Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

NCBI: Proběhl Kulatý stůl Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v ČR

30.10.2012
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420-252 548 438

V závěru minulého týdne proběhlo první setkání u kulatého stolu u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice. Iniciátorem akce je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), které zároveň realizuje pilotní projekt celoevropské kampaně iniciované Evropskou agenturou pro bezpečnost informací a sítí (ENISA). Setkání se uskutečnilo pod záštitou Jana Kubice, ministra vnitra ČR, a Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva.

Kulatý stůl je první akcí svého druhu. Propojil neziskové organizace, instituce veřejné správy a komerčních společnosti, které prakticky přispívají k ochraně uživatelů internetu a kultivaci online prostředí, provozováním asistenčních a horkých linek nebo vytvářením a nabídkou odpovídajících technologií a služeb.

Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se těmito slovy vyjádřil k naplnění záměru: „Národní bezpečnostní úřad jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a národní autorita pro tuto oblast vítá každou iniciativu, která přispívá ke zvyšování bezpečnostního povědomí v oblasti používání internetu. Uvědomujeme si, že jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva je mladá generace, která bez větších zábran využívá možností, které internet nabízí. Vážíme si možnosti zúčastnit se tohoto setkání a využili jsme ji k informování o aktivitách a plánech NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedním z úkolů, které bude NBÚ plnit na základě připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti je i zajišťování vzdělávání a metodické podpory na různých stupních vzdělávání. V poslední době vzniklo mnoho iniciativ věnujících se problematice rizik na internetu, jak ze strany komerčních subjektů, tak i státních institucí. Rád bych touto cestou poděkoval Národnímu centru bezpečnějšího internetu za to, že se ujalo role koordinátora těchto aktivit i za uspořádání prvního setkání u kulatého stolu konaného u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice.“

Diskuse o otázkách zvyšování bezpečnosti užívání internetu a zajištění právní ochrany dětí před riziky internetu a online komunikace se zúčastnily významné instituce a firmy:

• Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého (E-Bezpeci.cz)
• Český telekomunikační úřad
• Ministerstvo vnitra ČR
• Národní bezpečnostní úřad (GovCERT)
• Policie ČR (horká linka Policie ČR)
• sdružení CZ.NIC (CZ.NIC-CERT)
• Sdružení CESNET (CESNET-CERTS)
• Sdružení Linka bezpečí (Linkabezpeci.cz)
• sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz)
• společnost Cisco Systems
• společnost CZI (Horkalinka.cz)
• společnost Microsoft (Bezpečný internet)
• společnost Eset
• ICT Unie
• společnost Seznam (Seznamsebezpecne.cz)
• společnost Telefonica O2

Hlavní cíl kulatého stolu, zvýšení vzájemné informovanosti uvedených organizací, byl bezezbytku naplněn. Mgr. Marie Svobodová, zástupkyně odboru eGovernment MV ČR, doplnila: „Přednesené příspěvky a následná diskuse jsou jasným signálem toho, že řešení kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových priorit České republiky.“

Na setkání byla pozornost věnována především následujícím tématům:

• specifika činností jednotlivých organizací a možnosti užší vzájemné spolupráce a koordinace při řešení problémů dětí, jejich rodičů a pedagogů ve sféře online komunikace,
• možnosti a formy posílení spolupráce neziskových organizací, příslušných institucí veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení na téma ochrana dětských práv na internetu a prevence online kriminality,
• možnosti a cesty společného postupu pro jednání se zákonodárci, politickou reprezentací a veřejnou správou při posilování ochrany uživatelů internetu, zejména dětí, například během přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti.

Mezi jednotlivými příspěvky mj. zazněl požadavek udržet v zorném poli všech snah především uživatele a využívat zkušeností z komerčního sektoru při diskusi o dalším vývoji. Rovněž zaznělo upozornění na aktuální problém výroby dětské pornografie samotnými dětmi (aniž by si uvědomovaly dosah svého chování), na zranitelnost seniorů – uživatelů internetu, atd.

Akce byla zorganizována v rámci kampaně Evropského týdne kybernetické bezpečnosti, který letos poprvé v Evropě pořádá Evropská agentura síťové a informační bezpečnosti (ENISA) v rámci těsnější spolupráce Evropské unie s americkou Národní agenturou kybernetické bezpečnosti NCSA.

Aktuální informace o akci najdete na http://konference.ncbi.cz/konference/kulaty-stul.html.

Lenka Eckertová
Manažerka marketingu a komunikace
Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz