Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zasedání Správní rady v Řezně

23.5.2001
ŘEZNO [Česko-německý fond budoucnosti]
Autor: Irina Wutsdorff

Ve dnech 21. a 22. května 2001 zasedala v Řezně správní rada Česko-německého fondu budoucnosti. Na svém, v pořadí druhém letošním zasedání schválila správní rada podporu 195 projektů v celkovém objemu 47.260.000 CZK resp. 2.701.000 DM.
Jako příklad četných a rozmanitých forem česko-německé spolupráce, o nichž se v Řezně rozhodovalo, lze vybrat festivaly Uprosřed Evropy a Pražský divadelní festival německého jazyka, pořádání berlínské výstavy „100 let umění v rozmachu“ v Praze, vydání českého překladu studie historika a publicisty Volkera Zimmermanna „Sudetští Němci v době nacionálně socialistického státu“ či renovaci a dostavbu památkově chráněného domu v Krnově, který někdejší němečtí spoluobčané spolu s příslušníky české německé menšiny a dnešními obyvateli Krnova přebudují v moderní středisko česko-německého setkávání.
Správní rada dále v Řezně rozhodla o vypsání vlastního programu stipendií a cíleně podpořila rozšíření a prohloubení dalších výměn mezi učňovskou mládeží, středoškoláky i vysokoškolskými studenty.

Tradiční podpory se dočkají roční pobyty českých středoškoláků na partnerských gymnáziích v Německu či nabídka odborné praxe v sousední zemi, pořádané Koordinačními středisky pro výměnu české a německé mládeže TANDEM. Účelu poznat společnou minulost stejně jako posílit současné zájmy a vazby mezi mladými Němci a Čechy mají posloužit i prázdninové campy, zaměřené např. na opravu starých židovských či německých hřbitovů. Rovněž těmto aktivitám se opakovaně dostalo podpory ze strany Fondu budoucnosti. Jako tradiční lze označit také podporu rekonstrukcí takových kostelů na území České republiky, na kterých spolupracují jejich někedejší němečtí s dnešními českými uživateli. Z projektů, schválených na zasedání v Řezně, si zmínku zaslouží zejména oprava „Modrého sálu“ kláštera v Teplé.

Správní rada dále potvrdila pozici Česko-německého fondu budoucnosti jako partnerské organizace spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“, zřízené za účelem odškodnění nuceně nasazených z dob nacionálního socialismu, a schválila zprávu o činnosti včetně jednacího řádu a finančního rozpočetu příslušné kanceláře svého sekretariátu. Správní rada také schválila materiály o zřízení odvolací komise a navrhovanou podobu otevírací doložky a vybavila tak sekretariát Fondu bu-doucnosti kompetencemi pro co nejdůstojnější a nejrychlejší provedení odškodňovacích plateb.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz