Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bezdomovecká polévka těm, kterým není lhostejná lidská chudoba

19. 10. 2012 - OLOMOUC [Econnect/Charita Olomouc]

Mezinárodní den za vymýcení chudoby, který každoročně připadá na 17. října, je příležitostí pro organizace pomáhající chudým, aby společně na toto téma
upozornily. V Olomouci letos bude nosným tématem pohled na chudobu z hlediska mezilidských vztahů. Armáda spásy, Člověk v tísni a Charita Olomouc společně realizují dvě tematické akce. Jan František Krupa národní ředitel Armády spásy k tomu dodává: "Po dobrých zkušenostech z Ostravy, kde podobné akce realizujeme již posedmé, jsme rádi, že se spolupráce druhým rokem rozvíjí i v Olomouckém kraji".

První z akcí je odborný seminář realizovaný ve spolupráci s CARITAS-Vyšší odbornou školou sociální Olomouc pro studenty olomouckých fakult UP, Vyšších
odborných škol a odbornou veřejnost s názvem "Chudoba a sociální vztahy", který se konal 17. října 2012 v aule školy. Na 60 účastníků mělo příležitost společně se zamyslet a formulovat odpovědi na palčivé otázky spojené s tímto tématem. Potěšující je, že se podařilo zapojit studenty příbuzných oborů napříč školami a fakultami. Výstupy ze semináře mohou posloužit jako podklady pro další práci v oblasti hledání pomoci lidem v nouzi. Společně se účastníci v poledne občerství bezdomoveckou polévkou připravenou v Olomouckém Samaritánu.

Druhou akcí, zaměřenou především na širokou veřejnost, je happening, který proběhne 23. října 2012 od 15:00 na Horním náměstí v Olomouci. Představení
organizací bude mj. provázet kulturní program. Vystoupí hudební skupiny ALIBABA a DROM OF LIFE, dále divadelní spolek ÚLET tvořený lidmi bez domova - klienty Střediska Samaritán Charity Olomouc, či taneční kroužek z řad klientů charitního Střediska Khamoro. Kolemjdoucí mohou ochutnat "bezdomoveckou"
polévku nebo se symbolicky připojit k boji proti chudobě.

Chudoba není ani v ČR tématem, na které můžeme zapomenout. Pořadatelé se shodují, že problémy, s nimiž se potkávají, stále narůstají. Aby bylo možné
zlepšit náladu v naší společnosti, je třeba se spojit k dobrým věcem. To je i důvod realizovaných akcí.

Jan František Krupa (Armáda spásy): "Největší problém pro nás není to, kolik lidí nemá střechu nad hlavou, hladoví nebo nemá co na sebe. S tím si jako
poskytovatelé sociálních služeb umíme poradit. Největší problém je vylučování chudých ze společnosti, častý odpor či alespoň nezájem bohatších lidí
podporovaný lživým názorem, že za ekonomické problémy země mohou třeba i příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi."

Martin Bednář (CARITAS-VOŠs Olomouc): "Bohužel i na počátku 21. století je chudoba zásadním společenským problémem, a to jak! v kontextu celosvětovém, tak středoevropském. Místo, abychom při jejím řešení pokročili ať ve smyslu preventivním, tak nápravném, dochází slovy sociologa Jana Kellera ke znepokojivé proměně optiky. Zatímco dříve byl sociální stát vnímán jako progresivní pojistka proti dopadům kapitalismu 19. století, je nyní paradoxně úspěšně vykreslován jako příčina všech současných problémů. Chudoba je pak vydávána jako důsledek individuálního pochybení, pomoc je třeba poskytnout jen těm lidem, kteří si ji zaslouží, zneužívání sociálních dávek je příčinou hospodářských problémů. Důsledky tohoto přístupu budou fatální".

Richard Kořínek (Člověk v tísni): "V našich podmínkách je chudoba často chápána jako selhání jedince, který někde musel udělat nějakou vážnou chybu,
nebo něco zanedbal, takže dnes žije např. na ulici nebo v holobytech. Málokdo si uvědomuje jak snadno je možné se do podobné situace dostat a jak obtížné je dostat se z pasti chudoby zase ven. A kolik překážek těm lidem naše společnost staví do cesty."

Petr Prinz (Charita Olomouc): "Jako společnost se sice nemáme až tak zle. Ovšem i mezi námi je spousta lidí, kterým chybí to základní k životu. Jenom v
Olomouci je přes 600 bezdomovců. Nesmíme propadnout lhostejnosti. Pokud si druhých všímáme, celá společnost se stává lepší. Je jednodušší vymyslet, proč
si za to druhý může sám, než mu pomoci."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz