Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výzva k podání projektů

1.8.2001
PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)]
Autor: Radim Burkoň

NROS oznamuje, že dne 31.7.2001 byly pod referenčním číslem CZ 0002.01 vyhlášeny programy Rozvoj občanské společnosti a Dživas Jekhetane - Žijeme společně, které jsou financovány ze zdrojů Evropské unie v rámci národního programu Phare, rozpočtová linie Phare 2000-02-01.

V programu 1. Rozvoj občanské společnosti se nevládní organizace mohou ucházet o podporu v sektoru:
1a) Informační a školící aktivity, kde je cílem posílit profesionální dovednosti nevládních neziskových organizací (NNO) podporou informačních a školících aktivit, které přispějí ke zlepšení komunikace, fundraisingu, PR dovedností, k zvyšování počítačové gramotnosti, strategickému plánování a managementu, zlepšení veřejného povědomí o NNO, vzájemné spolupráci, včetně školení školitelů, vydávání odborných publikací a podpoře dobrovolnictví.
1b) Ochrana lidských práv, kde je cílem podpora aktivit, které přispějí k dodržování zákonů a mezinárodních úmluv, výchově k lidským právům a rovným šancím pro každého muže a ženu.

V programu 2. Dživas Jekhetane – Žijeme společně, zaměřeném na romskou integraci, se nevládní organizace mohou ucházet o podporu v sektoru:
2a) Vzdělání a výchova, kde budou podporovány aktivity orientované na odbourávání předsudků, rozvoj kapacit organizací, které vychovávají k občanské sounáležitosti, vzdělávání pracovníků a aktivistů romských organizací, vytváření romské asistence, snižování nezaměstnanosti, apod.
2b) Právní a poradenská pomoc, jako bezplatná právní pomoc obětem rasově motivovaného násilí, rozvoj profesionálních dovedností a kapacity organizací, které poskytují právní poradenství, odstraňování různých forem diskriminace, podpora komunikace mezi romským etnikem a samosprávnými orgány.
2c) Odstraňování bariér mezi etniky, začleňování do společnosti a společné řešení problémů, kde budou podporovány aktivity zaměřené na vytváření důvěry a porozumění a tolerance ve společnosti, založené na poznání historie, tradic a kultury různých etnik a vytváření přirozené úcty k různorodým tradicím a kulturám v duchu rozvoje multikulturní společnosti.

Částka, která je pro tuto výzvu k dispozici, jsou 2 miliony EUR. Tato částka se dělí na polovinu do obou programů, pro každý z obou programů je určeno 1 milion EUR. Maximální délka trvání projektů je 18 měsíců, maximální částka na jeden projekt je 50.000 EUR, maximální podíl nákladů na projekt, který může být pokryt ze zdrojů EU, je 80%.

Uzávěrka pro příjem projektů je 4. října 2001 do 16:00 hodin.

Podrobné informace k této výzvě jsou obsaženy ve „Směrnicích pro žadatele“, které jsou zveřejněny na internetové adrese NROS: http://www.nros.cz.

Dotazy týkající se této výzvy lze zasílat v českém nebo anglickém jazyce e-mailem na adresu: grantove@nros.cz nebo faxem: 02 / 33 35 47 08. Nejčastěji kladené dotazy, které mohou být důležité i pro ostatní žadatele, budou společně s odpověďmi zveřejněny na výše uvedené internetové stránce NROS.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz