Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl uzavřel šetření v kauze Czechtek

31.1.2006
PRAHA [Iniciativa Policejnistat.cz]
Autor: David Čermák

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl uzavřel po šesti měsících šetření postupu orgánů veřejné správy a Policie ČR v kauze Czechtek.

Iniciativa PolicejníStát.cz vítá a souhlasí s výkladem a hodnocením, které ombudsman předkládá. Ombudsman ve své zprávě uvádí na pravou míru řadu důkazů a faktů, včetně těch, které byly Policií ČR či Ministerstvem vnitra špatně vykládány, zatajovány či bagatelizovány. Ombudsman v závěru zprávy navrhuje změny v práci Policie ČR a přes zjištěná vážná pochybení složek Policie ČR, nenavrhuje zahájení žádného disciplinárního řízení či trestního stíhání pro trestný čin či přestupek. Tento úkol tedy ponechává na Státním zastupitelství v Plzni ve spolupráci s Inspekcí ministra vnitra.

Ombudsman se zaměřil na okolnosti blokování vjezdu na pronajaté pozemky, komunikaci Policie ČR s účastníky a samotný průběh zákroku. Organizátorům akce Czechtek ombudsman vytkl především neoznačení pronajatého prostoru. Ti však dokládají, že policie znemožnila přístup přizvanému geodetovi, čímž znemožnila i označení tohoto prostoru.

Ombudsman uvádí, že policie zablokovala přístupovou komunikaci preventivně a odmítá důvody uváděné policií při samotné blokádě i v poslední době. „Dodatečné zdůvodnění tohoto služebního úkonu (blokování vjezdu) s odvoláním na požadovaný souhlas vlastníka lesního pozemku, případně dalších vlastníků pozemků pod komunikací, je nepřesvědčivé a právně neobstojí. Nejednotná a nejednoznačná argumentace zdůvodňování služebního úkonu oprávněně snižuje důvěryhodnost v profesionalitu Policie ČR a oprávněnost daného úkonu. Je tak zamlžováno, jaký byl skutečný důvod služebního úkonu,“ stojí ve zprávě.

Během policejní akce nebylo umožněno nájemci pozemku Václavu Šroubovi ani jiným osobám komunikovat s velitelem zásahu či jinou kompetentní osobou. Ombudsman se tedy pozastavuje nad tím, že Policie ČR nemá ve své struktuře kompetencí zakotvenou funkci člena štábu, který bude odpovědný za komunikaci s osobami, proti nimž policejní opatření bude prováděno.

„Šetřením jsem zjistil, že Policie ČR měla oprávnění konat, avšak před silovým řešením nevyčerpala důsledně všechny reálné prostředky k obnovení pořádku bez použití síly. Tato skutečnost činí postup Policie ČR nepřiměřeným,“ uvádí ombudsman jako celkové hodnocení policejní akce. Ombudsman uvádí minimální výčet kroků, které Policie ČR mohla uskutečnit. Mezi ně patří označení prostoru, kde se účastníci mohou legálně usazovat, výzvy účastníkům, aby upustili od konkrétního porušování zákona či výslovné upozornění, že při neuposlechnutí výzev bude použito síly. „Mimo těchto možností policie nevyužila především té hlavní a to komunikovat s Václavem Šroubem či jinými osobami, které se snažili vzniklou situaci řešit,” doplňuje David Čermák, koordinátor Iniciativy PolicejníStát.cz.

„Nekvalitními výzvami a chybějícími výzvami s výstrahou tak velení policejního opatření přispělo k eskalaci situace v prostoru technoparty a následného střetu, vzniku násilí jak ze strany účastníků technoparty, tak zakročující pořádkové jednotky, a tím již předem ohrozilo zdraví a životy účastníků a policistů,“ uvádí ombudsman.

Ombudsman policii vytýká prezentaci nepravdivých informací na veřejnosti i celkovou mediální strategii. Během šetření se ombudsmanovi nepodařilo získat vyjádření funkcionářů Policie ČR k okamžiku zablokování provozu na dálnici D5. „To, že se k požadovanému za Policii ČR nikdo nevyjádřil, vypovídá o neschopnosti komunikace uvnitř Policie ČR a navenek,“ uvádí ve zprávě.

Ombudsman dále shledává nedostatečnou obrazovou dokumentaci jako zásadní pochybení Policie ČR. „Policie ČR neprovedla téměř žádnou videodokumentaci svého služebního zákroku pod jednotným velením provedeným v prostoru technoparty v době od 20:30 hod. Videozáznamy celého průběhu služebního zákroku pod jednotným velením Policie ČR pořídit mohla a měla, ale neučinila tak. Neschopnost prokázat, že nedošlo k nedůvodnému násilí ze strany postupujících policistů, je pochybením státu,“ nesouhlasí ombudsman s tvrzením policie, že nebyla k dispozici dostačující záznamová technika. Ombudsman shledává pochybení též v nezájmu příslušníků Policie ČR dokumentovat případná překročení zákonnosti a přiměřenosti služebního zákroku nebo úkonu příslušníka Policie ČR.

Zjevným nedostatkem zprávy je přehlížení faktu, že Policie ČR zasahovala na pozemcích, které byly pronajaty a tedy hrubým způsobem jako orgán veřejné moci narušila soukromoprávní vztah mezi pronajímatelem pozemku a organizátory taneční party. Tím zmařila účel uzavřené nájemní smlouvy a způsobila újmu oběma smluvním stranám.

Iniciativa PolicejníStát.CZ se domnívá, že dalším důležitým materiálem pro osvětlení policejní akce mohou být odpovědi na otázky, které předložil Senát předsedovi vlády v prosinci loňského roku. Premiér na otázky však odmítl odpovědět. Jeho odpovědí se nyní zabývá výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Celý text závěrečného stanoviska Veřejného ochránce práv k postupu Policie ČR proti účastníkům technoparty CzechTek 2005 je k dispozici na stránkách www.ochrance.cz .

David Čermák
koordinátor Iniciativy PolicejníStát.cz

----
„The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing“

Edmund Burke (1729-97)

„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.“


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz