Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nadace Via vyhlásila vítěze v soutěži individuální a firemní filantropie

4. 10. 2013 - PRAHA [Econnect/Nadace Via]

Nadace VIA společně s Nadací The Kelner Family Foundation, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a dalšími partnery dnes večer vyhlásí vítěze 16. ročníku Cen VIA BONA za individuální a firemní filantropii. Slavnostní předání Ceny VIA BONA 2013 se koná v pražském Kaiserštejnském paláci pod záštitou velvyslance Spojených států amerických, pana Normana Eisena.

Druhým rokem po sobě překonalo soukromé dárcovství v Česku hranici 4 miliard korun a je tedy na vyšší úrovni než v předkrizovém roce 2007. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, jednotlivci darovali v roce 2012 částku přes 1,5 mld. Kč a jejich dárcovství narostlo nominálně o 3,5 %.

Vítězi 16. ročníku se v jednotlivých kategoriích stali:

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Martin Hausenblas
Podnikatel a majitel úspěšné firmy Adler s reklamním textilem je rodákem z ústeckého kraje. V roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 % svého ročního příjmu (v letech 2011 – 2012 částku ve výši 1 064 992 Kč). Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.

Cena za školní dobročinnost:

Studenti 3. lékařské fakulty UK Praha Scott Keel a Petr Oliva
Porota si v tomto případě cenila nadšení vysokoškolských studentů zprostředkovat zdravotně postiženým dětem neobvyklý zážitek a zapojit při tom i své spolužáky, budoucí lékaře. Před 4 roky založil Američan Scott Keel spolu s Petrem Olivou organizaci s názvem „Běhat s těmi, kdo nemohou“ („Running With Those That Can´t“), která podporuje děti na vozíku a mimo jiné se s nimi účastní pražských půlmaratonů. První půlmaratón běžel Scott s dalšími devíti studenty a dvěma chlapci postiženými obrnou na speciálních vozících, na které sehnali peníze částečně od fakulty a částečně sbírkou mezi studenty. „To, co jsme chtěli touto akcí přinést, byla inspirace a odvaha pro další rodiny, ukázat jim, že jde o více než jen o běh“, doplňuje Petr Oliva. Letos se běhu Prahou zúčastnilo rekordních 20 postižených dětí s téměř 130 běžci. Na závěr běhu byly speciální vozíky darovány zúčastněným rodinám.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Tomáš Slavata
Českého triatlonistu porota ocenila za dlouhodobou a intenzivní pomoc dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. K pomoci ho přiměl vlastní pohnutý životní osud. V současnosti spolupracuje s Nadačním fondem Albert a po celé České republice pořádá řadu sportovních aktivit a besed pro děti. To vše za cenu velkého osobního nasazení, jak je vidět i z jeho slov: „Téměř veškerý svůj čas, možnosti a schopnosti dávám do projektů pro děti, které mají podobně tvrdé výchozí podmínky, jako jsem měl kdysi já sám. Snažím se být vzorem, ukazovat jim cestu.“

Cena za otevírání nových cest:

Hana Machačová
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Paní Machačová je toho dobrým příkladem. Sama pracovně velmi úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa není lhostejná ke svému okolí. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc pro 2 postižené ženy, klientky Konta BARIÉRY. Podařilo se jí vybrat téměř 300 tisíc Kč. Netradiční způsob oslavy inspiroval další zaměstnance Kooperativy. Paní Machačová se charitě věnuje i v řadě jiných oblastí. Jak sama říká: „My, kteří máme v životě to štěstí, že máme dobrou práci, skvělé kolegy, přátele i rodinu, bychom měli pomáhat těm, kteří tolik štěstí neměli. A přispějí-li dobré věci moje narozeniny, tím lépe.“

Cena pro malou a střední firmu:

Z-TRADE s.r.o.
Jedním z kritérií v této kategorii je, jakým způsobem je firma spjata s oblastí, ve které pomáhá a jakým způsobem se zajímá o výsledky své pomoci. Společnost Z-TRADE to vše velmi dobře splňuje. Sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu. Spolupráce se datuje od roku 2004, v současnosti ji Z-TRADE podporuje částkou 100 tisíc Kč ročně. Zároveň se majitelé firmy aktivně zajímají o činnost agentury a pomáhají s jejími aktivitami, např. s aukcí vín a zapojují do dění i své zaměstnance.

Cena pro velkou firmu:

Česká spořitelna a.s.
Porota si cenila na příkladu České spořitelny, že dlouhodobě a systematicky podporuje oblast, která nepatří v české společnosti k příliš atraktivním: pomoc drogově závislým. Spolupráce s nevládní organizací SANANIM trvá od roku 2000 a za 13 let ji Česká spořitelna podpořila částkou téměř 35 mil. Kč. Zároveň je dlouholetým partnerem dalších organizací působících v této oblasti (Drop In, Podané ruce). Kromě finanční pomoci poskytuje i odborné znalosti (školení v PR, marketingu a fundraisingu), zaměstnanci se zapojují jako dobrovolníci v rámci Dne pro charitu.

Čestná cena správní rady Nadace Via:

Olbram Zoubek
Jeden z nevýznamnějších českých sochařů byl oceněn za celoživotní podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Jeho díla patří k velmi žádaným, umělec je však neváhá darovat na různé dobročinné účely. Projekt Šance, který pana Zoubka nominoval, podporuje tímto způsobem již přes 13 let. Výtěžek z aukcí je věnován na pomoc ohroženým dětem. A co vede Mistra k této podpoře? Jeho odpověď je stručná: „Dobré srdce.“

Podle předběžných údajů Finanční správy ČR dosáhlo i loni soukromé dárcovství úrovně 4 miliard korun. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, dary jednotlivců meziročně rostly nominálně o 3,5 % a v roce 2012 představovaly částku 1,518 mld. Kč. Tento pozitivní nominální růst však znamená reálný růst o pouhé dvě desetiny procenta, neboť inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %.

„Dlouhodobá data ukazují, že firemní dárcovství reaguje citlivěji na ekonomické cykly. Oproti tomu je dárcovství jednotlivců více založeno na vztahu a důvěře, případně na emocích – také proto roste v okamžicích velkých humanitárních katastrof, ale na druhé straně má i tendenci „vyrovnávat“ poklesy ekonomiky. Dobrá zpráva letošní Ceny VIA BONA je, že jak firmy, tak jednotlivci ukazují, že štědrost má své jasné místo ve společnosti, a to je dobře,“ říká Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.

Silným příběhem letošního ročníku Ceny VIA BONA je osud triatlonisty dvaatřicetiletého Tomáše Slavaty z Prahy, který se stal jednoznačným vítězem kategorie Srdcař roku. Tomáš, se dnes neúnavně věnuje pomoci potřebným dětem. Sám pochází z problematické rodiny, kdy ho vychovávala převážně ulice. V době dospívání v sobě Tomáš objevil nečekanou vůli svůj život změnit, a to díky sportu. V 21 letech si vzal do pěstounské péče dva nezletilé synovce a nabídl jim zázemí, které v dětství postrádal. Vedle toho začal organizovat řadu sportovních aktivit pro děti, jimž chce svým příkladem ukázat, že i přes nepřízeň osudu a těžké dětství lze v životě dosáhnout svých snů.

Inspirující je i příklad Američana Scotta Keela. Ovlivněn kulturou, ve které má dobročinnost dlouholetou tradici, se rozhodl pomáhat postiženým dětem v České republice. Jak sám uvádí: „V mém dětství a dospívání mě zásadně ovlivnili mí rodiče, kteří mě naučili lásce k lidem kolem a dobročinnosti. Je ale nutné si uvědomit, že ne všechny děti mají toto ze svých rodin a proto je nutné investovat do vzdělávacích a sportovních aktivit, skrz které jim můžeme tyto hodnoty předat.“

Letošní ročník Ceny VIA BONA přináší ještě jednu příznivou zprávu, firmy už nepodporují jen líbivá témata typu vzdělání a péče o děti, ale nebojí se své jméno spojit s pomocí drogově závislým nebo umírajícím. Letošním příkladem je vítěz v kategorii velká firma – Česká spořitelna podporující sdružení Sananim, nebo i jeden z finalistů Ceny Nadační fond Avast pomáhající hospicovému sdružení Cesta domů.

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená z patnácti zástupců předních českých médií.

Členové hodnotící komise Ceny novinářů pro individuálního dárce:

Hana Čápová, Respekt
Robert Čásenský, MF Dnes
Dalibor Dostál, Profit
Petr Dudek, Čro Radiožurnál
Jiří Humplík, Deník
Lubor Kazda, Právo
Miroslav Motejlek, motejlek.com
Tomáš Skřivánek, E15
Václav Sochor, Marketing a média
Marek Stoniš, Reflex
Marek Šálek, Týden
Petr Šimůnek, Forbes
Lucie Tvarůžková, Hospodářské noviny
Jakub Unger, Aktuálně.cz
Krystyna Wanatowiczová, MF Dnes a Umění darovat

Členové hodnotící komise Ceny za školní dobročinnost:

Tomáš Feřtek, EDUin
Martin Frýdl, AC&C Public Relations
Bohumil Kartous, SCIO
Tomáš Knaibl, Velvyslanectví USA v ČR
Jan Leiner, Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Členové hodnotící komise pro ostatní kategorie:

Andrea Bartoňová, PwC ČR
Přemysl Filip, Vodafone Czech Republic
Martin Frýdl, AC&C Public Relations
Tomáš Knaibl, Velvyslanectví USA v ČR
Jan Leiner, Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Matěj Lejsal, domov Sue Ryder
Jiří Wald, občanské sdružení Audabiac

Informace o dárcovských aktivitách individuálních dárců a společností nominovaných na Cenu VIA BONA 2013 naleznete na webových stránkách www.cenaviabona.cz.

Prestižní ocenění VIA BONA je udělováno jednotlivcům a firmám, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na Cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace, jednotlivci nebo samotné firmy.

Nadace VIA je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v ČR, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice českého dárcovství a investuje do životaschopnosti českých neziskových organizací. Od svého vzniku v roce 1997 podpořila 3 200 projektů částkou přesahující 260 milionů korun, jen za loňský rok to bylo 191 dobročinných projektů za téměř 12 milionu korun. Nadace VIA vychází z přesvědčení, že odpovědnost a ochota podílet se na správě věcí veřejných a starost o své okolí jsou nezbytnými předpoklady života ve svobodné společnosti.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz