Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Světoví výrobci kol chtějí zvýšit podíl cyklodopravy v ČR. Podpoří osvětové kampaně

24. 7. 2013 - BRNO [Econnect/Nadace Partnerství]

Nadace Partnerství získala grant z programu Evropské cyklistické federace (ECF) financovaného Klubem cykloprůmyslu (Cycling Industry Club). Ten sdružuje největší výrobce kol a cyklistických doplňků, kteří si od spolupráce slibují vyšší podíl využívání kola v každodenním životě. „Peníze pomohou například propagačním kampaním, jako jsou Do práce na kole nebo Nakupuj na kole,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství a zároveň viceprezident Evropské cyklistické federace.

Přestože se v České republice každoročně prodá na 350.000 jízdních kol a podíl cyklistiky na přepravě osob se odhaduje na 7 %, je podpora cyklistické dopravy v ČR stále nedostatečná. „Především chybí širší propagace každodenního pohybu na kole jako atraktivní alternativy k automobilu,“ vysvětluje Mourek s tím, že právě finance od Klubu cykloprůmyslu by měly pomoci propagovat kolo jako regulérní dopravní prostředek, nikoliv pouze jako volnočasovou aktivitu. Poukazuje přitom na ekonomické i zdravotní přínosy používání jízdního kola. „Například v Praze by podle výzkumů rádo využívalo jízdní kolo do práce a za službami 29 % obyvatel, pokud by k tomu měli dobré podmínky,“ doplňuje Daniel Mourek. Dopravní odborníci podle něj odhadují reálné možnosti cyklodopravy v Praze v rozmezí 6–7 %, což odpovídá současné úrovni Vídně.

V českém kontextu je třeba zahájit spolupráci s nově vzniklou Asociací měst pro cyklisty na kampaních podporujících vyšší používání kol, konkrétně Do práce na kole a Nakupuj na kole. „Podpořit chceme i využívání nákladních kol při dopravě lehčích nákladů v městských centrech,“ vysvětluje Mourek.

Česká republika není jedinou zemí, kterou Klub cykloprůmyslu podporuje. V celoevropském měřítku mají granty klubu přispět k větší podpoře cyklistické dopravy i z prostředků evropských fondů. „Cílem je získat 6 miliard EUR v příštím rozpočtovém období pro investice do cyklistické infrastruktury, zdvojnásobení podílu cyklistiky na přepravě osob, dokončení sítě EuroVelo v Evropě v roce 2020 a posílení role cyklistických organizací ve střední a východní Evropě,“ vysvětluje Daniel Mourek.

V loňském roce se v celé Evropě prodalo na 19 milionů jízdních kol, což je dvojnásobek počtu prodaných automobilů. Pokud se zlepší infrastruktura pro kola a zároveň ztíží vjezd automobilů do center velkých evropských měst včetně ČR, znamenalo by to podle Evropské cyklistické federace v roce 2030 nárůst prodejů kol a pedeleků o 30 milionů kusů ročně. „Zdvojnásobení současného podílu cyklistů na přepravě osob v Evropě by znamenalo 10 miliónu nových prodaných kol ročně,“ dodává Kevin Mayne, ředitel rozvoje ECF.

Kromě finanční podpory pořádá Klub cykloprůmyslu ve spolupráci s ECF také odborné workshopy. Příští akci uspořádá např. 26. července v rámci Cargoville expozice na ISPOBike 2013 v Mnichově či v rámci největšího evropského veletrhu kol Eurobike v německém Friedrichshafenu 29. srpna 2013 s tématem nákladních kol a nakupování na kole.

Co je kampaň Do práce na kole?
- každoroční kampaň na podporu využívání kola při cestách do práce.
- první ročník kampaně Do práce na kole probíhal v roce 2011 pouze v Praze, kdy se do kampaně zapojilo 1 025 zaměstnanců rozdělených do 274 týmu ze 181 firem a institucí.
- druhý ročník probíhal ve čtyřech městech (Praha, Brno, Liberec a Pardubice) - více než 533 tisíc kilometrů ujelo 2 536 účastníků rozdělených do 829 týmů ze 400 firem a institucí
- do letošního ročníku kampaně se zapojilo již 11 měst (Praha, Brno, Liberec a Jablonec nad Nisou, Uherské Hradiště, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Plzeň, Ústí nad Labem a Pardubice). Celkem se přihlásilo 3860 účastníků v 1 327 soutěžních týmech ze 776 firem a organizací
www.dopracenakole.net

Co je kampaň Nakupuj na kole?
- Kampaň propagující větší rozšíření jízdního kola pro každodenní nákupy
- Projekt Nakupuj na kole realizuje od roku 2012 sdružení NaKole. V roce 2013 probíhá v Praze, Olomouci, Brně a v Liberci.
www.nakupujnakole.cz

Co jsou trasy EuroVelo?
- projekt EuroVelo je celoevropská síť dálkových cyklistických tras
- síť se skládá ze 14 panevropských tras, které spojují všechny evropské země
- základem jsou již existující i zatím plánované regionální i celostátní trasy
www.eurovelo.com, www.eurovelo.cz, www.eurovelo.org

Co je Asociace měst pro cyklisty?
Asociace měst pro cyklisty byla založena v červenci 2013 jako sdružení, jehož cílem je měnit neprofesionální a pokřivený pohled na podporu cyklistické dopravy. Nové pojetí utváření veřejných prostranství zahrnuje rovnocenný přístup ke všem jeho účastníkům. Cílem asociace je společně usilovat o změny v legislativě, poskytovat poradenství v oblasti mobility a plánování dopravy, zviditelňovat cyklistickou dopravu a snažit se o dosažení systémových změn ve financování dopravní infrastruktury.
www.cyklomesta.cz

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.
Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi!
www.nadacepartnerstvi.cz

Účelem Nadace České spořitelny je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Do charitativních aktivit zapojuje Česká spořitelna i svoje klienty. Se svým nadačním jměním téměř půl miliardy korun dnes patří Nadace České spořitelny mezi největší firemní nadace v České republice.
www.nadacecs.cz

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Program Greenways Nadace Partnerství je koordinátorem například Greenways Praha-Vídeň, Greenways Krakow-Morava-Vídeň či Moravských vinařských stezek. Generálním partnerem programu Greenways je Nadace České spořitelny.
www.greenways.cz

Klub cykloprůmyslu (Cycling Industry Club) sdružuje pod hlavičkou ECF největší světové výrobce jízdních kol a komponentů jako Accell, SRAM, Trek, Selle Royal, Giant, Schwalbe nebo nejnověji skupinu Cycleurope (např. značky jako Bianchi a Peugeot) a je otevřený všem zástupcům cykloprůmyslu činným v Evropě. www.ecf.com/projects-and-networks/cycleindustryclub/

ECF sdružuje na 60 cyklistických organizací ze 40 zemí světa. Její nejviditelnější aktivitou je série konferencí Velo-city, z nichž poslední proběhla 11.–14. června ve Vídni i za aktivní účasti ČR (www.cyklodoprava.cz). www.ecf.com


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz