Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČSSD dnes rekapituluje 2,5 roku ve vládě. Musí si pospíšit, aby splnila ekologické závazky

29. 7. 2016 - PRAHA [Econnect/Hnutí Duha]

Dnes na tiskové konferenci ČSSD rekapituluje činnost vlády, kterou 2,5 roku vede. Hnutí DUHA komentuje plnění ekologických priorit, které si strana vytyčila. Za 2,5 roku vedení vlády se straně podařilo v ekologické oblasti prosadit jen menšinu svých priorit. Několik dalších může - a měla by - splnit ve zbývajícím čase.

Vláda pokračuje v zateplování domů a prosadila odstranění hlavních bariér pro instalaci střešních solárních elektráren i jejich podporu z programu Nová zelená úsporám. Naopak přijatá opatření pro vyčištění smogu jsou neúčinná. Výrazné zlepšení recyklace odpadů a ozdravení lesů zatím zajištěno není, ale sociální demokracie to může prosadit ve zbývajícím čase. Vláda prosadila zlepšení ochrany půdy před erozí, ale nedokázala odvrátit zjednodušení stavebních záborů a tím další zástavbu cenné půdy. Zachování limitů na velkolomu ČSA doprovodili ministři jejich zbytečným prolomením na dole Bílina. Vláda schválila koncept antifosilního zákona a nyní si musí pospíšit se schválením a prosazením samotného zákona.

Hnutí DUHA před volbami v roce 2013 zhodnotilo volební programy všech stran zasedajících aktuálně v poslanecké sněmovně. Sociální demokracie nedopadla v ekologické oblasti špatně a podstatné závazky z jejího programu se promítly i do koaliční smlouvy a programového prohlášení celé vlády, byť třeba obecněji formulované. Jaký je stav jejich naplňování?

Smog

ČSSD slibovala vyčistit smog, který trápí česká města i část venkova. Nedávno vládou projednané koncepce na ochranu ovzduší jsou však vágní, chybí jim totiž konkrétní opatření a jasné úkoly pro úřady. Aktuálně projednávaná novela zákona o ochraně ovzduší zamezuje jen pálení odpadků, což je důležité, ale k zásadnímu zlepšení nedostatečné.

Nepříliš šťastně také běží dotace na výměnu starých domácích kotlů, neboť umožňují vyměnit uhlí za uhlí. Moderní uhelné kotle mají sice nižší emise a jsou úspornější, ale fixují závislost českých domácností na nejšpinavějším a pro klima nejhorším palivu. Vláda tak žene většinou nízkopříjmové domácnosti do rizika spojeného s očekávatelným růstem cen nyní relativně levného hnědého uhlí.

Recyklace odpadů

"Naše krajina se nesmí stát super skládkou ani super spalovnou. Podpoříme programy prevence vzniku odpadů, jejich nového využití a recyklace. Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru," napsali sociální demokraté do svého volebního programu v roce 2013.

Základní motivaci pro zvyšování třídění - závazný cíl státní politiky recyklovat polovinu všech komunálních odpadů - však na návrh ministra Brabce (ANO) vláda na sklonku roku 2014 zrušila. Ani chvályhodný zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2024 - který byl schválen za této vlády - nezaručí naplnění sociálnědemokratické vize, naopak zákon v současné podobě podporuje spalování odpadů.

Velkou šancí je nyní připravovaný nový zákon o odpadech, který má zvýšit poplatky za skládkování a vytvoří tak tlak na vyšší poplatky domácností. Jako správná sociálně-demokratická korekce návrhu se nabízí prosadit motivační recyklační slevu. Výsledkem by bylo nejen naplňování "recyklačního slibu" ČSSD, ale i snížení poplatků pro domácnosti v obcích, které dokážou spolu s občany zvýšit recyklaci na úroveň solidních šedesáti procent - hodnoty běžné v EU.

Zdravé lesy

Sociální demokraté měli před volbami velmi dobré plány, jak zlepšit chatrné zdraví našich lesů a podpořit jejich mimoprodukční funkce. I když nesedí na ministerstvu zemědělství, mohou účinně zasáhnout. Tento rezort totiž připravuje novelu zákona o myslivosti, která může lesům hodně pomoci. Musel by ovšem přikázat myslivcům, aby lépe regulovali spárkatou zvěř, jež nyní nadměrně spásá mladé stromky. Ministři ČSSD to mohou požadovat v rámci mezirezortního připomínkování.

Ale nejde jen o změny zákonů, jakkoliv jsou zásadní. Lesy je možné ozdravit a zároveň pomoci místním ekonomikám. V Evropě se rozmáhá zájem o divočinu, lidé čím dál víc baží po zážitcích z nedotčené přírody. Ukazují to i tuzemské sociologické výzkumy. Ekonomické studie zase dokládají, že ochrana divoké přírody a její zpřístupnění šetrným turistům je tím nejlepším vkladem do místní ekonomiky. V české krajině přitom zabírá divočina zatím jen 0,3 % území. Potenciál pro hledání dalších míst, kde ponechat přírodě svobodný prostor k přirozenému vývoji, je proto velký.

Neplýtvat energií

"Budeme prosazovat stanovení přísnějších norem na energetické vlastnosti budov (pasivní standard jako povinný pro nové obytné budovy od roku 2016) …," slibují sociální demokraté ve svém programu.

Závazek dává smysl. Dnes již dobře dostupná technologie pasivních domů zvyšuje cenu stavby o jednotky procent, ale snižuje náklady na vytápění na minimum. A také přispívá ke snižování závislosti na fosilních palivech i k vyčištění smogu. Jenže nic takového zatím zavedeno nebylo.

Naopak se daří financovat zateplování domů díky úspěšnému programu Nová zelená úsporám a také fondům EU. ČSSD se také jasně postavila proti návrhu nových tarifů cen elektřiny od Energetického regulačního úřadu, které by poškodil malé domácnosti osamělých seniorů, matek samoživitelek či studentů i šetrné domácnosti s úspornými spotřebiči či vlastní výrobou čisté energie střešními solárními elektrárnami.

Snížení fosilní závislosti

ČSSD měla ve volebním programu antifosilní zákon podle úspěšného britského vzoru, který by stanovil závazné tempo, jak se bude naše země zbavovat závislosti na dovozu paliv i na uhelných dolech. Závislost na ropě a plynu nás stojí 180 miliard korun ročně a přes 50 miliard ročně zaplatíme za škody na zdraví a přírodě, které způsobují uhelné elektrárny. Vláda zatím schválila koncept zákona a musí stihnout jeho přijetí do konce volebního období.

Uhelné doly

Vláda ČSSD rozhodla o zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu Československé armády. Zároveň však prolomila limity na menším velkolomu Bílina.

Nyní ČSSD správně prosazuje program, který by pomohl najít horníkům z Mostecka nová zaměstnání. Jeho součástí jsou i speciální sociální dávky pro odcházející horníky. Tento bod však zatím blokují ministři ANO a KDU-ČSL. Toto opatření podporují i ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a Společnost pro trvale udržitelný život spolu s občanskou iniciativou Limity jsme my a sdružením Kořeny Litvínov. Zároveň však navrhují, aby stát získal peníze na dávky vyšším zpoplatněním těžby státního uhlí a snížil tak neadekvátní miliardové zisky těžařů.

Čistá domácí energie

Vláda prosadila odstranění hlavních administrativních bariér pro solární střechy a zavedla jejich podporu v programu Nová zelená úsporám. Je třeba ještě vhodně nastavit podmínky připojování a měření. Také tarify cen elektřiny musí být nastaveny motivačně pro její vlastní výrobu. Rozvoj větrných elektráren stále stagnuje, současný parlament však může stihnout zavést podporu pro elektrárny ve vlastnictví či spoluvlastnictví obcí, zemědělců a místních lidí.

Zemědělská půda

Pouze sociální demokracie jako jediná ze stran představila před volbami v roce 2013 konkrétní návrhy, jak zastavit drastický úbytek kvalitní orné půdy v ČR. Vláda skutečně prosadila posílení ochrany před erozí, ale zároveň poslanci prosadili jednodušší a levnější zábory půdy pro výstavbu nových hal, skladů či silnic. Závazek tedy zůstal napůl nesplněn.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Za 2,5 roku vedení vlády se sociální demokracii v ekologické oblasti podařilo prosadit jen menšinu svých priorit, ale v několik dalších může - a měla by - splnit ve zbývajícím čase. Strana má také potenciál přicházet s velkými ekologickými projekty. Vláda převzala z jejího programu antifosilní zákon - nyní si musí pospíšit s jeho schválením a prosazením. Nyní má ČSSD příležitost přenést do české politiky progresivní evropský trend v ochraně divoké přírody, který také vytváří unikátní ekonomické přiležitosti v regionech. Může se také zasadit o nastartování rozvoje obecních větrných elektráren."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz