[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek u nás a ve světě (PRTR ve světě)


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Filip Malý, Miroslav Šuta

Hypertextová podoba publikace vydané počátkem roku 1998:

Děti Země Nadace Partnerství Dětmi Země
Úslavská 29, 301 44 Plzeň, telefon/fax: 019-7455905

Plzeňskou ekologickou nadací
Úslavská 29, 301 44 Plzeň, telefon/fax: 019-7455905

Nadací Partnerství
Krátká 26, 100 00 Praha 10, telefon/fax: 02-7816727


Obsah

Co to je PRTR?
Struktura přehledu
Seznam zahrnutých států
Mezinárodní organizace
Zajímavé stránky a další studijní zdroje
O Plzeňské ekologické nadaci


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300
© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
7. července 1998