Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisková zpráva z vyhlášení a předání Ceny Sdružení českých spotřebitelů

6.12.2005
ÚSTÍ NAD LABEM [Sdružení českých spotřebitelů / YMCA v Ústí nad Labem]

Spokojený zákazník Ústeckého kraje, 6. prosince 2005, 10,30 hodin, Krajský úřad Ústeckého kraje – zasedací místnost č. 740A, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

I. Informace o ceně:
1. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

2. Cena je udělována na základě:
a) návrhu předneseného členem SČS,
b)návrhu předneseného zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv,
c)výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci aktivit SČS.

3. Ocenění se uděluje na dva roky. Bližší informace o metodice udělování ceny, kategoriích pro něž je vyhlašována atd. jsou vystaveny na www.regio.cz/spotrebitel.

4. V Ústeckém kraji převzal záštitu nad předáním ceny hejtman Ústeckého kraje, pan Ing. Jiří Šulc.

II. Regionální politika SČS:

5. Spokojenost spotřebitele vnímáme jako významný faktor dopadů způsobených rozdíly trhu v jednotlivých krajích, mikroregionech, městech a obcích. Na základě například zveřejňovaných cen vybraných výrobků a služeb je patrné, že regionální rozdíly jsou významné. Proto klade Sdružení českých spotřebitelů důraz na aplikaci nástrojů, které by vedly ke snižování rozdílů v úrovni poskytovaných služeb, tedy i v oblastech souvisejících s podporou regionálního rozvoje. Pro tuto strategii však zatím nenalézá dostatečnou podporu u centrálních orgánů. Jsme však v kontaktu se zákonodárnými orgány a zejména je snahou SČS rozšiřovat činnost přímo v regionech.

6. Cílem SČS je prosadit vnímání pojetí ochrany spotřebitele jako nedílné součásti regionální politiky a tedy jako součást aktivit spadajících do působnosti regionální a místní samosprávy, neboť ochrana spotřebitele by měla být pojímána jako jeden z nástrojů zvýšení úrovně hospodářské a sociální soudržnosti. Musí být vnímána jako další prostředek, který je součástí cílených podpor regionálního rozvoje uplatňovaných v rámci zákona o regionálním rozvoji. Takto zaměřenou podporou se vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územních obvodů kraje.

III. Informace o ustavování odborných komisí pro ochranu spotřebitelů v regionech:

7. Na základě zhodnocení stávající úrovně ochrany spotřebitele na celostátní a regionální úrovni a výše zmíněné analýze regionálního rozvoje v oblasti ochrany spotřebitele, dospělo představenstvo SČS k rozhodnutí, že by přínosem bylo posílení regionální činnosti zřízení kontaktního a informačního centra ve vybraných regionech a zejména ustavení platformy pro spolupráci zástupců regionálních a místních samospráv, orgánů státní správy (dozoru, kontrol, inspekcí) působících v regionu, zástupců podnikatelských samospráv a dalších nevládních, neziskových organizací, působících v oblasti spotřebitele ve formě odborné komise pro ochranu spotřebitele.

8. Cílem ustavení komise, v daném případě v Ústeckém kraji, je trvalé zlepšování vzájemné informovanosti partnerů, monitorování úrovně ochrany spotřebitele v kraji, vznášení podnětů, návrhů ke zlepšení služeb a úrovně ochrany spotřebitele a v neposlední řadě zviditelňování firem se zvláštním přístupem ke spotřebiteli působících v kraji. Odborná komise pro ochranu spotřebitele rovněž projednala a schválila seznam podnikatelských subjektů, kterým je Cena SČS pro rok 2005 udělena.

Příloha:
Seznam vyhodnocených firem v Ústeckém kraji

Regionální zastoupení – kontaktní místo v Ústeckém kraji:
YMCA v Ústí nad Labem
Filip Hušek – ředitel
Hradiště 4
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 220 831; 737 112 042
e-mail: usti@ymca.cz
www.usti.ymca.cz

Kontaktní údaje:
Sekretariát SČS, Budějovická 73, 140 00 Praha 4
tel. + 420 261262280, fax + 420 261262268
E mail: dupal@regio.cz , novak@regio.cz
www.regio.cz/spotrebitel

Příloha k tiskové zprávě

PŘEHLED OCENĚNÝCH
podnikatelských subjektů Cenou SČS v Ústeckém kraji
2005


WAMB, v.o.s.
IČ: 49900757
Sídlo: Za Chlumem 735, 418 01 Bílina
Provozovna: Mírové nám.92, 418 01 Bílina
Činnost: Hotel Lev - pohostinství,ubytování služby
Ocenění za: Velká spokojenost s poskytovanými službami, ochota personálu.


Martina Beránková
IČ: 46019600
Sídlo: Purkyňova 11, 411 17 Libochovice
Provozovna: Revoluční 9, OD Labe, 400 01 Ústí nad Labem
Činnost: Móda Martina - prodej oděvů
Ocenění za: Vysoká kvalita poskytovaných služeb, odbornost, čistota.


Petr Paveza
IČ: 11452692
Sídlo: 401 31 Velemín 89
Činnost: Motorest Velemín - Pohostinství
Ocenění za: Krásné prostředí, kvalitní služby, výborná kuchyně.


Josef Hora - HS Tuning
IČ: 47305339
Sídlo: Valentýnská 499, 417 31 Novosedlice
Činnost: Prodej autodílů a doplňků
Ocenění za: Vysoká odbornost, rychlé a spolehlivé služby zákazníkům.


Ladislav Šeiner - FOTOATELIER KAMERA
IČ: 12800031
Sídlo: Javorová 3105/525, 434 01 Most
Činnost: Fotoateliér Kamera
Ocenění za: Velmi odborný, profesionální přístup k zákazníkům.


Milan Šujan
IČ: 60236752
Sídlo: Hořanská cesta 1183, 434 01 Most
Provozovna: Česká 843, 434 01 Most
Činnost: Obklady a dlažby - prodej
Ocenění za: Kvalitní obsluha, krásné prostředí, čistota, pořádek.


Zdenka Rosová
IČ: 12788481
Sídlo: náměstí 5. května 54, 41117 Libochovice
Činnost: Ovoce, zelenina, potraviny
Ocenění za: Kvalitní a čisté zboží, ochota a příjem.obsluha.


HAJŠO, s.r.o.
IČ: 25489348
Sídlo: Lesní 255, 431 45 Březno
Provozovna: Hora Sv. Šebestiána 4, 431 82 Hora Sv.Šebest.
Činnost: Řeznictví Ivan Hajšo - Výroba a prodej masných výrobků
Ocenění za: Kvalitní zboží z vlastní výroby, nadstandardní služby.


Ladislav Vojtěchovský - Kamenosochařství
IČ: 12049409
Sídlo: Komenského 387, 417 41 Krupka
Provozovna: Jateční 7, 419 01 Duchcov
Činnost: Kamenosochařství
Ocenění za: Odborné služby, ochota a vstřícnost, široká nabídka


Mostecká uhelná, a.s.
IČ: 27261824
Sídlo: V.Řezáče 315, 434 67 Most
Provozovna: Široký vrch 364, 434 01 Most
Činnost: Hotel Širák Most - ubytování, sportovní akce, školící prostory
Ocenění za: Široký rozsah poskytovaných služeb, čisté a upravené prostředí.


Alena Konopásková
IČ: 15661351
Sídlo: Palackého 740/6, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Činnost: Magdalenka - cukrářská a pekařská výroba a prodej
Ocenění za: Velmi chutné vlastní výrobky, ochota a příjemné prostředí


Věra Tupá
IČ: 42154529
Sídlo: náměstí Svobody 158, 438 01 Žatec
Činnost: Hračky, papír
Ocenění za: Prodej kvalitních nezávadných výrobků, velký výběr.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz