Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

16. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil 7 363 400 korun mezi 37 projektů.

7. 11. 2014 - PRAHA [Econnect/Nadace rozvoje občanské společnosti]

Výběrové řízení Pomozte dětem zpracovalo celkem 177 žádostí ročních a individuálních projektů, z nichž byly dvě vyloučeny pro formální nedostatky. Hodnotící komise pro výběr individuálních projektů, které se zaměřují na adresnou pomoc jednotlivým dětem, vybrala za dvě uzávěrky v červnu a říjnu k podpoře celkem 9 projektů. Další kolo výběru individuálních projektů proběhne opět v únoru.

„Roční projekty, které jsou stálou součástí sbírkového projektu Pomozte dětem a cílí na široké spektrum potřebných dětí, hodnotily celkem 4 regionální komise složené z odborníků na danou problematiku a regiony i zástupců partnerů projektu. Z celkového počtu 142 hodnocených ročních žádostí komise k podpoře doporučily 32 projektů, mezi něž bylo rozděleno celkem 6 995 230 korun. Realizace projektů pak začne už v průběhu měsíce listopadu,“ říká Monika Rážová, koordinátorka sbírky Pomozte dětem.

Slavnostní podpisy smluv se budou konat v 29.10.2014 v Ostravě v budově České televize od 10:00 do 12:00 a 31.10.2014 v Praze opět v prostorách České televize od 13:00 do 15:00.

Sbírka 16. ročníku probíhala od 16. května 2013 do 15. května 2014. O rozdělení peněz ze sbírky se každoročně rozhoduje ve veřejném výběrovém řízení NROS, do něhož se mohou hlásit nestátní neziskové organizace z celé České republiky. Prostředky jsou rozdělovány podle územních statistických jednotek, tzv. NUTS II. Výše částky určené k podpoře projektů v daném NUTS II je z celku vypočítána poměrově podle podaných žádostí v dané oblasti.

„Pomáháme tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Podpořené projekty pracují přímo s dětmi, případně s celými rodinami na řešení jejich problémů, ať již jde o zdravotní, nebo o sociální znevýhodnění. Když se ohlédneme zpátky, vidíme za sebou příběhy téměř 200 000 dětí, kterým v minulosti sbírka pomohla změnit jejich osud či alespoň přispět ke zlepšení jejich života,“ říká Hana Šilhánová, ředitelka nadace.

Nejvíce peněz v posledních letech veřejnost věnovala prostřednictvím dárcovských SMS. DMS ve tvaru DMS KURE je možné na konto Pomozte dětem zasílat prostřednictvím telefonního čísla 87 777. Podrobné informace o projektech podpořených v jednotlivých regionech jsou k dispozici na

www.pomoztedetem.cz.
Sbírka Pomozte dětem
Sbírkový projekt Pomozte dětem společně organizují od roku 1998 Česká televize (ČT) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) s cílem přispívat ke zvyšování kvality života dětí, ke kultivaci dárcovství, posilování společenské odpovědnosti firem a k rozvoji dobrovolnictví.
Více o projektu Pomozte dětem naleznete na www.pomoztedetem.cz .

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
NROS je jednou z největších tuzemských nadací s téměř dvacetiletou tradicí, která pomáhá rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor. Od svého počátku podpořila téměř 5 500 projektů částkou překračující 1,7 miliardy korun. NROS poskytuje nadační příspěvky v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ale i ze zdrojů soukromých či firemních.
Zaměřujeme se především na projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických programů. Také trvale usilujeme o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz