Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Přelomový rozsudek: soud zrušil část Programu zlepšování kvality ovzduší ostravské aglomerace

21. 12. 2017 - OSTRAVA [Econnect/Frank Bold]

Nejvyšší správní soud včera zrušil některé části Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen „Program”) pro aglomeraci Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Soud rozhodl na základě kasační stížnosti obyvatele Ostravy, který tvrdil, že Program neobsahuje dostatečně účinná opatření a nepovede k snížení znečištění ovzduší na zákonnou mez v nejkratší možné době. Včerejší rozhodnutí bude pravděpodobně mít dopad I na další tři podobné případy, týkající se programů pro Prahu, Brno a Ústecko.

„Nejvyšší správní soud dal stěžovateli za pravdu v tom, že programu zlepšování kvality ovzduší schází některé povinné náležitosti. Konkrétně se jedná o harmonogram uplatňování jednotlivých opatření, který má zajistit včasné a účinné naplňování cílů Programu a zároveň jeho účinnou kontrolu a revizi. Dále se jedná o vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizace z hlediska účinnosti. Tyto podmínky přitom Ministerstvu ukládalo zpracované posuzování vlivů Programu na životní prostředí, tzv. SEA,” říká právnička Petra Marie Giňová z organizace Frank Bold, která ve sporu zastupuje stěžovatele a v první fázi sporu byla i žalobcem, spolu s ostravským spolkem Čisté nebe a panem Vladimírem Burdou.

Nejvyšší správní soud nejen že zrušil celý předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu na Program zamítl, ale zrušil přímo části samotného Programu. Rozsudek je konečný. Ministerstvo životního prostředí, které Program v roce 2016 vydalo, nyní bude muset vypracovat nový, s účinnějšími opatřeními a realistickým časovým rámcem.

„Jedná se o přelomový rozsudek v tom smyslu, že soud jednoznačně specifikuje a zpřesňuje náležitosti, které mají programy na ochranu ovzduší obsahovat, aby mohly být v praxi účinné. Zároveň soud došel k závěru, že v tomto ohledu nebyla správně transponována evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Soud se přitom významně opřel o judikaturu Soudního dvora EU a zahraničních soudů, která směrnici takto rovněž vykládá,” dodává Petra Marie Giňová.

Zrušení části Programu nebude mít negativní následky pro ostravskou aglomeraci, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez Programu a řada z nich se již dokonce realizuje (například podpora výměny domácích kotlů).

„Soud rozhodl, že opatření v Programu musí být účinná, a aby byla účinná, musí cílit především na průmysl, který je na Ostravsku hlavní příčinou znečištění ovzduší. Fakt, že u nás v Radvanicích-Bartovicích je imisní limit pro benzo(a)pyren mnohonásobně překračován, lze přičítat právě a jen průmyslu,” komentuje případ stěžovatel Vladimír Burda.

Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí ukládá zákon o ochraně ovzduší, který transponuje evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem Programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Frank Bold a další organizace i stovky občanů Ostravska program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovaly. Požadavky na to, aby Program obsahoval dostatečně určitá opatření, jejich časový plán a data podložené hodnocení jejich účinnosti, však nebyly v plné míře zohledněny, a proto Frank Bold a další žalobci podali v červnu 2016 návrh na zrušení Programu, který následně Městský soud v Praze zamítl. Jeden z žalobců s právním zastoupením Frank Bold následně podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž výsledkem je včerejší konečný rozsudek.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz