Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Oživení: Čerpejte dotace k soukromým účelům. Státní zemědělský intervenční fond vás nepotrestá

31. 1. 2013 - PRAHA [Econnect]

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl v roce 2011 fyzické osobě dotaci ve výši bezmála 1 milion korun na rekonstrukci sportovního sálu, jehož užívání mělo přispět k rozvoji turistického ruchu v obci Lovčice. Zrekonstruovaný objekt ovšem není užíván k účelu, ke kterému má sloužit, respektive je doposud pro veřejnost uzavřen.

Účelem dotace byla nejen obnova sálu, ale také s tím spojený rozvoj turistického ruchu a zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele Lovčic u Nového Bydžova a jejího okolí. Rekonstrukce objektu byla dokončena na začátku roku 2012 a v červnu téhož roku byla provedena kontrola plnění projektu ze strany poskytovatele dotace - SZIF. Fond ve svých zjištěních konstatoval, že od počátku roku 2012 je sál uzavřen a znepřístupněn veřejnosti. Kdo se domnívá, že takto zásadní porušení podmínek přidělení dotace musí znamenat adekvátní postih příjemce, bude zřejmě překvapen. Jako sankci totiž navrhl poskytovatel dotace následující: ,,znovu otevřít sál a užívat ho k účelu uvedenému v projektu“. Jako lhůtu pro odstranění nedostatků dal příjemci dotace překvapivě velkorysou lhůtu 18 měsíců.

Otázkou také zůstává nakolik, a zda vůbec může být účel dotace v budoucnu naplněn. Oživení zjistilo, že obec Lovčice, která má přibližně 700 obyvatel, totiž čerpala v roce 2009 z obdobného fondu finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičny ve výši téměř 6 milionů korun, tedy na zcela shodný účel, jako výše zmiňovaný žadatel na rekonstrukci sportovního sálu. Obec Lovčice dle plánu rozvoje obce v letech 2012-2016 navíc plánuje stavbu nového sportovního areálu, kdy s využíváním zrekonstruovaného sálu není počítáno.

„Jedná se o selhání mechanismů kontroly naplňování účelu přidělených dotací, kdy v situaci zjištění velmi závažných nedostatků, nečiní poskytovatel dotace dostatečně razantní kroky k nápravě. Současně opomíjí fakt, že se prakticky jedná o umělé vytváření veřejných potřeb za účelem čerpání veřejné podpory pro soukromé účely,“ konstatuje Lenka Franková z Oživení.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem sdružení Oživení podalo podnět ke kontrole uvedeného projektu Ministerstvu zemědělství ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz