Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zkušenosti z Polska: chov zubrů lze skloubit i s intenzivním lesním hospodařením

26. 6. 2013 - PRAHA [Econnect/Česká krajina]

Dva týdny plné zkušeností s ochranou a chovem zubrů a jiných velkých savců v jejich domovině v Polsku. Tak vypadala odborná stáž v zemi, která zachránila zubry pro Evropu i svět a kde se nacházejí největší stáda těchto velkých býložravců ve volné přírodě.

„V Polsku zubry chovají nejen ve velkých chráněných oblastech, ale i v intenzivně produkčních lesích,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, který je jedním z expertů, kteří se společnosti Česká krajina spolupracují na projektu Návrat zubrů do České republiky.

V chovné rezervaci zubrů v Pszczyně, konkrétně v oboře Jankowice, jsou zubři chováni v intenzivně, avšak citlivě hospodářsky využívaném borovém lese s poměrně hustou sítí malých, bezzásahových území. „Díky tomu se v této lokalitě vyskytuje velké množství žab a vzácných motýlů, například okáčů jílkových (u nás téměř vyhynulých), ale i dalších ohrožených druhů, jako je čáp černý nebo orel mořský, což v českých borových porostech není obvyklé,“ doplnil Miloslav Jirků. Podle jeho slov je v Polsku lesnická praxe i lesnická odborná literatura výrazně propojenější s ochranou přírody, než je běžné v České republice.

První částí pobytu byla součástí terénní zoologické exkurze pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, během které se budoucí biologové a ochranáři seznámili s praktickými aspekty ochrany velkých savců, zejména zubra evropského. Hlavními cíli exkurze byl Bělověžský a Bierbřaňský národní park na severu země a chovná rezervace zubrů v Pszczyně nedaleko Ostravy.

Druhá část se uskutečnila v rámci odborného grantu Spolku chovatelů zubra evropského. Její součástí byla týdenní stáž v chovu zubrů v Pszczyně, na niž navazoval týdenní pobyt v různých vědeckých pracovištích ve Varšavě, zabývajících se výzkumem a ochranou zubra. Její součástí byla diskuze s předními polskými experty na chov, veterinární, parazitologickou a genetickou problematiku zubrů a rovněž návštěva další chovné lokality Smardzewice.

„V Polsku je velmi zřetelná hrdost na tamní přírodu. Nejenom na zubry, které Poláci zachránili, pomohli jim přežít v nejtěžších dobách II. světové války, kdy měli jako národ vážné existenční problémy, a jako první je navrátili zpět do volné přírody. Podobně hrdí jsou v Polsku například také na čápy. Každý čtvrtý evropský čáp je z Polska a například jejich přílet na jaře je událostí, které věnuje mimořádnou pozornost také celostátní televize,“ dodal Miloslav Jirků.

Zkušenosti získané v rámci pobytu v Polsku budou sloužit k dalšímu rozvoji programu Návrat zubrů do České republiky. Čeští experti se v rámci tohoto projektu již seznámili s chovem zubrů také v Nizozemí a dalších zemích.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz