Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Územní řízení pro dálnici kolem Přerova se povede v Olomouci

22. 6. 2018 - PRAHA [Econnect / Děti Země]

Obavy Dětí Země a Vody z Tetčic ze systémového rizika podjatosti vedení Přerova v čele s primátorem Vladimírem Puchalským na průběh a výsledek územního řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov kolem Přerova byly potvrzeny usnesením Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20. června 2018. Ten proto stavebnímu úřadu v Přerově odebral vedení územního řízení a svěřil ho stavebnímu úřadu v Olomouci. Podle Dětí Země se tím zabrání případným politickým vlivům na rozhodování.

„Rozhodnutí krajského úřadu o doložení významného rizika politické ovlivnění průběhu územního řízení pro dálnici D1 na stavebním úřadě v Přerově ze strany primátora Vladimíra Puchalského považujeme za správné, neboť jedině tak bude možné důvěřovat zákonnosti, objektivnosti a férovosti při umisťování této důležité a potřebné stavby,“ hodnotí postup krajského úřadu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země a Voda z Tetčic ve svých námitkách hlavně upozornily na značný mediální aktivismus primátora Přerova od září 2017 do dubna 2018, kdy za účasti Dětí Země probíhalo řízení o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů v trase dálnice a soudní spory před krajským soudem a Nejvyšším správním soudem, který nakonec povolenou výjimku v květnu 2018 potvrdil.

„Tyto agresivní mediální akce pana Puchalského jsme řádně a podrobně doložili a navíc jsme odkázali na ustálenou judikaturu, která přesně definuje a popisuje systémové riziko podjatosti politiků, kteří mají například obrovský zájem na rychlé a snadné povolování a výstavbě nějaké důležité stavby,“ doplňuje dále Patrik.

Podle něho krajský úřad správně pochopil a doložil, že dálnice u Přerova a politický a mediální vliv primátora Puchalského je typickou ukázkou značného nebezpečí pro nestrannost rozhodování stavebního úřadu v Přerově.

Krajský úřad ve svém usnesení mj. uvádí následující: „Mediální výstupy primátora města Přerova se dají označit za velmi nešťastné, dalo by se říci až osobně silně zaujaté bez profesionálního nadhledu. Je jasné, že primátor města má hájit zájmy města a jeho občanů, ale vše by mělo být vedeno na morální, nezaujaté, profesionální a striktně zákonné rovině.... Skutečnosti, které vycházejí z vyjadřování primátora města Přerova, ukazují na nadkritickou osobní zaujatost primátora města Přerova, která vedla k podání námitky podjatosti.“

Děti Země se dosud účastnily asi sedmi řízení o obchvatu Přerova: např. v letech 2005-6 to bylo územní řízení, v letech 2009-11 to byly dvě řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 23 cenných druhů organismů a jedno stavebního řízení a od prosince 2016 do října 2017 šlo o řízení o výjimce pro 26 druhů živočichů.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz