Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Také Evropa a ČR oslaví zítra Den nezávislosti - na nadměrném a plýtvavém dovozu surovin

3. 7. 2018 - PRAHA [Hnutí Duha / Econnect]

Zítra nabývá účinnosti Balíček Evropské unie pro oběhové hospodářství. Jeho cílem je udržet a "otáčet" přírodní suroviny v evropské ekonomice místo jejich neustálého vyhazování na skládky či pálení ve spalovnách - a dovozu stále nových surovin. Tak jako USA slaví od 4. července 1776 svůj Den nezávislosti na Evropě, tak i Evropa bude moci od letošního 4. července slavit Den nezávislosti na nadměrném dovozu surovin z jiných kontinentů.

Členské země EU včetně ČR musí do 5. července 2020 zahrnout ambiciózní změny šesti evropských odpadových směrnic do své národní legislativy. Pro naši zemi to znamená připravit během dvou let zcela nové zákony o odpadech, o obalech a o výrobcích s ukončenou životností, které se neúspěšně připravují na Ministerstvu životního prostředí už deset let. Dnešní nízká recyklace komunální odpadů (kolem 38 %) bude muset vzrůst do roku 2035 na 65 %. Do ekonomiky (průmyslu, stavebnictví, zemědělství atp.) se tak bude zpátky vracet víc než milion tun surovin, které dnes končí na skládkách.

Menší produkce odpadů a výrazné zvýšení recyklace znamená pro EU i Českou republiku nižší závislost na dovozu drahých surovin a větší nezávislost. Podle tiskové zprávy Evropské komise nové předpisy vyžadují, aby: "...členské státy přijaly zvláštní opatření, která místo ukládání odpadu na skládku a jeho spalování upřednostňují předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci…" Výrazně vyšší recyklace omezí těžbu přírodních surovin, sníží znečištění z výroby, spotřebu energie a jen v ČR vytvoří více než 10 000 nových pracovních míst.

Přehled hlavních změn:

Tabulka ukazuje známý fakt, že Češi a Češky jsou velmi dobří v třídění obalů (s výjimkou hliníkových), ale máme co dohánět v třídění a recyklaci další odpadů všeho druhu. Zejména u nás ve většině obcí a měst nefunguje třídění a využití biologicky rozložitelného odpadu (zejména z kuchyní).

V ČR dosaženo v r. 2016 [4] Cíl ČR pro r. 2020 [5] Cíl EU pro r. 2025 Cíl EU pro r. 2030 Cíl EU pro r. 2035
recyklace všech komunálních odpadů 38%* - 55% 60% 65%
recyklace papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpadů 51% 50% - - -
recyklace všech obalů 75%* 70% 65% 70% -
recyklace plastových obalů 59%* 50% 50% 55% -
recyklace dřevěných obalů 64%* 15% 25% 30% -
recyklace železných obalů 75%* 55%** 70% 80% -
recyklace hliníkových obalů 20%* 50% 60% -
recyklace skleněných obalů 73%* 75% 70% 75% -
recyklace papírových obalů 94%* 75% 75% 85% -
skládkování komunálních odpadů 45% - - - 10%
* pravidla pro recyklaci EU zpřísňuje, takže reálně budou naše čísla recyklace nižší než jsou nyní uváděna
** cíl je stanoven pouze pro kovové obaly, bez rozlišení na železné a hliníkové obaly

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: "Zítřek, 4. července 2018, bude Dnem nezávislosti nejen pro Spojené státy, ale i pro Českou republiku a Evropskou unii. Končí spor o to zda je lepší skládkování nebo pálení odpadů. Od zítřka budou účinné evropské směrnice Balíčku pro oběhové hospodářství, podle nichž se musí zásadně omezit oba způsoby plýtvání surovinami. Podle oběhového balíčku musíme v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů, proto budeme muset odpadů vytřídit skoro 80 % a prostor pro spalování směsného odpadu bude minimální."

"Celá Evropská unie dnes začíná upřednostňovat recyklaci, znovupoužití a minimalizaci odpadů. Do dvou let se cesty ke zvýšení recyklace a snížení produkce odpadů musí stát součástí našich odpadových pravidel. Potřebujeme nové odpadové zákony, na něž jsme čekali deset let. Třídění a recyklace přestanou být Popelkou a začnou hrát hlavní roli v nakládání s odpady."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz