Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Český helsinský výbor: Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci Romana Smetany je pro nás zklamáním

30. 8. 2012 - Anna Šabatová, Český helsinský výbor

Český helsinský výbor (ČHV) podal letos dne 23. dubna podnět, jímž vyzval ministra spravedlnosti, aby podal Nejvyššímu soudu (NS) stížnost pro porušení zákona v trestní věci proti tehdy již odsouzenému Romanu Smetanovi. ČHV v něm vysvětlil, proč podle jeho právního názoru okresní soud v Olomouci (samosoudkyně Markéta Langerová) porušil zákon ve Smetanův neprospěch.

Soud ho uznal vinným trestným činem poškození cizí věci a odsoudil k obecně prospěšným pracím a po jejich nevykonání k trestu odnětí svobody na sto dní proto, že na volebních plakátech politických stran, vylepených na městských autobusech, které v Olomouci řídil, přimalovával kandidujícím tykadla, mj. i kandidátu ODS a tehdejšímu ministru vnitra Ivanu Langerovi, manželu soudkyně, viz náš podnět http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2012042302)

Ministr stížnost pro porušení zákona podal, NS nařídil přerušení trestu odnětí svobody a nyní, dne 30. srpna, oznámil, že ji zamítl. Rozsudek zatím nezveřejnil. Neradi zde poznamenáváme, že zveřejňování plných textů rozsudků je u NS, na rozdíl od rozhodnutí soudu Ústavního a Nejvyššího správního velmi zdlouhavé (až několik týdnů).

Z tiskové zprávy vydané mluvčím NS ing. Petrem Knötigem plyne, že NS se vůbec nepokusil vést hranici mezi dvěma konkurujícími si ústavně zaručenými základními právy – na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a na svobodu projevu podle jejího článku 17. V Listině jsou podmínky pro zákonné omezení těchto práv vyjádřeny odlišně. NS dokonce ani neuvažoval o přiměřenosti výroku o vině.

NS hlavně nijak nerozptýlil naše pochybnosti, že trestní stíhání nemělo být vůbec zahájeno (šlo nanejvýš o přestupek). Podle našeho názoru nevznikla pokreslením plakátů žádná škoda. Plakáty byly i po pokreslení srozumitelné a čitelné, pouze na nich „přibylo“ sdělení voliče.

Jsme také přesvědčeni, že soud byl povinen utvořit si vlastní úsudek o podjatosti soudkyně Langerové a neměl se v této věci odkazovat na výroky Romana Smetany u soudu a v médiích.

Vzhledem k ústavněprávní povaze celé otázky doporučíme Romanu Smetanovi, aby podal stížnost Ústavnímu soudu. V řízení před ÚS by mohly být vyřešeny či alespoň probrány některé otázky, které NS pominul.

Na vědomí:
Roman Smetana
Pavel Blažek, ministr spravedlnosti
Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti

Stanovisko nemůžeme poslat soudům senátu NS, který ve věci jednal a rozhodl, protože jejich jména nemůžeme z webu NS zjistit.

Za správnost: Anna Šabatová, předsedkyně ČHV
V Praze 30. srpna 2012

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz