Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rekonstrukce státu: Unikátní protikorupční projekt politiků, byznysu a občanů chce změnit stav české společnosti

12. 3. 2013 - PRAHA [Econnect]

Dnes startuje projekt Rekonstrukce státu. Jeho cílem je do konce tohoto volebního období prosadit 9 klíčových zákonů, které pomohou zlepšit fungování státních institucí a politických stran tak, aby se nám všem v tomto státě dýchalo lépe. Rekonstrukce je společný projekt dvacítky protikorupčních organizací, poslanců a senátorů zprava i zleva, řady renomovaných expertů, byznysmenů, podnikatelských svazů a regionálních podporovatelů.

Projekt Rekonstrukce státu se pečlivě připravoval rok. Přes 40 odborníků na protikorupční legislativu vybralo 9 hlavních oblastí zlepšení. Jejich podrobný popis naleznete zde: www.rekonstrukcestatu.cz. Pro každou oblast existuje odborná skupina, která se tématu komplexně věnuje a společně s některými poslanci nyní připravuje návrhy zákonů. Další poslanci a senátoři se nyní mohou k projektu připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukci státu, ve kterém dopředu deklarují, že návrhy podpoří při hlasování v Parlamentu.

Už v tuto chvíli má Rekonstrukce státu podporu 22 poslanců a senátorů za TOP 09, ČSSD, LIDEM, ODS, VV, KSČM a Piráty. Dvanáct z těchto zákonodárců podepsalo Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu ještě před zahájením projektu. Organizátoři chtějí do června uskutečnit osobní setkání se všemi poslanci a senátory a nabídnout jim, aby se k projektu připojili.

Pavel Franc, programový ředitel Ekologického právního servisu: „Podobná věc tu ještě nikdy nebyla. Před několika lety jsme si uvědomili, že pro prosazení důležitých zákonů je nutné začít úzce spolupracovat s ostatními organizacemi, byznysem a zejména s politiky, kteří o zákonech rozhodují. Proto jsme se spojili do Rekonstrukce státu. Víme také, že nejlepší je udělat velký protikorupční krok naráz a přijmout v jednom sledu několik vzájemně souvisejících zákonů. Nyní proto přicházíme s dobře promyšleným realistickým plánem, jak ještě v tomto volebním období prosadit devět důležitých protikorupčních opatření.“

David Ondráčka, ředitel Transparency International – ČR: „Máme jasné motto: Lepší vrabec ve sbírce zákonů, než holub v předvolebním programu. Nechceme už slyšet další sliby, že tu někdo zatočí s korupcí, jakmile vyhraje volby. Kdo chce ukázat, že boj s korupcí myslí vážně, ať hlasuje před volbami pro zákony, které Rekonstrukce státu přináší. Jsou vybrány tak, aby byly přijatelné pro pravici i levici, aby nekomplikovaly férové podnikání a nezatížily státní rozpočet. Není moc prostoru na výmluvy.“

Štěpán Rattay, předseda Oživení: „Rekonstrukce státu má jednoduchou logiku: výměna politiků v minulých volbách nevedla k omezení korupce, protože ve skutečnosti je potřeba změna pravidel hry. Potřebná opatření může bez problémů zavést i současná politická reprezentace. Stačí, když bude před volbami cítit jasnou společenskou poptávku a širokou shodu na prioritách ze strany expertů, nevládního sektoru, byznysu i médií. Již nyní jsme zaznamenali pozitivní reakce napříč politickým spektrem, je vidět, že vůle ke změně existuje.“

Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím: „Rozsah korupce dnes podrývá důvěru občanů v demokracii. Proto je kontrola nakládání s veřejnými prostředky klíčová. Potřebujeme tedy kvalitní zákony a fungující právní stát, který je dovede uplatnit. Dnes například neexistuje povinnost zveřejňovat na internetu smlouvy uzavírané se státem, jako na Slovensku, přitom se tak dají elegantně veřejně kontrolovat toky veřejných peněz.“ (Oldřich Kužílek vede v rámci Rekonstrukce státu pracovní skupinu Přístup k informacím)

Eva Svobodová – generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: „Firmy už nebaví fungovat v korupčním prostředí. Všudypřítomná organizovaná korupce neničí jen právní stát, ale ničí ideu volného trhu, kde má rozhodovat kvalita a cena, nikoliv úplatky. Kvalitní legislativa, kterou Rekonstrukce státu navrhuje, významně omezí možnosti přihrávat zakázky svým oblíbeným firmám a zpětně pak z úplatků financovat volební kampaně.“

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERVu: „Je skoro až zbytečné připomínat, jak moc v časech hospodářské recese každá nehospodárnost a podezření na korupci ve veřejném sektoru zatěžuje atmosféru ve společnosti, která je zároveň vystavena důsledkům fiskální konsolidace včetně zvyšování daní. Zároveň však zatěžuje i samotné veřejné rozpočty a přispívá k navyšování státního dluhu. Jsem si zcela jist, že při vyšší transparentnosti, tím myslím například zveřejňování smluv, lepší kontrolu ze strany NKU, průhledné financování politiky a prosazení dalších opatření navrhovaných v Rekonstrukci státu, lze dosáhnout podstatného zlepšení. Přímý písemný závazek politiků k prosazování těchto změn je velmi chytrý způsob, jak se o to může občanská společnost účinně zasadit.“ (Miroslav Zámečník oponoval v rámci Rekonstrukce státu výstupy pracovní skupiny ke státním firmám a NKÚ).

S myšlenkou Rekonstrukce státu přišel Ekologický právní servis, který celý projekt koordinuje.

Projekt řídí Transparency International – ČR, Oživení a Ekologický právní servis

Součástí Rekonstrukce státu jsou tato sdružení:

Ekologický právní servis,
Transparency International – ČR,
Oživení,
Nadační fond proti korupci,
Otevřená společnost,
Centrum aplikované ekonomie (zIndex),
Good Governance,
Inventura demokracie,
Pražské fórum,
Brnění,
Zelený kruh,
Naši politici,
Kohovolit.eu,
Glopolis,
PragueWatch
Iuridium Remedium,
Zaostřeno.

Oponenturu jednotlivým zákonům – Restům – dělali mj. tito experti:

Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická)
Michael L. Smith, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. (Centrum pro sociální a ekonomické studie FSV UK)
Doc. Ing. Tomáš Ježek, Csc. (ekonom, politik, vysokoškolský pedagog)
Mgr. Robert Pergl (Komora administrátorů veřejných zakázek)
JUDr. PhDr. Jan Wintr, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Ing. Jana Gutierréz Chvalkovská (EEIP, Institut ekonomických studií FSV UK)
Mgr. Petr Dovolil (Mott MacDonald)
Mgr. Jan Sixta (Ministerstvo pro místní rozvoj)
JUDr. Ivan Přikryl (bývalý ředitel Úřadu vlády)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
JUDr. Vojtěch Cepl (Krajský soud v Praze)
Ing. Martin Mach (Starosta města Mšena)
RNDr. Martin Macháček (Starosta obce Ondřejov)
Mgr. Josef Bernard (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
JUDr. Robert Pelikán (Vrána & Pelikán, advokátní kancelář)

K dnešnímu dni se k projektu připojili svým podpisem pod „pledge“ (závazek) tito zákonodárci:

Langšádlová (TOP09)
Chalánková (TOP09)
Farský (STAN)
Peake (LIDEM),
Andrýsová (LIDEM)
Paggio (LIDEM)
Rusnok (LIDEM)
Novotný (VV)
Klasnová (VV)
Babák (VV)
Štětina (VV)
Michálek (Piráti)
Koníček (KSČM)
Seďa (ČSSD)

Rekonstrukci částečně nebo úplně podpořili, ale svůj podpis zatím z různých důvodu nepřipojili:

Tejc (ČSSD)
Chvojka (ČSSD)
Wagnerová (SZ)
Kohoutová (ODS)
Černochová (ODS)
Polčák (STAN)
Putnová (TOP09)
Chlad (TOP09)


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

13. 3. 2013

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz