Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropský parlament odmítl snahy o omezování pesticidů. Agrochemický byznys může slavit

23.11.2023
BRUSEL [Hnutí DUHA]
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131

Většina europoslanců a europoslankyň včera překvapivě shodila ze stolu návrh Evropské komise o snižování pesticidů, tzv. nařízení o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin. A to i přesto, že jej minulý měsíc Výbor pro životní prostředí podpořil. [1] Europoslanci se tak postavili proti tisícům vědců a milionu občanů a naopak ustoupili tlaku agrochemického byznysu. Strategie Farm to Fork (Od zemědělce ke spotřebiteli), jejíž mělo být nařízení součástí, tak definitivně selhala.

Legislativa měla být klíčovým prvkem pro zvrácení současných negativních vlivů zemědělství na přírodu i zdraví lidí. Měla nahradit neúčinnou směrnici z roku 2009, která kvůli nevymahatelnosti selhala. Legislativa měla závazně stanovit evropské i národní cíle pro omezování pesticidů, zajistit lepší ochranu citlivých oblastí, jako jsou parky, hřiště nebo ekologicky cenné oblasti, a zajistit vymáhání pravidel tzv. integrované ochrany rostlin, která se zaměřuje na prevenci a užívání pesticidů schvaluje až jako poslední možnost. Souhrnným evropským cílem je omezit používání pesticidů a jejich rizik o 50 % do roku 2030. Podobný cíl (omezení rizik vyplývajících z používání pesticidů o 50 % do 2030) byl také přijat na COP 15 v Montrealu v rámci dohody o snaze zastavit úbytek biodiverzity, [2] vůči které se parlament nyní postavil.

Situaci okolo nařízení lze porovnat s politickou situací okolo tzv. zákona o obnově přírody, který evropským parlamentem po podobně silném tlaku konzervativních a krajně pravicových frakcí prošel jen těsně, ale nakonec se oslabenou podobu zákona podařilo dojednat. [3] V průběhu včerejšího hlasování byl skrze pozměňovací návrhy podporované stranami na pravicové straně spektra návrh natolik oslaben, že pro něj jako bezcenný v závěrečném hlasování nehlasovala ani frakce Zelených.

Na obranu nového nařízení (a tzv. zákona o obnově přírody) se ve společném stanovisku postavilo 6 tisíc vědců, kteří napsali: “Odpůrci těchto nových předpisů tvrdí, že budou mít negativní dopad na zemědělství, rybolov a celou společnost, a naznačují, že ohrozí potravinovou bezpečnost a zlikvidují pracovní místa. Tato tvrzení nejenže postrádají vědecké důkazy, ale dokonce jsou s nimi v rozporu.” [4] To potvrdila i opakovaná hodnocení dopadů Evropské komise. Evropskou občanskou iniciativu “Zachraňme včely a farmáře”, volající po podpoře zemědělců v postupném omezení umělých pesticidů, podepsalo 1,1 milionu lidí. [5]

Spotřeba pesticidů v ČR sice po dosažení vrcholu v roce 2012 klesala, avšak poslední dva roky se pokles v podstatě zastavil. [6] Pesticidy a jejich metabolity se přitom hojně objevují v českých půdách, ve vodách i v potravinách. Není výjimkou, že se například ve vodách nacházejí pesticidy v nadlimitních koncentracích, nejčastěji jsou ovšem nalézány podlimitní koncentrace řady látek, tvořících tak mix s neznámými účinky. [7]

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:

„Hlasování Evropského parlamentu je obrovské zklamání. Agrochemickému byznysu se opět podařilo eliminovat snahy o omezování pesticidů a bude z toho profitovat jen on. Poškozenými budou všichni ostatní - obyvatelé, kteří budou dále jedovaté pesticidy konzumovat v potravinách, včely, motýli a další živočichové, kteří budou dále v intenzivně obhospodařované krajině trpět, znečištěná voda, degradující půda - ale i samotní zemědělci. Evropská demokracie také utrpěla, protože zákonodárci ignorovali silný hlas více než milionu občanů, kteří žádají o jasné kroky. Dočkali se výsměchu.”

“Shození návrhu nesmí znamenat přestat s úsilím přesměrovat evropské i české zemědělství směrem k ekologičtějšímu a šetrnějšímu k přírodě i lidem. Pesticidy jsou jedy a nadužíváme je, a to se odráží v úbytku biodiverzity i znečištění našich vod či kvalitě půdy. Existují možnosti, jak hospodařit bez nich nebo je velmi omezit. Ministr Výborný by se měl proto nyní přihlásit k potřebě spotřebu pesticidů dále výrazně snížit a konat. V Česku skutečně není situace růžová.


Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/europoslanci-podporili-omezovani-umelych-pesticidu-navzdory-alexandru-vondrovi-stanislavu
[2] https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
“TARGET 7
Reduce pollution risks and the negative impact of pollution from all sources, by 2030, to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem functions and services, considering cumulative effects, including: (...); reducing the overall risk from pesticides and highly hazardous chemicals by at least half including through integrated pest management (...)”
[3] https://hnutiduha.cz/aktualne/kompromisni-navrh-narizeni-o-obnove-prirody-eu-dojednan-i-diky-ceskym-europoslancum
[4] https://zenodo.org/records/8128624
[5] https://www.savebeesandfarmers.eu/eng
[6]https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/pripravky-na-or/ucinne-latky-v-por-statistika-spotreba/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/spotreba-roky-neviditelny/2009-2022/Spotreba_ucinnych_latek_a_pripravku_na_ochranu_rostlin__POR__a_pomocnych_prostredku__PP__v_letech_2009_2022_ceska_verze.pdf
[7] https://tohlezeru.hnutiduha.cz/sites/default/files/PESTICIDY_metaanalyza_HNUTI_DUHA.pd Metaanalýza k problematice pesticidů v zemědělství, str. 36-42 (půda), str. 42-58 (voda), str. 64-81 (potraviny), str. 81-88 (biodiverzita, živočichové)
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/11/position_paper_k_pesticidum_-_pro_mze-1_0.pdf

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz