Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Proč nesouhlasíme s konáním CzechTek na Doupově

18.7.2006
PRAHA [Český svaz ochránců přírody]

CzechTek 2006 se má konat v lokalitě Sedlec ve vojenském prostoru v Doupovských horách. S přihlédnutím k problémům této akce v minulých letech jde o ideální místo – daleko od lidí a navíc střežené armádou. Leč přibývá zde problém nový, se kterým se žádná ze zúčastněných stran doposud nesetkala a zjevně dost dobře neví, jak s ním naložit. Problém ochrany přírody.

Doupovské hory byly nedávno vyhlášeny tzv. ptačí oblastí v evropské soustavě chráněných území Natura 2000. A co čert nechtěl a ministr asi nevěděl, přímo na technařům pronajaté louce se vyskytuje hned několik chráněných druhů živočichů. Plánovaná technopárty jejich životy jednoznačně ohrožuje. Nejde jen o medializovaného chřástala polního, ale i o další vzácné ptáky. Mezi nimi zde například hnízdí strnad luční, který je v České republice chráněn ještě přísněji než chřástal. Na tento fakt jsme veřejnost upozornili.

Argumenty, které ministerstvo obrany ústy mluvčího Čírtka na naše upozornění sneslo, jsou, bohužel, snůškou demagogie a lží a projevem snahy zamaskovat předchozí chybné kroky.

Například Čírtek opakovaně v médiích tvrdí, že se na daném území žádné chráněné druhy nevyskytují. Tvrdí to v době, kdy újezdní úřad (podřízená složka ministerstva obrany vykonávající státní správu ve vojenských prostorech) vlastní již déle než týden odborné stanovisko státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), ze kterého jasně vyplývá, že přímo na tomto území se vyskytuje 6 zákonem zvláště chráněných druhů živočichů. A v době, kdy újezdní úřad již přes týden vede správní řízení o udělení výjimky z ochrany těchto druhů. Takže pan mluvčí buď vědomě lže nebo mu nestálo za to, aby se u svých podřízených informoval.

Udělení výjimky je nezbytně nutné k povolení technopárty. Ano k povolení! Ministerstvo sice podepsalo nájemní smlouvu již před měsícem, ale zákonné povolení k akci doposud vydáno nebylo. Nemusí mít však obavy. Újezdní úřad, který povolení vydává v minimálně 30ti denním správním řízení, dle našich informací řízení rozhodne tak, jak si přeje nadřízené ministerstvo. A kdyby ne, odvolacím orgánem je ministerstvo a jakákoliv účast veřejnosti v těchto řízeních je vyloučená...

Dalším ”protiargumentem” je idea, že, když ptákům nevadí vojenská cvičení, výbuchy munice, přejezdy tanků, nebude jim vadit ani technopárty. Kdo tento argument používá, zjevně ptákům nerozumí. Odhlédněme od toho, že na louce u Sedlece armáda žádnou válku nesimuluje a výbuchy se zde nekonají. Louka, resp. její menší část slouží jen jako sporadické tábořiště vojáků a parkoviště jejich techniky. V době konání Teku budou mít někteří ptáci vyvedená mláďata. Jenže o tyto tvorečky se jejich rodiče dále starají. Ukazují jim, jak létat, se chovat v nebezpečí, čím se krmit, některé z nich stále krmí. Někdy tato péče trvá dalších 30 – 40 dní po opuštění hnízda. Mláďata s rodiči nejsou stále. Přivolávají je svým hlasem. Zvuky technopárty se zde polinou dnem i nocí minimálně 3 dny. Nepřetržitě. Mláďata nebudou mít šanci s dospělými komunikovat a zahynou. A to nejen na příslušné 50ti hektarové louce, ale v okolí nejméně dalšího půlkilometru. Vojenské cvičení a střelba, i kdyby se v blízkém okolí konaly, vydávaly by zvuky sporadické, nikoliv hukot dnem i nocí. Komunikace rodičů s mláďaty by tedy nebyla příliš narušena.

Dalších hloupých argumentů by se našlo víc. Jedině snad argument, že ptáci stačí včas vyhnízdit a koncem července již budou mláďata schopná lokalitu bezpečně opustit, bereme. Snad ano. Být tato akce v půlce srpna, ani bychom nemukli.

Proč jsme se ozvali? Český svaz ochránců přírody je dobrovolné sdružení přátel přírody – odborníků i laiků. Od svých členů, ale i členů ornitologické společnosti jsme dostali několik podnětů, že bychom ”s tím měli něco dělat”. Dlouho jsme se rozmýšleli, zda budeme tuto kauzu medializovat, když se jedná jen o ”lokální ohrožení pár ptáčků”. V době, kdy třeba špatně nastavenými zemědělskými dotacemi jich tisíce zahynou pod sekačkami farmářů tlačených striktně stanoveným termínem 15. července. Hnízda nehnízda, pokud posekají později, o dotace přijdou… Není pro nás typické zabývat se lokálními problémy na centrální úrovni našeho početného sdružení. Navíc nám bylo jasné, že nás nepřesné interpretace médií či přesně mířené verbální střely naší armády vpraví do role nepřátel technařů. Nicméně, postupně jsme se shodli na tom, že tento případ nemá jen lokální rozměr. Především, jsme přesvědčeni, že jde o nemístné politické rozhodnutí. Ministr strany, která se sbližuje těsně před volbami s ”poslední volnou skupinou potenciálních voličů”, rozhodl bez ohledu na zákon a zájmy ochrany přírody, jen aby této skupině ”pomohl”. A teprve poté všichni jeho podřízení začali pracovat na tom, aby bylo toto rozhodnutí legalizováno… Nechceme, aby se něco podobného opakovalo.

A potom je tu fakt, že se tímto stavem zjevně porušují směrnice Evropské unie, a že si Česká republika zadělává na mezinárodní ostudu! Naše stížnost Evropské komisi doposud neodešla. Je připravená. Úřední mlýny Evropské komise však melou pomalu, i kdybychom tuto stížnost poslali už před měsícem, Brusel by neměl čas likvidaci chráněných ptáků v evropsky chráněném území zabránit. Proto vyčkáváme a stížnost pošleme až ve chvíli, kdy armádní orgány tuto akci povolí. Pošleme jí proto, aby se při plánování podobných aktivit v budoucnu intenzivněji braly v potaz zájmy přírody i naše mezinárodní závazky.

Pozn. Nemohli byste někdo nabídnout technařům nějaké jiné pozemky – daleko od lidí, daleko od chráněné přírody? Věřím, že by této nabídky využili. CzechTek se koná koncem července!

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

27. 7. 2006
Cilka

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz