Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Muslimové v Evropě zažívají zlé časy, v České republice jsou však největším problémem protiromské nálady

22. 3. 2013 - PRAHA [Econnect/Český helsinský výbor]

Islamofobie, neboli diskriminace muslimů, je rozšířena v mnoha evropských zemích. Předsudky vůči muslimům jsou často viditelnější než vůči jiným náboženským či etnickým menšinám. Tento závěr vychází z prvního celoevropského kvalitativního výzkumu muslimských komunit v Evropě, který je součástí Stínové zprávy o stavu rasismu v Evropě za období 2011-2012, uveřejněné dnes při příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu.

Projevy islamofobie zahrnují diskriminační jednání, násilí, poškozování muslimských budov a protesty proti mešitám i v zemích jako je např. Polsko, kde se několik muslimských komunit usadilo a žije již po staletí. Nejvíce jsou zasaženy muslimské ženy a dívky, které čelí dvojí diskriminaci, a to diskriminaci z důvodu své víry i pohlaví. Tyto protimuslimské a protiimigrační projevy, propagované a posilované jak extrémisty, tak některými politickými stranami ještě víc podněcují diskriminaci a brání tak etnickým a náboženským skupinám v plné účasti na evropské společnosti a ekonomice.

Hledání "obětního beránka" využívají mnozí politici ve snaze odklonit pozornost od skutečných problémů s cílem zakrýt nedostatek vlastní vize a vedení v tom, jak oživit a nasměřovat evropské společenství. Z dat, která sesbírali představitelé občanské společnosti napříč Evropou pro účely Stínové zprávy, rovněž vyplývá, že diskriminace i nadále negativně ovlivňuje životy mnoha etnických a náboženských skupin, a to konkrétně v oblasti jejich přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení, ke zboží a službám, stejně jako v přístupu policie nebo trestní justice.

Ze závěrů Stínové zprávy o stavu rasismu v České republice vyplývá, že rasismus a předsudky jsou v české společnosti stále hluboce zakořeněny, přičemž největší problém představují protiromské nálady, které se projevují zejména v protiromských protestech a demonstracích. Přestože jak veřejnost, tak média kritizovala státní orgány pro jejich nedostatečnou reakci na zmíněné problémy, je třeba podle autorů Zprávy zmínit, že určitá krátkodobá řešení byla poměrně úspěšná.

Česká republika čelí i nadále mezinárodní kritice za nedostatečnou implementaci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a další proti České republice, který odsoudil disproporčně vysoké zastoupení romských dětí v praktických (dříve zvláštních) školách. Koncept inkluzivního vzdělávání byl představen v roce 2010, ke zlepšení situace však zatím nedošlo. Podle autorů Stínové zprávy je třeba vyzdvihnout významnou roli nevládních organizací, které se ve své činnosti zaměřují na boj proti rasismu a diskriminaci v různých oblastech života a částečně tak kompenzují nedostatek aktivity státních orgánů.

Islamofobie - jakožto téma letošní Evropské stínové zprávy o stavu rasismu v Evropě - je sice v České republice latentní, je však ve společnosti hluboce zakořeněna a promítá se do jejího vnímání islámu a muslimů. Otázka islamofobie nicméně nepatří k významným sociálním a politickým problémům.

Chibo Onyeji (prezident ENAR) při této příležitosti uvedl: "Dnešek je také Mezinárodním dnem štěstí - příležitostí poukázat na to, že politici jsou odpovědni zajistit, aby etnické a náboženské menšiny žijící v Evropě měly možnost žít šťastný a plnohodnotný život. Současný nárůst xenofobního a rasistického násilí, který Stínová zpráva odráží, by neměl zastřít fakt, že ať je barva naší kůže nebo vyznání jakékoli, všichni usilujeme o lepší život, lepší budoucnost a lepší možnosti pro naše potomky. Nejde zde o žádná zvláštní privilegia, ale o jasný politický závazek garance rovnosti a začleňování všech lidí v Evropě."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

9. 4. 2013
K zamyšlení (když ne víc) …

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz