Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země souhlasí s částí obchvatu Frýdku-Místku

27. 12. 2013 - OSTRAVA [Děti Země]

Ministerstvo dopravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR z července 2011 vydalo dne 8. listopadu 2013 první stavební povolení pro úsek silnici R48 kolem Frýdku-Místku v délce 6,13 km. Děti Země se rozhodly, že proti němu nepodají k ministru dopravy rozklad, neboť jejich námitkám bylo vyhověno nebo byly podle zákona řádně vypořádány.

Nicméně i tak stavební řízení trvalo dva roky, neboť státní investor nepodal žádost v souladu se zákonem. Celková délka obchvatu je 8,566 km, takže chybí ještě vydat stavební povolení pro úsek délky 2,436 km, které zasáhnou chráněné území.

„Průběh stavebního řízení opět dokládá, že největší průtahy ve správních řízeních způsobuje především samotný investor, který není schopen nashromáždit všechny potřebné podklady, nikoliv účastníci řízení, kteří hájí své zájmy, v tomto případě veřejné zájmy,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svých námitkách v jedenácti bodech upozornily na chybějící podklady, jako jsou závazná stanoviska k zásahu do okraje lesa a do krajinného rázu, které byly doplněny, a na některé rozpory v žádosti, které ministerstvo vysvětlilo, přičemž pro ochranu přírody a krajiny navrhly uložit některé podmínky, z nichž některé byly zapracovány.

„S předloženým úsekem obchvatu Frýdku-Místku sice nemáme problémy, nicméně se nám nelíbí, že ŘSD ČR opět použilo svou klasickou salámovou metodu, neboť si obchvat rozdělilo na krátké dílčí úseky, přičemž ten nejobtížnější se střetem s chráněným územím si zřejmě nechává až nakonec,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle něho je dalším problémem stavby skutečnost, že Městský úřad Frýdek-Místek v letech 2009-11 vydal deset správních rozhodnutí, aniž Dětem Země zahájení těchto řízení oznámil, takže se jich nemohly zúčastnit. Postup městského úřadu tak hraniční s trestným činem a obchvat nemusí získat evropské peníze.

Stavební řízení se týká úseku obchvatu Frýdku-Místku silnicí R48 v jižní variantě v parametrech R 25,5/120 (100) v délce 6,13 km (celková délka je 8,566 km), přičemž součástí stavby je i oplocení délky 3,885 km (celková délka má být 5,34 km) a výstavba protihlukových stěn výšky 3-6 metrů a délky 6,13 km (celková délka stěn má být 8,2 km.

V km 1,3-3,8 má dojít k demolicím v zahrádkářské kolonii, dále se má demolovat čerpací stanice PHM, obalovna a pro MÚK Olešná také obytné domy. Celkem se má zbourat asi 79 objektů. Doba výstavby úseku obchvatu délky 5,13 km má být tři roky a podle plánu z léta 2011 měla probíhat od roku 2012 do září 2013. Stavební náklady jsou odhadnuty na 1,8 mld. Kč.

Průběh prvního stavebního řízení pro obchvat Frýdku-Místku silnicí R48 délky 6,13 km:
1) 01. 07. 2011 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o vydání dílčího stavebního povolení
2) 12. 07. 2013 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení stavebního řízení
3) 27. 08. 2013 = Děti Země zasílají k žádosti námitky
4) 08. 11. 2013 = Ministerstvo dopravy vydává dílčí stavební povolení
5) 11. 12. 2013 = lhůta pro podání rozkladu k ministru dopravy


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz