Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Arnika vyzvala ČSOP, aby chránil přírodu nejen před CzechTekem, ale i před trvalou devastací

26.7.2006
PRAHA [Arnika]
Autor: Marek Jehlička, tel: 222 781 471, 606 727 942

Sdružení Arnika dnes otevřeným dopisem (1) vyzvalo Český svaz ochránců přírody (ČSOP), aby věnoval svoji pozornost nejen lokalitě chřástala polního, kde se má konat Czech Tek, ale také oblastem, kde žije větší množství silně ohrožených druhů živočichů a rostlin a jimž hrozí trvalá devastace. Arnika tak reagovala na článek ředitele kanceláře ČSOP Petra Stýbla, který byl zveřejněn 25. července v MF DNES.

„Zaujala nás velice viditelná snaha ČSOP prezentovaného Petrem Stýblem o ochranu chřástala polního na lokalitě, kde se má konat letošní CzechTek. V této souvislosti nás mrzí, že jsme nezaznamenali, že by se ČSOP se stejnou vehemencí zastávalo lokalit, kde jsou rovněž ohroženy chráněné druhy rostlin a živočichů, a to nejen dočasnou hlukovou zátěží, ale trvalým poškozením či naprostým zastavěním lokality (2). Důsledky poškození těchto oblastí přitom mohou mít daleko nedozírnější následky, než jaké může způsobit několikadenní hudební produkce,“ uvádí v otevřeném dopise ČSOP předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika rovněž vyjádřila své znepokojení nad výrokem pana Stýbla, který ve svém článku píše: "Naše sdružení je známé tím, že na rozdíl právě od zmíněných ekologistů pro přírodu prostřednictvím tisícovek dobrovolníků především pracuje."

„Toto prohlášení považujeme za poněkud hanlivé a degradující práci dobrovolníků v dalších ekologických nevládních organizacích, kteří pro přírodu a životní prostředí pracují stejně obětavě a s podobným zápalem jako dobrovolníci v ČSOP. Nerozumíme pojmu „ekologista“ a překvapuje nás, že se ČSOP tímto způsobem dobrovolně a veřejně distancuje od ostatních nevládních organizací, jejichž posláním je ochrana přírody a krajiny pro příští generace,“ řekl Petrlík.

Přílohy:
(1) Otevřený dopis Arniky ČSOP najdete na adrese http://www.arnika.org/clanky.shtml?x=1913253

(2) Příklady silně ohrožených lokalit s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin:

- plánovaná výstavba jezů na Labi v úseku Ústí nad Labem - Hřensko s výskytem druhů chráněných Naturou 2000: losos atlantský, bobr evropský a vydra říční a lokalita s výskytem vzácného drobnokvětu pobřežního;
- lokalita Boletice na Šumavě ohrožená výstavbou lyžařského areálu a nově také základny americké armády. Na tato stanoviště jsou svým výskytem vázány některé významné druhy ptáků: datlík tříprstý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, kos horský, čáp černý, vzácně tetřev hlušec, skřivan lesní, pěnice vlašská, strnad luční. Velmi početná je populace ťuhýka obecného. Na vhodných stanovištích se zde také vyskytují a hnízdí tetřívek obecný, chřástal polní a bekasina otavní;
- oblast plánované výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně. Předmětem ochrany by zde v případě vyhlášení za významnou ptačí oblast měly být populace bukáčka malého, ledňáčka říčního, slavíka modráčka a moták pochop, tedy druhy z přílohy I směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, a jejich biotopy.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz