoucností obyvatel Evropy.

Dále žádáme ukončení výroby a používání polyvinylchloridu (PVC), který je prokazatelně spojeno se vznikem vysoce toxických perzistentních organických látek od samého počátku jeho výroby, během jeho používání i jeho likvidací, ať už skládkováním nebo spalováním.“

Nevládní organizace z celé Evropy se také shodli na tom, že i nadále budou společně usilovat o eliminaci toxického znečištění globálního životního prostředí.

Pozvaní odborníci se vyjádřili také k aktuálnímu tématu znečištění dioxiny v Lysé nad Labem, kterému byl věnován brífink pro novináře ve čtvrtek 6. května. Dva z přítomných odborníků se také tentýž den zúčastnili prezentace výsledků studie zatížení Lysé nad Labem dioxiny na Městském úřadě v Lysé nad Labem. Označili spalovnu nebezpečných odpadů za možný zdroj dioxinů nalezených jak v drůbeži, tak v krvi mužů z Lysé nad Labem.

Poznámky:

(1) Země zastoupené na konferenci v Brandýse nad Labem: Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Turecko, USA, Velká Británie.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz