Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

MŽP konečně posuzuje energetickou koncepci. Petr Nečas to dříve označil za „lunetický nápad“

27. 5. 2013 - PRAHA [Econnect/Hnutí Duha/Arnika/Greenpeace/Calla]

Ekologické organizace dnes předkládají vlastní návrhy pozitivního řešení, požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu.

Ministerstvo životního prostředí začalo posuzovat vliv návrhu Státní energetické koncepce na životní prostředí. Ekologické organizace varují před tím, aby šlo pouze o formální proces s předem daným závěrem. Trvají na tom, aby ministerstvo v souladu se zákonem zajistilo porovnání různých variant koncepce a výběr nejlepší z nich. Proto dnes podají i své vlastní pozitivní návrhy řešení. Současně trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3.700 občanů.

Ekologické organizace dnes podají Ministerstvu životního prostředí dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, které vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž realizace by zajistila dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazila jejich účty a současně snížila závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách i ruské ropě a plynu.

Ačkoli veřejné posouzení koncepce je podle zákona povinné, premiér Nečas jej před časem označil za „lunetický nápad“ a ministerstvo průmyslu jej víc než půl roku odkládalo. Posouzení možných dopadů na životní prostředí (tzv. SEA – Strategic Environmental Assessment) je dalším krokem zákonného procesu, na jehož konci bude moci teprve vláda koncepci schválit.

Materiál připravený Ministerstvem průmyslu má podle ekologických organizací řadu závažných chyb. Především nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu. Předpokládá také masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Souhrn závažných výhrad ekologických organizací je v příloze tiskové zprávy.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: „Při práci na koncepčních materiálech Chytrá energie a Energetická (r)evoluce jsme usilovali o minimalizaci dopadů energetiky na životní prostředí. Uvítáme, když experti MŽP posoudí, zda jsou naše návrhy skutečně šetrnější než vládě předložená koncepce ministra průmyslu. V případě snižování spotřeby fosilních paliv nebo produkce jaderných odpadů nepochybně vyhrajeme.“

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl: „Návrh ministra průmyslu Kuby nesmyslně počítá s podstatnou úlohou kontroverzních spaloven na energetickém mixu České republiky. Nevládní organizace proto důrazně žádají, aby byly důkladně posouzeny i jejich dopady na životní prostředí - včetně produkce nebezpečných látek jako jsou dioxiny a těžké kovy. Pálení použitých obalů a papíru vrátí jen zlomek energie ve srovnání s tím, kolik se jí spotřebovalo při jejich výrobě. Bioodpady je zase šetrnější kompostovat. Spalování je druhý nejhorší způsob, jak s odpady naložit.“

Jan Rovenský z Greenpeace uvedl: Dobrá zpráva je, že se ministerstvu průmyslu nepodařilo procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí úplně zabránit. Špatná zpráva je, že Chalupovo ministerstvo životního prostředí se z ní zjevně chystá udělat formální bezobsažnou frašku. Vzhledem k tomu, že vládní návrh energetické koncepce obsahuje pouze jednu jedinou variantu, bude zaručeně nakonec vybrána z těch posuzovaných ta nejlepší i nejhorší zároveň. Rádi bychom tuto pozoruhodnou soutěž jediného závodníka se sebou samým trochu zpestřili předložením našich vlastních podrobných návrhů energetické koncepce. Pokud skončí Chalupovi v šuplíku nebo v koši, jenom tím potvrdí náš pocit, že je to tak celé domluvené předem“.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz