Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zakončení úspěšného projektu „Vysočina bezpečně online 2013“

17.12.2013
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420 252 548 438

Slavnostním předáním výhry škole s nejvyšší účastí na rodičovském vzdělávacím semináři bude na krajském úřadu Kraje Vysočina zakončen projekt Vysočina bezpečně online 2013, realizovaný Krajem Vysočina a Národním centrem bezpečnějšího internetu, ve spolupráci s organizací Vysočina Education. Projekt se zaměřil na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a online technologií. Součástí projektu bylo specializované vzdělávání pro odbornou veřejnost - policisty a sociální pracovníky, semináře pro laickou veřejnost, především rodiče žáků základních škol a studentů středních škol, a osvětová kampaň.

Projekt proběhl díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. Cílem projektu bylo propojit odborníky působící v Kraji Vysočina, kteří se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů, zvýšit zájem rodičů o aktivity dětí na internetu a navázat spolupráci se školami. Je nezbytné podpořit školy v jejich preventivních snahách a napomoci zlepšení jejich orientace v oblasti online rizik.

Významnou součástí projektu byla odborná konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“, na jejímž pořádání se podílela také Vyšší policejní škola MV v Praze – pracoviště Jihlava. Za účasti policistů z Lotyšska, Katalánska, Slovenska a z Generálního sekretariátu Interpolu sdíleli odborníci z bezpečnostních složek, specialisté z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní a neziskové sféry nejnovější poznatky na poli rizik pohybu v online prostředí a bezpečnějšího užívání internetu. Kapacita konferenčního sálu byla zcela naplněna. Přednášky bylo možno sledovat také prostřednictvím online přenosu.

V ulicích Jihlavy, Třebíče a Žďáru nad Sázavou proběhla též outdoorová kampaň - kolemjdoucí se mohli setkat s plakáty CLV s mottem zápalek s nápisem: „INTERNET BEZ DOZORU JE PRO DĚTI STEJNĚ NEBEZPEČNÝ JAKO SIRKY A STOH“.

Počet proškolených dokonce přesáhl plán projektu - seminářů pro sociální pracovníky se zúčastnilo 48 pracovníků OSPOD, kurátorů pro mládež, speciálních pedagogů a metodiků prevence; policejní vzdělávání, v rámci kterého bylo proškoleno 30 zájemců, se zaměřilo na prohloubení kvalifikace policistů PČR i městské obecní policie. V rámci seminářů pro rodiče a místní komunity realizovaných ve spolupráci s Vysočina Education, které proběhly na patnácti školách Kraje Vysočina, lektoři proškolili celkem 244 účastníků. Součástí byla též motivační soutěž: titul „Škola bezpečného internetu“ a herní konzoli pro žáky za největší účast na rodičovském semináři získala ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4. Děti z této školy si výhru rozhodně zaslouží, neboť pro rodiče vytvořili vlastnoručně vyrobené plakátky, které pak rozvěsily po celé škole.

Výstupem projektu Vysočina bezpečně online 2013 je fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a je připravena účinně intervenovat (při výskytu kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.). Rodiče a místní komunity významně pomáhají při prevenci elektronické kriminality a dětské delikvence. Jsou-li v problematice orientováni, mohou včas zabránit negativním dopadům na děti a pomoci v krizových situacích, neboť vědí, kam se s dítětem obrátit o pomoc. Národní centrum bezpečnějšího internetu se chystá v projektech s podobným modelem projektu pokračovat i v dalších krajích.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a online technologií. Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

Další informace:
Národní centrum bezpečnějšího internetu, Šárka Soudková, Ph.D. (odborný garant), soudkova@saferinternet.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing. Josef Pokorný, pokorny.josef@kr-vysocina.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz