Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Spojujeme síly pro podporu digitální Evropy

12.3.2013
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího Internetu, EPMA]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420 702 013 227

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) se připojují ke kampani „Get Online Week 2013“. Nezaměstnanost mladých lidí v současnosti přesahuje ve 27 zemích EU hranici 20%. Zároveň roste poptávka po zaměstnancích ovládajících informační a komunikační technologie (ICT) každoročně o 3%. Pesimistické odhady varují: pokud se nepodnikne nic pro vyřešení nesouladu mezi současnými dovednostmi dostupnými na pracovním trhu a jeho potřebami, až 800.000 pracovních míst v ICT bude v roce 2015 nezaplněných.

Společnosti Accenture, Liberty Global a Microsoft se rozhodly jednat. Spolu s Telecentre-Europe, organizací zastřešující celoevropskou síť vzdělávacích center ICT a knihoven, vytvořili Alianci pro „Get Online Week“, která podpoří letošní kampaň „Get Online Week“ probíhající 18. – 24. března 2013.

Kampaň „Get Online Week“ poukazuje na přínosné používání technologií a internetu, aby lidé dokázali těžit z možností, které nabízí dnešní online svět. Tato kampaň propojuje vzdělávací centra ICT, veřejné knihovny, neziskové organizace, školy, IT firmy a orgány veřejné správy z celé Evropy pomocí řady zajímavých akcí, školení a soutěží, které podtrhují důležitou roli ICT v dnešní společnosti.

Od svého založení v roce 2010 ovlivnil „Get Online Week“ více než 500.000 Evropanů ve více než 20.000 školících centrech v celé EU. Díky této kampani využilo internet poprvé ve svém životě více než 100.000 lidí.

V letošním roce bude hlavní důraz kladen na oslovení mladých lidí. Tato skupina je sice „online“, ale chybí ji patřičné znalosti o využívání technologií a internetu k dalšímu rozvíjení svého osobního a profesního života. Proto budou evropská vzdělávací centra za podpory Aliance pro „Get Online Week“ podporovat schopnost této cílové skupiny pracovat a učit se online, dále pak budovat efektivní online identitu a zvyšovat povědomí o online bezpečnosti.

Mara Jakobsone, předsedkyně Telecentre-Europe, zdůraznila význam spolupráce při společném postupu např. v oblasti zaměstnatelnosti mladých lidí: „Telecentre-Europe a jeho členské organizace z 27 zemí EU úzce spolupracují s IT společnostmi, státní správou i neziskovým sektorem při přispívání k cílům Digitální agendy pro Evropu ve svých zemích. Spolu s Aliancí pro „Get Online Week“ přenášíme tuto spolupráci na celoevropskou úroveň.“

Sylvie Laffarge, ředitelka Citizenship Europe ve společnosti Microsoft, dodala: „V Evropě je dnes klíčovým zájmem nás všech umožnit mladým lidem přístup k lepším příležitostem ve vzdělávání, zaměstnání i podnikání. Pokud vybavíme mladé Evropany elektronickými dovednostmi, můžeme jim pomoci využít těchto příležitostí. Kampaň „Get Online Week“ je příkladem spolupráce mezi soukromým a neziskovým sektorem při překlenování rozdílů mezi dovednostmi mladých lidí na straně jedné a potřebami evropského pracovního trhu na straně druhé.“

Kampaň „Get Online Week“ podpoří také mezigenerační vzdělávací aktivity. Kampaň se bude nadále snažit o zapojení nových uživatelů.

Manuel Kohnstamm, vicepresident a CPO v Liberty Global, řekl: „Jsme hrdí na to, že jsme se stali součástí Aliance pro „Get Online Week“. Věříme, že každý by měl být začleněn a měl by být v digitálním světě v bezpečí. Podporujeme „Get Online Week“ v souladu s prosazováním našich iniciativ pro digitální společnost, jako například náš nástroj ‘Internet Buttons’, který pomáhá začátečníkům a seniorům v připojení k internetu pomocí sbližování generací prostřednictvím technologií. Také věříme, že je nesmírně důležité, aby se mladí lidé starali o své online identity a byli si vědomi dopadu svých online reputací. Proto jsme vytvořili ‘The Web We Want (Web, jaký chceme)‘, novou vzdělávací příručku pro mladistvé ve věku 13-16 let, která je vyzývá, aby se zamysleli nad otázkami, jako je digitální stopa, pověst online, práva a povinnosti.”

Během kampaně budou sítě vzdělávacích center ICT využívat různé nástroje k podpoře tří hlavních témat kampaně „Get Online Week 2013“: Moje digitální identita – podpora mládeže, která je již online, Moje portfolio elektronických dovedností – k práci s ICT a Moje online cesta – zapojování nových online účastníků. Mini-dotazník, který vyplní účastníci kampaně, bude poskytovat živá online data o zapojení Evropanů online díky aktivitám kampaně.

Ericka Cogne, Corporate Citizenship manažer v Accenture, dále řekla: “Pomocí svého programu „Dovednosti k úspěchu“ podporuje Accenture „Get Online Week“ na základě našeho přesvědčení, že IT dovednosti jsou nutností pro nalezení práce nebo vytvoření vlastní firmy. Accenture se zavávala k vybavení 500.000 lidí na celém světě uvedenými dovednostmi do roku 2015.”

Laurentiu Bunescu, manažer kampaně „Get Online Week“ uzavřel: „Get Online Week“ se rozšířil během několika let po celém evropském regionu a pokračuje dále. Tento rok pracuje Telecentre-Europe se svým partnerem Nadací Telecentre.org na odzkoušení aktivit kampaně v Africe a Asii, takže se přibližujeme ke globální kampani v následujících letech.”

» Pro více informací navštivte www.getonline.cz a www.saferinternet.cz nebo kontaktujte Ivu Walterovou – walterova@epma.cz.

EPMA, www.epma.cz
Zájmové sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) je neziskovou organizaci se sídlem v Praze a funguje od srpna r. 2004. Předsednictvo EPMA je složeno ze zástupců Kraje Vysočina a občanského sdružení BMI, jako spoluzakladatelů. Posláním EPMY je podporovat mezinárodní projektovou spolupráci mezi evropskými regiony a dalšími subjekty veřejné správy, privátní sféry, vzdělávacích institucí a neziskových občanských organizací, a to prostřednictvím odborných a propagačních akcí, společných projektů a osvěty.

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.saferinternet.cz
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz