Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Povodí Moravy připravuje zvýšení hladiny Nových Mlýnů

22. 1. 2020 - BRNO [Econnect / Děti Země]

Podle zjištění Dětí Země pokračuje Povodí Moravy, s. p., na plánu zvýšit hladinu vody ve střední a dolní nádrži Nových Mlýnů o 35 cm, ačkoliv jde o rizikový zásah do ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Na jeho přípravu se pro tři firmy vyčlenily již téměř tři milióny korun.

Děti Země proto dne 10. ledna 2020 zaslaly krajskému úřadu v Brně k oznámení s posouzením vlivů na životní prostředí své rozsáhlé vyjádření, v němž žádají, aby byl tento plán podrobně a pečlivě vyhodnocen v dokumentaci EIA.

V anketě Ropák 2018 obsadil generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák za prosazování tohoto plánu 9. místo.

„Po prostudování oznámení jsme zjistili, že Dalibor Bílek z firmy AQUATIS, a. s., během asi tří měsíců posoudil vlivy na životní prostředí jen povrchně a navíc jsme našli řadu rozporů, chyb a spekulací. Krajskému úřadu v Brně jsme proto navrhli, aby nechal vypracovat podrobnou dokumentace EIA, která ve variantách pečlivě vyhodnotí všechna rizika při zvyšování hladiny vody pro chráněné druhy ptáků a pro krajinu. Dále žádáme, aby byla také doložena reálnost navržených ochranných opatření,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Cílem plánu s názvem „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny“ je v obou těchto nádržích změnou manipulačního řádu zvyšovat hladinu vody o 35 cm z úrovně 170,00 metrů nad mořem a navrhnout technická opatření na zlepšení stavu různých druhů ptáků, hlavně rybáka obecného, v ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž.

„Povodí Moravy dokonce předložilo jen rozpracované biologické hodnocení, neboť přírodovědné průzkumy nebyly provedeny během roku, což si podle našich zkušeností dosud žádný státní investor nedovolil. Posouzení vlivů na území NATURA 2000 od Tomáše Kurase zase představuje spíše narychlo sepsanou směs informací, kromě těch zásadních, a navíc se v něm často spekuluje, neboť chybějí tvrdá data,“ upozorňuje dále Patrik.

Předmětem ochrany ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pět druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je nejvýznamnějším hnízdištěm orla mořského, rybáka obecného, morčáka malého, zrzohlávky rudozobé a racka chechtavého v ČR.

Dále je jediným hnízdištěm racka bělohlavého a racka bouřního a jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého v ČR. Na nádrži se každoročně shromažďuje více než dvacet tisíc vodních a mokřadních ptáků.

V anketě o antiekologický čin Ropák se generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák umístil na 9. místě z dvanácti finalistů této ankety, a to právě již od roku 2018 za snahu změnit manipulační řád VD Nové Mlýny, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat asi 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a pro lužní lesy na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve kompromisně dohodnuto, že hladina vody bude oproti projektu trvale snížena právě o 35 cm.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz