Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dobrá zpráva: 36 milionů pro seniory, rodiny, šelmy i aleje

1. 2. 2013 - BRNO [Econnect/Nadace Partnerství]

Pomoc rodinám na Šumpersku, které se o své nemocné příbuzné starají doma, nové pobytové sociální služby pro rodiče a jejich postižené děti na Prostějovsku, podpora imigrantů nejen z tzv. třetího světa, ale také z EU, komplexní vzdělávací program pro zaměstnance veřejných institucí na téma udržitelné spotřeby, metodika a osvěta mezi veřejností i politiky v oblasti ochrany alejí nebo zavedení komunitních zahrad – to jsou příklady projektů, které v těchto dnech Nadace Partnerství podpořila ve třetí výzvě Blokového grantu. Díky němu putuje mezi 20 neziskových organizací působících na Moravě a ve Slezsku přes 36 milionů korun.

V sociální oblasti tak například podpora na Zlínsku míří mezi rodiny s postiženým dítětem, na Vsetínsku mezi seniory, v Ostravě na podporu komplexní hospicové péče, na Prostějovsku mezi imigranty z tzv. třetího světa i zemí v rámci Evropské unie, na Kroměřížsku mezi širokou skupinu seniorů a zdravotně i tělesně postižených lidí - tak, aby mohli zůstat ve svých domácnostech i po snížení jejich soběstačnosti nebo na Olomoucku mezi osoby se zdravotním postižením.

V oblasti životního prostředí umožní Blokový grant díky olomouckému Hnutí DUHA nastavit náročnou dlouhodobou ochranu velkých šelem a osvětu na toto téma mezi veřejností, rozšířit v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji mezinárodní program Ekoškolka, a tím zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách, podpořit vznik komunitních přírodních zahrad v okolí komunitního centra v Blahutovicích nebo podpořit místní ekonomiku v obci Hostětín a regionu Bojkovsko.

„Nejvíce žádostí o podporu jsme obdrželi z Olomouckého kraje. Kromě podpory konkrétních projektů neziskových organizací, je cílem Blokového grantu také napomoci ke stabilizaci neziskovek. Proto část finanční podpory jde také například na zkvalitnění jejich managementu nebo propagace,“ uvádí manažer Blokového grantu František Brückner z Nadace Partnerství a dodává: „Původně se počítalo se třemi výzvami, švýcarská strana však nakonec rozhodla o navýšení Blokového grantu o dalších 31 milionů korun, proto budou mít neziskovky možnost žádat ještě jednou. Poslední čtvrtou výzvu Blokového grantu se chystáme vyhlásit na jaře 2013. Rozdělíme v ní zhruba 10 milionů korun.“

Rozdělované prostředky pochází z Programu švýcarsko – české spolupráce, konkrétně ze 3. výzvy Blokového grantu. Nadace Partnerství rozdělí v Blokovém grantu ve čtyřech výzvách celkem přes 114 milionů korun, v 1. výzvě už nadace rozdělila 35 milionů korun, ve 2. výzvě přes 32 milionů korun ve 3. výzvě přes 36 milionů.

Program švýcarsko-české spolupráce
V roce 2007 se vlády České republiky a Švýcarska dohodly, že se společnými silami zasadí o snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Na základě této dohody získá Česká republika v pětiletém období 2010-2014 od Švýcarské konfederace celkem 109,78 milionů švýcarských franků (2 miliardy korun). Poskytnuté peníze pomohou při realizaci projektů v důležitých oblastech: životní prostředí a infrastruktura, podnikání, rozvoj lidských zdrojů, zdravotní a sociální oblast. S touto podporou se v následujících letech budeme setkávat pod označením Program švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace
Významnou pozici přikládá tento Program švýcarsko-české spolupráce nestátním neziskovým organizacím. Právě ony mají ve společnosti své nezastupitelné místo, a to především díky zapojování do věcí veřejných a své často hybatelské roli při rozvoji komunit. V rámci programu je proto neziskovým organizacím vyčleněn zvláštní fond nazvaný „Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace“. Podpora z Blokového grantu je určena na sociální a ekologické projekty neziskových organizací. Administrátorem Blokového grantu je Nadace Partnerství, která ve čtyřech grantových výzvách rozdělí v letech 2010-2013 celkem přes 114 milionů korun. Podporujeme sociální a ekologické projekty neziskových organizací.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání škol, dospělých i studentů univerzit.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz