Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ochránci zvířat jsou šokováni přístupem Komory veterinárních lékařů k využívání zvířat v cirkusech

22. 11. 2018 - PLZEŇ [Svoboda zvířat / Econnect]


V pondělí 19. litopadu vydalo představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky stanovisko, které schvaluje využívání zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, která v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat usiluje o zákaz drezury a vystupování volně žijících zvířat v cirkusech, s tímto stanoviskem nesouhlasí a vyzývá KVL ČR k přehodnocení stanoviska.

Podle Svobody zvířat je celá situace naprosto absurdní. Postoj Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) je totiž v přímém rozporu s platným stanoviskem Federace Evropských Veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe), jíž je sama KVL ČR členem. Tento evropský orgán doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících druhů savců v cirkusech všem členským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.“ A dodává, že jejich „držení v kočovných cirkusech má malý nebo žádný vzdělávací, záchranný, výzkumný nebo ekonomický prospěch, který by mohl ospravedlnit jejich využívání.“

Ve stanovisku KVL ČR například uvádí, že „chov exotických zvířat vyžaduje zvláštní podmínky a je v dnešní době striktně kontrolován“. „Kdyby to však byla pravda a neexistovaly by mezery v legislativě, Česká republika by si neudělala ostudu na mezinárodním poli kauzou tygřích jatek,“ říká David Gardáš ze Svobody zvířat. Na nedostatečně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat upozorňuje i „Výzva ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR“. Tu organizace na ochranu zvířat předaly začátkem října tohoto roku ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi a k dnešnímu dni se k ní připojilo 44 organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí a podepsalo ji téměř 14 tisíc občanů.

Ale i některá další tvrzení jsou podle Svobody zvířat v lepším případě problematická. „Například výrok, že je samozřejmé při výcviku zvířat používat jak pozitivní, tak i negativní stimuly. Zajímalo by nás, o jakých negativních stimulech KVL ČR mluví, protože Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat jasně definuje dorozumívací prostředky a cvičitelské metody při drezuře a zakazuje zvířatům způsobovat utrpení. Nebo výrok, že „dnešní kráva je celkem odlišná od dřívějšího pratura. Stejně tak velká šelma chovaná po více generací v zajetí vykazuje odlišné vlastnosti od jedince téhož druhu, žijícího v savaně.“ Narozdíl od tura, se kterým šelmy srovnávají, ale u šelem nedošlo k dometiskaci. V potřebě životního prostoru většího než jen pár metrů čtverečních se zvířata v cirkusech neliší od jedinců svého druhu ve volné přírodě. Stres ze stísněných prostor dokazuje stereotypní chování, které se u zvířat v cirkusech často objevuje,“ dodává Anna Bernátková ze Svobody zvířat.

Problematický se Svobodě zvířat zdá i celkový postoj KVL ČR ke zvířatům v cirkusech. Podle stanoviska jsou totiž zvířata pro cirkusy vnímána jako „pracovní prostředek, jehož pomocí uspokojují poptávku určité části populace”, což je podle Svobody zvířat obzvláště v případě vzácných druhů v rozporu se snahami o jejich ochranu. Například stanovisko Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií z minulého týdne „vyzývá orgány Evropské unie a orgány jednotlivých států, aby okamžitě podnikly kroky, jež by vedly k odstranění hrozeb ohrožujících tygry jak v asijských státech jejich výskytu, tak i v Evropě“, mj. zajištěním, „aby populace tygrů ex-situ v lidské péči v Evropě sloužila nekomerčním účelům, jako je výzkum, vzdělávání a rozmnožování pro účely ochrany“.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že stanovisko KVL ČR vůbec nereflektuje postoj většiny české společnosti. Jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus, přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz