Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V systému péče o duševně nemocné v ČR jsou porušována lidská práva a je nutné ho transformovat

8. 10. 2012 - PRAHA [Econnect/Platforma pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR]

Do konce října 2012 budou jednotlivé členské státy EU podávat projekty, na které chtějí čerpat finance v období let 2014 až 2020. Pro Českou republiku se tak otevírá největší šance na transformaci psychiatrické péče od roku 1989.

„Velké psychiatrické ústavy jsou v řadě evropských zemí již minulostí nebo se transformují a počty lůžek v nich se stále snižují. Česká republika však má v poměru k počtu obyvatel stále velmi vysoký podíl psychiatrických lůžek následné péče umístěných ve velkých psychiatrických léčebnách,“ vysvětluje jeden ze signatářů deklarace psychiatr Ondřej Pěč a dodává, že základem moderní péče o vážně duševně nemocné nemohou být dlouhodobé hospitalizace ve velkokapacitních psychiatrických léčebnách.

Řešením je komplexní proměna existujícího systému tak, jak proběhla či probíhá ve většině západních zemí. Proces transformace znamená přesun následné lůžkové péče do komunitních, terénních služeb a také navýšení akutní lůžkové péče v nemocnicích. To vše bude vyžadovat přechodné navýšení finančních zdrojů, pro které by bylo vhodné využít právě strukturální fondy EU.

Na porušování lidských práv v systému péče o duševně nemocné v ČR opakovaně upozorňují veřejný ochránce práv, pacientské a rodičovské organizace i mezinárodní instituce. Kritizované jevy jsou důsledkem nevyhovující podoby systému psychiatrické péče v České republice.

V Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, která se od února 2010 stala součástí našeho právního řádu, je zdůrazněna povinnost státu zajistit, aby „osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí.“

Na podporu cílů transformace pořádají signatáři deklarace Happening za lepší život pro lidi s duševní nemocí, který se uskuteční 10. října 2012 od 15.00 na Palackého náměstí v Praze před budovou ministerstva zdravotnictví.

Deklarace žádá vládu ČR, aby učinila následující kroky:
- formulovala Národní plán péče o osoby s duševním onemocněním s cílem transformace psychiatrické péče,
- vytvořila Národní skupinu pro transformaci sytému péče o lidi s duševním onemocněním se zapojením příslušných resortních ministerstev, odborných společností, střešních organizací poskytovatelů a uživatelů péče,
- uskutečnila kroky k přeměně systému péče o lidi s duševním onemocněním s využitím strukturálních fondů.

Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací jakož i jednotlivců, přijala tuto deklaraci na základě stále sílícího přesvědčení, že jediným řešením neutěšené situace v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v České republice je transformace celého systému. Oddalování systematicky a cíleně prováděné transformace zvyšuje riziko zanedbání péče o vážně duševně nemocné.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz