Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s Českou zemědělskou univerzitou pokračuje i v akademickém roce 2022-2023

15.11.2022
Praha [Státní pozemkový úřad]
Autor: Petra Kazdová, tel: + 420 602 592 875

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Česká zemědělská univerzita (ČZU) mají uzavřené vzájemné memorandum o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity a pořádání workshopů. Důkazem toho, že spolupráce funguje i v akademickém roce 2022-2023 je cyklus přednášek vedených našimi kolegy přímo na Fakultě životního prostředí, který probíhal během měsíce října a listopadu. Tyto přednášky jsou vždy skvělou vzdělávací aktivitou, během které si studenti prohlubují znalosti a zároveň získávají vhled do určité specializované oblasti přímo od odborníků z praxe.

„Odbornou spolupráci s vysokými školami vidím jako jednu ze zásadních aktivit, jak motivovat a rozvíjet mladé talenty nejen v oboru pozemkových úprav a prakticky je seznámit s tím, co všechno naše práce na SPÚ obnáší.“ dodává Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.
Soubor přednášek zahájili kolegové Jindřich Holínský a Jan Adamčík z Oddělení investičních činností, kteří studentům přiblížili problematiku při stavebních činnostech Státního pozemkového úřadu v souvislosti s realizacemi jednotlivých opatření v pozemkových úpravách. Ředitel Odboru vodohospodářský staveb, Milan Rybka, seznámil posluchače nejen se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, ale práci vysvětlil na konkrétním příkladu, a sice na Studii proveditelnosti závlahové soustavy Hustopečsko I. etapa. Neméně důležitou přednášku vedl František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby, který se věnoval tématům jako je aktualizace BPEJ nebo Monitoring eroze zemědělské půdy. Pozemkové úpravy v praxi a vliv klimatických změn na zpracování pozemkových úprav jsou oblasti, kterým se věnovali kolegové Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav a Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby. Cyklus přednášek uzavřela Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, která studentům prohloubila znalosti v oblasti legislativy pozemkových úprav a veřejných zakázek.
Kromě uzavřeného vzájemného memoranda o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity, uzavřel Státní pozemkový úřad s Českou zemědělskou univerzitou také memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby Monitoringu eroze zemědělské půdy, a to společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Chmelařským institutem s.r.o.. Předmětem tohoto memoranda je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran memoranda v oblastech sběru a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR, jejímiž autory jsou Centrum precizního zemědělství při ČZU a EMS (Environmental Measuring Systems s.r.o.). Přispěvatelem do sítě je CHI (Chmelařský institut). Cílem této spolupráce pak je zpřesnění informací o srážkových událostech mající za následek vznik erozních událostí na zemědělské půdě.
Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzích.
Vedle České zemědělské univerzity spolupracuje Státní pozemkový úřad s několika dalšími institucemi. Všechny partnerské dohody, které Státní pozemkový úřad uzavřel s odbornou veřejností jsou k náhledu zde: https://1url.cz/grsiZ
Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz