Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ametyst připravil návrhy péče o cenné lokality v Zeleném pásu Evropy

23. 12. 2013 - PLZEŇ [Econnect/Ametyst]

Občanské sdružení Ametyst připravilo biologické průzkumy a návrhy péče pro několik cenných přírodních lokalit nedaleko hranic v Českém lese a na jižní Moravě mezi Znojmem a Mikulovem. Naše práce je součástí mezinárodní iniciativy Zelený pás Evropy, která se zaměřuje na ochranu přírodních hodnot, udržitelný rozvoj a přeshraniční spolupráci podél bývalé železné opony.

Železná opona – přibývá lidí, kteří znají tento pojem pouze z učebnic dějepisu. Stopy nepropustné bariéry mezi bývalým západním a východním blokem jsou však v krajině viditelné stále. Rozdělení Evropy přineslo nespočet negativních důsledků v ekonomické, sociální i ekologické oblasti, paradoxně však mělo i pozitivní dopad v podobě zachování cenných fragmentů přírodní krajiny v dříve nepřístupné oblasti podél hranic. Dnes se tento zelený pás táhne celou Evropou od severu k jihu, od Pobaltí, přes Německo, Česko, Slovensko, Rakousko a Maďarsko až po Slovinsko a Itálii, přičemž jeho šířka i charakter se mění.

Cílem mezinárodního projektu Greennet, do něhož je zapojeno plzeňské Občanské sdružení Ametyst, je upozornit na tento kulturní i přírodní fenomén, chránit jeho cenné části a na rozdíl od minulosti pomocí něho zajišťovat propojení mezi lidmi i státy. Projekt je zaměřený především na méně známé a ohrožené lokality, pro které díky projektu vznikly na základě biologických průzkumů návrhy péče.

Tři zájmové lokality jsou v Českém lese, jedná se o převážně bezlesé území zaniklých obcí a jejich okolí podél Nemanického potoka a Švarcavy a také u přírodní památky Veský mlýn. Dnes jsou tu především louky a pastviny, které hostí mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů. Hlavními problémy v území jsou jednak absence jakékoli péče, což vede k zarůstání luk vysokou vegetací a dřevinami, na druhé straně též intenzivní hospodaření na některých obnovených pastvinách, kde vysoké stavy dobytka mohou způsobit eutrofizaci a zánik cenných společenstev.

Dalších devět lokalit je na jižní Moravě mezi Znojmem a Mikulovem. Jedná se spíše o malé plochy, které tvoří ostrůvky biodiverzity v jinak intenzivně obhospodařované krajině: strmé terasy na vinici v Šatově – Pekle, nedaleká niva potoka Daníž, zbytky stepních trávníků u Chvalovic, bývalé pastviny na svazích nad Dyjí u Tasovic, meze u státní hranice nedaleko Jaroslavic, periodický polní mokřad v Pravicích, staré sady u Hrušovan nad Jevišovkou, vrbovna a mokřady u Jevišovky a slanisko v Novém Přerově. Hlavním problémem je většinou dlouhodobě chybějící péče. „Na některých lokalitách díky iniciativě místních obyvatel, obcí a orgánů ochrany přírody již byla zahájena obnova hospodaření. Chceme je podpořit a pomoci tam, kde péče doposud chybí“, vysvětluje Ondřej Volf z Občanského sdružení Ametyst. „Výsledky průzkumů a návrhy péče nabídneme starostům obcí, místním sdružením, orgánům ochrany přírody a dalším zájemcům“.

Projekt je podpořen Evropskou unií z programu Central Europe a kofinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz