Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Novou vládu čekají akutní ekologické výzvy. Zachránit lesy, vyčistit vzduch, posílit energetickou soběstačnost, omezit odpady či ochránit obce před rypadly

27. 6. 2018 - PRAHA [Hnutí DUHA / Greenpeace ČR / Zelený kruh]

Nová vláda Hnutí ANO a ČSSD a zejména premiér Andrej Babiš a tři z ministrů, které dnes jmenoval prezident Miloš Zeman, mají před sebou řadu ekologických úkolů. Ekologické organizace upozorňují na to, co nejvíc hoří a co navíc ANO a ČSSD slíbily ve svých volebních programech a návrhu společného programového prohlášení vlády.

Vláda bude muset urgentně reagovat na hynutí českých lesů, srazit smog, který dýcháme, rozhýbat čisté obnovitelné zdroje energie a snižovat emise skleníkových plynů, zvýšit recyklaci a omezit odpady, potvrdit limity těžby uhlí či zajistit pro stát spravedlivý zisk z těžby lithia a hnědého uhlí. Nevyhne se však ani dalším důležitým úkolům.

Ekologické organizace také upozorňují, že některé úkoly už bude ANO a ČSSD plnit napodruhé, minulá jejich společná vláda (Sobotkova) slíbila a neprosadila například antifosilní zákon či zvýšení recyklace odpadů a práva občanů chránit přírodu a své prostředí dokonce seškrtala.

Zachránit české lesy
Nastupující ministr zemědělství Miroslav Toman musí napravit chybu svého předchůdce Jiřího Milka a zásadně upravit návrh nové vyhlášky k lesnímu zákonu, která zejména říká, jaké druhy stromů se mají sázet. Současný návrh by totiž umožňoval sázet až 75 % smrků i na místech, kde nyní smrky hynou.

Bezodkladně je také třeba rozhodnout o zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC ve státních lesích, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

Vláda by také měla předložit novelu lesního zákona, mysliveckého zákona či nový zákon o státním podniku Lesy ČR. Lepší zákony jsou nutné pro zajištění odolnějších, pestřejších a zdravějších lesů, v nichž se bude hospodařit šetrněji k přírodě a s ohledem na dlouhodobě udržitelné hospodaření. Všechny tyto kroky navíc odpovídají závazkům programového prohlášení vlády a programu ČSSD, která ministra Tomana nominovala.
Hnutí DUHA nedávno spolu s vědci a lesníky připravilo podrobný návod, jak na to. Záchranný plán pro lesy podporuje už přes 12 000 lidí a další se přidávají na stránkách www.zachranmelesy.cz.

Vyčistit ovzduší
Nová vláda a zejména ministr životního prostředí Richard Brabec by měli zamezit udělování nesystémových výjimek z nových evropských limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren. Hnutí ANO i ČSSD nedávno odmítly řešit problém systémově novelou zákona o ovzduší, budou tedy muset složitě omezovat znečištění z jednotlivých zdrojů. Pokud budou chtít zlepšovat kvalitu ovzduší, jak slibují, budou navíc muset připravit reformu kotlíkových dotací tak, aby peníze byly přístupné i chudým domácnostem na výměnu nejen kotlů, ale i starých kamen. Pro dotace také musí zajistit další zdroje (například připravit motivační danění škod na zdraví a životním prostředí, které těžba a spalování fosilních paliv způsobují).

Posílit energetickou nezávislost obcí a domácností
Vláda by měla prosadit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny). Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem by měla připravit tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny.

Potvrdit ochranu obcí před uhelnými rypadly
První Babišova vláda jasně deklarovala zachování limitů těžby hnědého uhlí, také návrh programového prohlášení nastupující druhé vlády s tímto závazkem počítá. Bylo by obrovským politickým selháním, kdyby finální programové prohlášení vlády tento bod vynechalo. Vláda by naopak měla pokračovat v restrukturalizaci a ozdravování krajů, které desetiletí devastovala těžba uhlí.

Zajistit pro stát spravedlivý zisk z těžby lithia a hnědého uhlí
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková bude muset uhájit novelu horního zákona, která zruší nesmyslné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů. Následně by měla připravit nařízení vlády, které zvýší poplatek z vytěženého lithia a hnědého uhlí na 10 % jejich tržní ceny (dnes je poplatek 0,17 resp, 3 % ceny a stát přichází zkrátka). Je to jasný závazek vlády a ministryně se bude muset oprostit od toho, že přichází z prostředí Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, které zrušení moratoria ostře napadají a musí ze dne na den začít prosazovat veřejný zájem.

Rozhýbat recyklaci
Ministr Brabec bude muset předložit nový odpadový zákon zvyšující poplatky za skládkování a poskytující zároveň účinnou recyklační slevu, která bude motivovat obce, aby pomohly občanům s tříděním odpadů. Zákon musí upřesnit zákaz skládkování tak, aby směřoval odpady do recyklace a ne do spaloven. Zároveň je nutné aktualizovat Plán odpadového hospodářství, aby jeho cíle odpovídaly vyspělým evropským zemím i přicházejícím pravidlům EU o cirkulární ekonomice a aby snižovaly plýtvání surovinami.

Další vybrané důležité úkoly, které čekají na ministra životního prostředí Richarda Brabce:

● Ochránit divokou přírodu v národních parcích. Prosadit zonace a zásady péče o národní parky, které ochrání cenné lokality v každém z národních parků před kácením a umožní rozšiřování divoké přírody tak, jak ukládá nový zákon o ochraně přírody.

● Snížit erozi půdy. Vydat připravenou protierozní vyhlášku, na níž se ministerstvo životního prostředí shodlo ministerstvem zemědělství, ale zatím otálí kvůli odporu velkých agropodniků.

● Vrátit lidem práva hájit své prostředí a přírodu. Prosadit novely zákonů, které vrátí občanům právo vyjadřovat se prostřednictvím spolků v řízeních o stavbách a dalších záměrech majících vliv na přírodu a chránit tak své prostředí i přírodu a krajinu.

Další vybrané důležité úkoly, které čekají na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou:

● Zabránit jadernému tunelu. Odmítnout jakékoli typy státních záruk a veřejné podpory pro jadernou nebo uhelnou energetiku, které by zatížily státní pokladnu nebo účty spotřebitelů anebo zvýšily závislost české energetiky na jiném státu.

● Garantovat obcím obhajobu zájmů při vyhledávání úložiště jaderného odpadu. Předložit a prosadit slibovaný zákon o posílení práv obcí při vyhledávání úložiště a zahájit férový dialog s obcemi a spolky z dotčených míst. Věcný záměr zákona Sobotkova vláda přehodila na svou nástupkyni s termínem předložení v červnu 2018. Dialog ztroskotal kvůli chaotickým a netransparentním krokům a porušování slibů ze strany ministerstva průmyslu a SÚRAO.

K většině úkolů by měla nová vláda být schopna získat dostatečnou podporu v Poslanecké sněmovně. Ukazuje to analýza programů a dalších závazků politických stran, kterou nedávno zveřejnilo Hnutí DUHA a Zelený kruh. K ostatním by měla být vláda schopna získat podporu vzhledem k aktuální nutnosti řešení.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Nová vláda naskakuje v okamžiku, kdy české lesy potřebují urgentně její pomoc. Ale nestačí jen shánět chlapy s motorovými pilami a vagóny na odvoz klád. Ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr Richard Brabec, premiér Andrej Babiš i celá vláda musí prosadit zejména systémovou změnu v přístupu k lesům. Je potřeba zlepšit zákony, vyhlášky a další pravidla. Vláda také musí prosadit rozumnou podporu rozvoje čistých domácích obnovitelných zdrojů, najít nové peníze na kotlíkové dotace a reformovat jejich pravidla tak, aby na ně dosáhli i chudší domácnosti. Vláda má také odpovědnost přesměrovat odpady ze skládek do recyklace. Všechny tyto věci vláda slíbila, proto jejich naplnění budeme sledovat a prosazovat."

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: "Také kvůli většině vládních poslanců parlament před rokem vyloučil veřejnost z připomínkování drtivé většiny stavebních a těžebních záměrů. Vláda přitom veřejně slíbila, že toto právo lidem zachová. Pokud nemá být chystané programové prohlášení Babišovy vlády od počátku cárem papíru, musí tato vláda napravit chybu a znovu lidem umožnit, aby se mohli starat o přírodu a životní prostředí ve svém okolí."

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl: "Je důležité, aby se nová vláda dívala do budoucnosti. Otázku limitů těžby má uzavřít hned na začátku jasnou deklarací jejich zachování. Vláda by také měla omezit spalování uhlí v zastaralých elektrárnách a nedávat jim nesmyslné výjimky na znečištění ovzduší. Naopak by měla podpořit malé čisté zdroje energie v majetku obcí, firem a lidí."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz