Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pražské matky varují před znečištěním ovzduší automobily

28. 1. 2013 - PRAHA [Econnect/Pražské matky]

Při zimním inverzním počasí každoročně uzavře pražskou kotlinu neproniknutelná „poklička“ bránící toxickým látkám, které se pod ní hromadí, uniknout a rozptýlit se dále do ovzduší. Rok co rok při tom onemocní velké množství obyvatel, ale město se v této situaci stále chová jako mrtvý brouk.

„Do smogového období letos navíc spadla chřipková epidemie - dýchací systém nemocných při tomto stavu trpí nejméně dvojnásobně. Virus chřipky i znečištění částicemi mají totiž stejný cílový orgán,“ tvrdí MUDr. Eva Rychlíková z české informační agentury pro životní prostředí CENIA, odbornice na dopady znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Veřejná správa ale letos opět nepodnikla žádné kroky, aby občany upozornila, že jízdou v autě situaci zhoršují a ohrožují tak sami sebe, ačkoli je přitom ze zákona za ochranu ovzduší i zdraví obyvatel, jež znečištěné ovzduší postihuje, odpovědná. „V Praze sice není koncentrace škodlivin za současné inverzní situace tak vysoká jako například na východě republiky – na Ostravsku či Karvinsku –, zato však dopadá na větší podíl české populace, tj. na více než milion obyvatel a návštěvníků města,“ vysvětluje Jarmila Johnová ze sdružení Pražské matky.

Tzv. hygienické limity prašných imisí jsou v Praze překračovány již více než týden na většině měřicích stanic dvoj- až trojnásobně. Zatímco však v průmyslových oblastech vypouštějí prach do ovzduší především továrny, výtopny, elektrárny a někde i lokální topeniště, hlavním zdrojem polétavého prachu, který je odborníky vzhledem k dopadu na lidské zdraví považován za prioritní, tedy nejnebezpečnější znečišťující látku, je v Praze automobilová doprava. To však znamená, že na rozdíl od průmyslových oblastí, kde je z ekonomických důvodů regulace zdrojů znečištění, tedy výroby, problematické, omezování vnitroměstské individuální automobilové dopravy velké hospodářské škody přinést nemusí a bylo by k němu možné přispět celkem bezbolestně osvětovou kampaní – zvýšením informovanosti obyvatel o znečištění z dopravy a jeho dopadech na zdraví.

Zejména v situacích, kdy se pražská kotlina neprovětrává, může menší provoz aut občanům pomoci překonat inverzi ve zdraví, omezit nemocnost a vyhnout se tak hospodářským ztrátám s tím spojeným. Stačilo by přitom, kdyby odpovědní zástupci města při inverzním počasí alespoň rozumně apelovali na Pražany, aby využívali svá auta jen v nejnutnějších případech, každodenní cesty po městě vykonávali spíše prostředky MHD a na krátké vzdálenosti chodili raději pěšky, a kdyby vysvětlovali, k čemu je to dobré. Mnozí z nás totiž vůbec netuší, že hlavním zdrojem nebezpečných mikročástic prachu v Praze je autodoprava a že v autě dýchají horší vzduch, než jdou-li pěšky. „Vozí-li tedy například rodiče při špatných rozptylových podmínkách své děti pár set metrů do školy, škodí jim dvojnásobně: jednak tím, že je nechají vdechovat horší vzduch než při pěší cestě, jednak tím, že přispívají k ještě většímu zahušťování škodlivin v městském ovzduší. Podle britských odborníků může dovážení dětí do školy autem zvýšit intenzitu automobilové dopravy ve městech v dopravních špičkách až o 20 %,“ říká Jarmila Johnová .

Vyzýváme proto odpovědné zástupce veřejné správy měst a obcí, aby své obyvatele podněcovali k většímu využívání MHD a ke kratším pěším cestám a nabádali je k odstavení aut, pokud pro jejich cesty nejsou naprosto nezbytné. Zároveň žádáme o systematickou a dlouhodobou podporu rozvoje hromadné, pěší a cyklistické dopravy zejména v hlavním městě, kde může významně přispět k vyčištění ovzduší.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz