Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Greenpeace: Akce na komíně ukázala nutnost chemické reformy

4. 11. 2005
-red- [Econnect/Greenpeace] -


-Greenpeace na komíně- Po třech dnech a třech nocích opustili dnes ráno horolezci Greenpeace tovární komín chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí, kde protestovali proti výrobě zdraví škodlivých chemikálií a snažili se upozornit na rostoucí problém chemické kontaminace životního prostředí. Aktivisté Greenpeace během svého protestu také opakovaně vyzývali české europoslance, vládu a představitele chemického průmyslu, aby se zasadili za přijetí účinné podoby reformy chemické politiky Evropské unie, známé pod zkratkou REACH.

„Akce Greenpeace splnila svůj účel tím, že poukázala na problém nebezpečných chemikálií a na nutnost přísné kontroly jejich výroby a použití. Podařilo se nám ukázat vedení DEZY, že výroba nebezpečných chemikálií není pouze vnitřní záležitostí podniku, ale naopak věcí veřejného zájmu. Rizika výroby ftalátů v místní chemičce si uvědomili představitelé města a iniciovali jednání o této otázce na zastupitelstvu. Podařilo se nám také vyvolat zájem široké veřejnosti a získali jsme přímou podporu více než tří tisíc lidí,“ uvedl koordinátor kampaní Greenpeace ČR Jan Piňos.

Požadavky Greenpeace vůči společnosti DEZA byly dlouhodobé v řádu několika let, cílem ekologů tak nebylo vydržet na komíně co nejdéle. Akci ukončili poté, co se jim podařilo oslovit prostřednictvím elektronické pošty přímo z komína všech 24 českých poslanců v Evropském parlamentu, zodpovědné ministry a vládní úředníky a představitele chemického průmyslu. Výzvu Greenpeace za přijetí efektivní podoby REACH podepsalo během třídenního protestu 3050 lidí a stovky dalších poslali horolezcům e-maily s vyjádřením podpory.

Greenpeace zdůraznilo, že problémem se nyní musí vážně zabývat zodpovědní politikové a že pouze přijetí přísné legislativy bude skutečně účinným řešení. Reforma chemické politiky EU, která je v těchto dnech projednávána v Bruselu, se proto musí stát politickou prioritou. REACH musí podle ekologů postavit ochranu lidského zdraví nad ekonomické zájmy průmyslu a soukromých firem. Je proto důležité, aby REACH obsahoval i požadavky na podrobné informace o všech 30 tisících chemikálií, povinné nahrazení nebezpečných látek všude tam, kde existují alternativy, a právo spotřebitelů na informace o chemickém složení výrobků.

„Jednání s vedením firmy DEZA jasně ukázalo, že podnik nepřistoupí na podmínky šetrné výroby, dokud k tomu nebude přinucen přísnou legislativou. Je evidentní, že takových podniků bude v České republice většina. Právě proto je nutné přijmout REACH a právě proto je nyní zodpovědnost na politicích. Ti si musí uvědomit, že se jedná o záležitost ochrany zdraví nás a našich dětí. Nezávislé výzkumy dlouhodobě ukazují, že nebezpečné chemikálie pronikají do našeho nejbližšího okolí a způsobují vážné poškození zdraví. S toxickými látkami v těle se dnes již dokonce děti rodí,“ uvedl Piňos.

DEZA a.s. patří k největším výrobcům těchto rizikových látek v České republice. Greenpeace se dopisem z 16. srpna 2005 obrátilo na jejího ředitele s dotazem, zda firma hodlá nahradit tyto zdraví škodlivé chemikálie bezpečnějšími alternativami. Z odpovědi je však zřejmé, že DEZA o ničem takovém neuvažuje a že konkurenceschopnost a požadavky zákazníků jsou pro tohoto výrobce přednější než odstranění zdraví nebezpečných produktů z výroby.

Greenpeace spustilo speciální webové stránky www.greenpeace.cz/komin, které umožňují všem zájemcům připojit svůj podpis pod otevřený dopis českým europoslancům, představitelům vlády a chemického průmyslu. Tyto stránky obsahují také informace o REACH, vědecké zprávy o rizikových chemických látkách a jejich působení a další materiály.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz