Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Marian Jurečka má obrovskou šanci razantně zlepšit zdraví našich lesů a zachránit dřevařské podniky. Příležitost ke splnění programu KDU-ČSL a vlády nabízí nečekaně společnost IKEA

1. 8. 2017 - PRAHA [Econnect/Hnutí DUHA]

Od konce roku 2019 bude nakupovat pouze recyklované suroviny nebo dřevo s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council). Právě k tomuto kroku se zavázala jedna z největších světových nábytkářských společností IKEA v nové firemní strategii "People & Planet Positive". Zákazníkům tak zaručí, že kupují výrobky ze dřeva pocházejícího z šetrně obhospodařovaných lesů nebo dřeva recyklovaného. Firma od svého závazku neustoupila ani po odmítavé reakci správců českých státních lesů a některých dalších nestátních vlastníků lesů. Hnutí DUHA takové jednání nábytkářské společnosti vůči přírodě i spotřebitelům oceňuje.

Lesy ČR ani Vojenské lesy a statky jako největší správci veřejných lesů ovšem certifikát FSC nemají, na rozdíl od správců státních lesů v jiných evropských zemích, navíc jej po léta vytrvale odmítají. Některým firmám našeho dřevozpracujícího průmyslu, které potřebují dřevo FSC, proto hrozí krach. Jde tedy o 4 000 pracovních míst i zdraví našich lesů. Ministr Marian Jurečka stojí aktuálně před volbou, zda dodrží program své strany i programové prohlášení vlády, zaručí domácí dřevařskou výrobu i rozvoj venkova a zlepší stav státních lesů - anebo podlehne tlakům Lesů ČR a nechá tak za sebou domácí firmy i naše lesy na holičkách a zároveň nesplněný slib lidoveckým voličům.

Český národní standard FSC pro lesní hospodaření zaručuje uchování nebo zlepšení vodního režimu v lesích, kvality půd, prevenci eroze, posílení biologické rozmanitosti lesů. Omezuje holoseče a používání nebezpečných pesticidů, snižuje pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů. Může také přispět k řešení současných sociálních problémů v lesním hospodaření a na venkově - striktně vyžaduje zajištění lesních prací kvalifikovanými pracovníky. Vede vlastníky a správce lesů k přednostnímu využívání místních a regionálních dřevozpracovatelů i místních dodavatelů lesních prací (v rámci platné legislativy), což podporuje místní zaměstnanost a rozvoj venkova.

FSC je celosvětově nejrespektovanějším certifikačním systémem, jenž zahrnuje mnoho zájmových skupin a členů - ekologicky a sociálně orientovaných neziskových organizací, stejně jako velkých dřevozpracovatelů a obchodních řetězců. Činnost a schvalovací procesy FSC jsou transparentní a jsou v prvé řadě postavené na dohodě tří komor - ekonomické, ekologické a sociální. Evropských zemí, jejichž státní lesy - zčásti nebo všechny - tuto ekologickou certifikaci mají, je celá řada: Německo, Slovensko, Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Bělorusko, Estonsko, Litva, Rusko, Polsko, Ukrajina, Chorvatsko.

Čeští dřevozpracovatelé, kteří do firmy IKEA dodávají své výrobky (například DDL, Jitona, Dřevotvar Jablonné, BJS Czech s.r.o. a další), potřebují získat dřevo s certifikátem FSC. Vzhledem k tomu, že IKEA odebírá z ČR ročně zhruba 380 000 m3 dřeva, je situace dodavatelů IKEA neřešitelná bez certifikace FSC alespoň na části státních lesů, spravovaných Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky (VLS). Lesy ČR a VLS ovšem certifikaci kvalitnějším certifikátem FSC dlouhodobě odmítají. Dovoz FSC dřeva z Polska a jiných zemí výrobu prodražuje, a proto hrozí některým z těchto českých firem krach. Celkem je ohroženo zhruba 4 000 pracovních míst.

Poptávka po výrobcích s FSC certifikátem přitom není jen od firmy IKEA, projevuje se v celém spektru maloobchodu i velkoobchodu. S certifikací FSC aktivně pracují nebo ji vyžadují velké obchodní řetězce Hornbach, Kika, Ikea, Kingfisher, Marks&Spencer, H&M či Home Depot. Surovinu s FSC certifikátem potřebuje i papírenský průmysl. Třeba známá spisovatelka J. K. Rowlingová vyžaduje tisk svých knih o Harry Potterovi pouze na papír s FSC certifikátem. Papírna Mondi Štětí musí řešit problém dovozem FSC dřeva z Polska a dalších zemí. To zatěžuje životní prostředí nárůstem dopravy a zvyšuje ekologickou stopu. V ČR je systémem FSC certifikováno pouze 2% lesů, což kontrastuje s obrovským nárůstem FSC certifikovaných firem zpracovatelského průmyslu ve světě, v Evropě i u nás.

Proto Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů požádaly v dubnu premiéra Bohuslava Sobotku, aby podnikl kroky k certifikaci části státních lesů systémem FSC. V dopisu to odůvodňují konkurenceschopností českých podnikatelů, snížením českého exportu surového dřeva a zvýšením exportu dřevařských produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Lesy v ČR jsou ze 70% certifikované jiným certifikačním systémem - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Způsob certifikace PEFC ovšem není transparentní a standard PEFC v ČR není zárukou trvale udržitelného hospodaření, byť to představitelé PEFC či LČR proklamují. Srovnání standardů FSC a PEFC v ČR z hlediska zajištění udržitelného hospodaření v lesích je přílohou tiskové zprávy. Světový fond ochrany přírody (WWF) v rozsáhlém srovnání vyhodnotil jako jednoznačně kvalitnější systém FSC oproti PEFC, a to jak na úrovni srovnání standardů, tak fungování certifikačního systému jako celku.

Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) má nyní poslední příležitost splnit úkol vládního programového prohlášení: "Vláda učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů České republiky, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu", stejně jako naplnit bod programu KDU-ČSL, která se svým voličům zavázala, že "Změní způsob hospodaření s. p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech".

Certifikace kvalitnějším certifikátem FSC může být - kromě zajištění udržitelné produkce - pro producenty dřeva i bezprostředně ekonomicky výhodná. Například IKEA Industry Malacky (kupuje část dřeva na Moravě) nebo Kloboucká lesní a.s. (dodává dřevo do IKEA Industry Malacky) nabízejí již nyní různé formy bonusů za FSC certifikovanou surovinu. Lesům města Zlín, které nechaly své hospodaření FSC certifikovat v loňském roce se tak investice do certifikace do jednoho roku vrátila.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: "Ministr Marian Jurečka stojí před rozhodnutím, kdy se rozhodne buď nic nedělat, čímž vyhoví vedení Lesů ČR, které odmítá kvalitnější certifikát FSC, ale nechá tak zkracovat řadu českých nábytkářských firem a poruší program své strany i programové prohlášení vlády, nebo sliby splní a podpoří konkurenceschopnost dřevařských firem i české zpracování dřeva, omezí enormní vývoz surového dřeva ve prospěch výrobků s vyšší přidanou hodnotou tím, že nařídí Lesům ČR certifikovat své hospodaření systémem FSC, který především skutečně zaručuje šetrné hospodaření v našich lesích. Je to také předvolební test důvěryhodnosti KDU-ČSL. Ukáže se, zda svůj program myslí vážně, nebo to byly a jsou jen plané sliby. Zajištění FSC certifikátu pro státní lesy je přitom výhodné z ekologického, ekonomického i sociálního hlediska. Neexistují důvody, které by ospravedlnily jeho odmítnutí."

"IKEA jde v této oblasti ostatním firmám příkladem. Ukázala, že doopravdy míněná firemní zodpovědnost ve vztahu k ochraně lesů může změnit k lepšímu využívání naší krajiny i ozdravit přírodu a životní prostředí. Věřím, že se jí tato politika vyplatí, spotřebitelé totiž stále více hledí na původ výrobků, které kupují. To potvrzuje i úspěch biopotravin a značky BIO. Bohužel u mnoha jiných firem jsou věty o trvalé udržitelnosti jen proklamace a tzv. greenwashing."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz