Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nová publikace: 10 z nejkrásnějších míst na Šumavě ohrožených likvidací, přijmou-li poslanci senátní zákon o NP

12. 9. 2014 - PRAHA [Econnect/Hnutí Duha]

Hnutí Duha dnes zveřejnilo novou obrazovou publikaci mapující deset z nejkrásnějších území divoké přírody a malebné krajiny na Šumavě. Ekologická organizace v ní dokumentuje jak jejich krásy, tak destruktivní následky, které by pro ně znamenalo přijetí senátního zákona o NP sněmovnou. Tato místa, která představují esenci šumavských krás, by podlehla kácení či zástavbě, pokud poslanci návrh zákona neodmítnou. Sněmovna začne senátní návrh projednávat pravděpodobně již příští týden. Publikaci obdrží poslanci od Hnutí Duha v pondělí.

Hnutí DUHA s vědci podrobně prozkoumalo senátní návrh včetně map, vyžádalo si k nim souřadnice GIS a porovnalo je s územními plány obcí i pozemkovou evidencí. Experti ekologické organizace zjistili, že senátoři Tomáš Jirsa, Pavel Eybert (oba z ODS) a další chtějí nově zařadit do III. (zastavitelné) zóny NP velká území v okolí obcí, která by se pak jen jednoduchou změnou územních plánů mohla otevřít velkoplošné výstavbě. Publikace ukazuje krásnou krajinu nad Čeňkovou pilou, na Filipově Huti, v Novém Údolí a u Modravy jako příklady míst ohrožených novou zástavbou. Ve skutečnosti se ale machinace s pozemky a zonací v návrhu zákona týkají mnoha dalších známých míst: Kvildy, Borové Lady, Jeleních vrchů, Strážného i Rejštejna. Nejrozsáhlejší jsou nové zábory okolo Srní a Českých Žlebů. Lobbisticky prosazený senátní návrh zákona byl schválen v červnu navzdory zásadním výhradám ekologů, vědců i veřejnosti. Povoluje stavební projekty „sloužící...turistice, sportu…“ dokonce i v přísněji chráněných druhých zónách národního parku – tedy bezmála na dvou třetinách jeho rozlohy.

Senátoři také chtějí umožnit zákonem kácení kdekoli v NP včetně jeho nejcennějších území. Publikace ukazuje rašeliniště světového významu v okolí Kvildy a Horské Kvildy, kde by těžařské firmy mohly začít například porážet kůrovcem napadené stromy. Stejně tak v Modravských slatích i jinde. Fotografie přibližují vznikající prales na Radvanovickém hřbetu, kde hnízdí například čápi černí či „uralské sovy“ puštíci bělaví, nebo pohádkově opuštěný kaňon divoké řeky Křemelné, kde se scházejí rysi a prohánějí vydry, jako další příklady míst, kde by senátní návrh zákona umožnil kácení. Poslanci v publikaci uvidí i rysa a tetřeva, jejichž domov by byl zásadně ohrožen.
Senátní návrh zákona chce také vyvést pozemky z majetku státu převodem na obce, které je mohou obratem rozprodat, a dále nařídit správě parku, aby umožnila lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí. Většina národního parku by se dokonce podle senátorů měla řídit laxnějšími pravidly pro ochranu přírody, než platí pro běžné komerční lesy.

Již 42 000 návštěvníků Národního parku Šumava a lidí z celé republiky apeluje peticí na poslance, aby jasnými pravidly zajistili ochranu divoké přírody před těžařskými firmami a krásné šumavské krajiny před developery a spekulanty s pozemky. Vyjadřují tím současně nesouhlas s likvidací vzácné přírody senátním zákonem. Do NP Šumava přijíždějí dva miliony turistů ročně. Plných 68% z nich je přesvědčeno, že v NP má mít přednost ochrana přírody před novými projekty a výstavbou. Nové lanovky a sjezdovky podporuje jen 21% lidí. Zjištěná fakta odpovídají zahraničním údajům (včetně NP Bavorský les), že lidé přijíždějí do NP především za prožitkem divoké přírody.

Letos publikovaná studie renomované britské společenosti EFTEC a Karlovy univerzity prokázala, že přírodě i místní ekonomice nejvíc prospěje rozšíření chráněné divoké přírody, které přiláká nové návštěvníky. Šumava má tedy příkladné řešení znamenající výhru pro všechny strany – s výjimkou kmotrů, spekulantů a některých politiků, kteří uměle vytvářejí neexistující spor mezi přírodou a zájmy místních obyvatel.

Tomuto přístupu úspěšně uplatňovanému ve všech NP Evropy odpovídá návrh zákona o Šumavě vypracovaný vědci a Hnutím DUHA. Návrh zabezpečuje ochranu šumavské krajiny před developery, neúměrnou zástavbou i ničivým kácením a zároveň umožňuje trvale udržitelnou šetrnou turistiku i rozvoj obcí. Zachovalá vzácná příroda bude podle něj chráněna jako první zóna na 52% území parku: 50% bude tvořit území ponechané divoké přírodě bez zásahů člověka a 2% bezlesí, kde je nutná péče pro ochranu vzácných rostlin. Druhá polovina území je určena pro šetrné lesní hospodaření a regulovaný rozvoj obcí. Kvality šumavské přírody dokládá nový informační list Hnutí DUHA „Kolik se na Šumavě zachovalo přírody?“.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl: „Všechny poslance jsme před dvěma měsíci pozvali, ať se jedou na vlastní oči podívat, jaké přírodní krásy by schválením senátního zákona na Šumavě nechali zničit. Nyní jsme jim připravili reprezentativní fotografickou publikaci, kterou dostanou až do poslaneckých lavic a jež jim to názorně ukazuje. Mluví jasnou řečí, osobní prožitek divoké přírody ale nenahradí.“

„Pokud senátoři chtějí skutečně národní park zrušit, měli to říct férově rovnou, a ne to halit do rádoby zákona. Doufáme, že poslanci budou soudnější, senátní zákon smetou ze stolu a připraví rozumnější, který zajistí ochranu divoké přírody i prosperitu místních obcí. Jeden takový návrh vypracovalo Hnutí DUHA společně s vědci Karlovy univerzity. Navrhuje polovinu území NP pro divokou přírodu a druhou polovinu pro šetrné lesní hospodaření a regulovaný rozvoj obcí. Taková podmínky přesně odpovídají současnému stavu přírody na Šumavě i mezinárodním pravidlům platným pro NP.“  


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz