Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší

22.11.2022
Praha [ČZU v Praze]
Autor: Pavla Vachová, tel: 775284983

Kvalita ovzduší je téma, které ve společnosti rezonuje již velmi dlouhou dobu. Cílem projektu Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů je zvýšit povědomí obyvatel o této problematice. Pro zájemce jsme proto připravili sérii čtyřech workshopů. Dva z nich jsou určené především pro pedagogické pracovníky působící na různých stupních vzdělávání včetně zájmových činností, ale zúčastnit se může každý, komu toto téma není lhostejné. Dva workshopy jsou zaměřeny více odborně a problematika bude řešena do větší hloubky. Předpokládáme, že jsou vhodné pro úředníky nebo pracovníky v oblasti ochrany přírody a vysokoškolské studenty, kteří si chtějí zlepšit či oprášit znalosti a dovednosti dotýkající se ovzduší.
Z hlediska současných požadavků na informace o kvalitě ovzduší často vyvstává potřeba vyhodnotit konkrétní imisní zátěž prachovými částicemi v různých zájmových lokalitách ležících mimo dosah měřících míst provozované sítě imisního monitoringu. Zde se nabízí využití metod nepřímých založených na vyhodnocování míry depozice prachových částic, které ulpívají na listech rostlin a v delším časovém horizontu ovlivňují chemické charakteristiky půdy. V rámci nabízených workshopů, bychom také rádi propagovali postupy umožňujících vyhodnocování depozice prachových částic a tím nepřímo i imisní zátěže toxickými kovy a případně i polycyklickými aromatickými uhlovodíky v okolí zdrojů různého typu. Neměli bychom ovšem zapomínat na problematiku přímého vlivu znečišťujících látek v ovzduší včetně prachových částic na rostliny. Tyto polutanty ovlivňují nejenom habitus rostlin, ale i související primární a sekundární metabolismus. V tomto kontextu bude věnována i pozornost možnému využití rostlin jako potenciálního indikátoru míry znečištění přízemního ovzduší. Z hlediska možných sekundárních dopadů znečištění ovzduší na zdraví člověka nebude opomenuta i problematika zdravotních rizik souvisejících s kontaminací zejména ovoce, zeleniny a také sbíraných léčivých bylin toxickými kovy obsaženými v prachových částicích deponovaných na jejich povrchu.

Přihlaste se a diskutujte s našimi odborníky o kvalitě ovzduší, zdrojích znečišťování ovzduší, jak znečištění ovzduší ovlivňuje živé organismy nebo jak přenést na studenty informace o ovzduší, zajímavou formou. Společně jistě najdeme další zajímavá témata, o kterých je třeba mluvit.
Termíny a témata workshopů:
Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům I. (8.12.2022 (čt))
Jak přiblížit problematiku ochrany ovzduší studentům II. (12.12. 2022 (po))
Kvalita ovzduší – téma pro budoucnost (15.12. 2022 (čt))
Rostliny a jejich reakce na znečištění (12.1. 2023 (čt))DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz