Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Film Hodnoty přírody získal prestižní ocenění na mezinárodním festivalu Agrofilm 2023

16.11.2023
[Jedna příroda]
Autor: Jedna příroda

Na jaře letošního roku byl veřejnosti představen dokumentární film Hodnoty přírody. Brzy se ukázalo, že film, který vznikl v rámci IP projektu LIFE Jedna příroda, je výjimečně zdařilým dokumentem, který na příkladu české krajiny vizuálně srozumitelnou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby lidem příroda poskytuje a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět.

Je tedy logické, že oslovil porotce i na Mezinárodním filmovém festivalu AGROFILM 2023 v Nitře. Režisér dokumentu Michal Gálik byl jedním z vítězných filmařů, kteří převzali cenu za neobyčejné zpracování témat z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a jiných příbuzných témat. Dokument Hodnoty přírody získal ocenění Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO).

Mezinárodní porota ocenila tvůrčí přístup filmařů z dvanácti zemí, kterým se podařilo výjimečným způsobem upozornit na důležitost a náročnost práce zemědělce, na jeho vztah k půdě a zvířatům i na otázky spojené s udržitelností agrosektoru.

Projekt Jedna příroda je spolufinancován z evropského programu LIFE a jeho hlavním cílem je zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000 v rámci České republiky, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a také vyhodnotit přínosy přírody pro společnost. Hodnocení přínosů či ekosystémových služeb umožňuje lépe pracovat s naší krajinou a jejím využíváním tak, aby to prospívalo lidem i biologické rozmanitosti.

Film Hodnoty přírody je veřejně dostupný všem zájemcům na YouTube kanálu Jedna příroda a dále využitelný například pro výuku a vzdělávání.

LIFE – program pro lepší život

Projekt LIFE Jedna příroda je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.

Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz