Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Manažeři pomohou osázet místa v národním parku

25. 4. 2013 - PRAHA [Econnect/Ústecká komunitní nadace]

Dlouholetý dárce Ústecké komunitní nadace, společnost Envirocont, se rozhodla pojmout netradičně oslavu 15 let založení. Na místo bujarých oslav pozvala své kolegy, obchodní partnery a zákazníky na brigádu. Tři desítky dobrovolníků přiloží ruku k dílu a zapojí se do akce s názvem „Návrat původních druhů dřevin“ na území Národního parku České Švýcarsko. Cílem akce bude výsadba 1 000 sazenic původních druhů dřevin.

„Osazované území má velikost přibližně 5000m2 a nachází se pod skalním hrádkem Falkenštejn, cca 1 km od obce Jetřichovic na Děčínsku Z tohoto území byla odstraněna geograficky nepůvodní borovice vejmutovka. Tato původem severoamerická borovice se nebezpečně šíří po celém území národního parku a vytlačuje původní druhy dřevin. Na uvolněné místo budou vysázeny sazenice dubu a jeřábu ptačího. Vzhledem k nepřístupnosti terénu při výsadbě stromků rádi využíváme pomoci brigádníků či dobrovolníků,“ vysvětluje Ing. Jan Drozd, ředitel odboru péče o ekosystémy ze Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Jedním z cílů naší společnosti je podílet se na zlepšování životního prostředí v našem regionu. K tomuto směřujeme jak naší vzájemnou spoluprací, tak podporou neziskových projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Touto činností se zabýváme ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací již více než 13 let. Proto jsme se rozhodli oslavu našeho 15. výročí pojmout poněkud netradičně, avšak zábavnou formou,“ říká s úsměvem jednatelka společnosti Enviroconts Andrea Bednářová.

„Ten, kdo se nemůže dostavit osobně, má i jiné možnosti, jak tuto dobročinnou aktivitu podpořit a to formou darováním finančních prostředků. Ty budou opět použity na nákup sazenic a na uhrazení nákladů spojených s jejich výsadbu na území Národního parku České Švýcarsko. Předpokládáme, že se nám podaří získat částku až 45 000 Kč, což umožní výsadbu přibližně dalších 2 500 stromků.“ vysvětluje manažerka pro vztah s dárci z Ústecké komunitní nadace Mgr. Kateřina Valešová.

O Ústecké komunitní nadaci
Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 000 projektů v celkové výši přes 30 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 47 mil. Kč. Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

O společnosti ENVIROCONT
Společnost ENVIROCONT s.r.o. je česká konzultační společnost, která byla založena v roce 1998. Cílem je zajišťování komplexních služeb v oblasti podnikové ekologie, energie a integrovaných systémů řízení. Úspěšná spolupráce se zákazníky je založena na partnerství, poskytování komplexních a profesionálních služeb a osobním přístupu. Jedním z cílů společnosti ENVIROCONT s.r.o. je podílet se na zlepšování životního prostředí. K tomuto směřuje jak spoluprací se svými zákazníky, tak podporou neziskových projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Touto činností se zabývá ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací od roku 2000.

O Národní parku České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000 na ploše 80 km2 v jádrové části Labských pískovců. Při státní hranici navazuje na Národní park Saské Švýcarsko. Rozsáhlé lesy, zachovalé vodní toky, monumentální skalní věže a hluboké soutěsky činí z NP České Švýcarsko „přírodní klenot severních Čech“. Hlavním cílem péče o národní park je ochrana jedinečné přírody, která je na stále větší ploše ponechávána samovolnému vývoji, a přeměna nepůvodních jehličnatých lesů na lesy smíšené. Zdejší krajina je domovem řady chráněných druhů živočichů, například sokola stěhovavého, čápa černého, vydry říční či rysa ostrovida. V posledních letech se díky úsilí ochránců přírody vrací do říčky Kamenice také losos obecný.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz