Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt chce zlepšovat vztahy v třídním kolektivu

11. 7. 2012 - PRAHA [Econnect/CharityMints]

Na měsíc červenec si CharityMints připravily představení organizace PROSTOR PRO a její projekt Pohodová třída. Pohodová třída je zaměřená na zlepšení vztahů v třídním kolektivu, eliminaci identifikovaných rizikových projevů (v oblasti vztahů, závislostního a diskriminačního chování) a posílení zdravého kolektivu.

Deset let zkušeností práce s rizikovými dětmi a mladými lidmi v Královéhradeckém kraji přineslo týmu organizace Prostor Pro jedno zásadní zjištění – v 80 % školních tříd existuje nezdravé klima, které je předstupněm rozvinutí šikany a agrese. Tomu chce tým odborníků zabránit projektem Pohodová třída, jímž by mělo v roce 2012 projít minimálně 200 dětí. Cílem je zabránit negativnímu chování žáků a studentů, snížit riziko šikany, závislosti a diskriminačního chování a nastavit dobré vztahy ve třídách.

V preventivních programech se využívá interaktivní formy práce, a to jak skupinové, tak i individuální. Programy (i projekt Pohodová třída) jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, diskuzích, spolupráci v rámci celého třídního kolektivu. Úkolem projektu je pozitivně působit v oblasti formování postojů a osobnostního růstu žáků a studentů. Pomoci jim v získávání informací, utvářením schopností a dovedností i s vytvářením žebříčku hodnot. Zároveň působit v oblasti chování a projevů chování, kde hlavním úkolem je podporovat pozitivní příklady chování ve skupině vrstevníků a naopak eliminovat negativní projevy chování. Pracuje se s tzv. zakázkovým modelem, kdy jsou preventivní programy šité přímo na míru určitému třídnímu kolektivu nebo skupině žáků.

Činnost sdružení je ale mnohem širší – realizuje také probační a resocializační programy pro mladé lidi, kteří se dostali do střetu se zákonem, provozuje Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež KLÍDEK, Rodinné centrum POHODA, Terénní program STREET a několik akcí pro veřejnost.


-red-
Filip Budák

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz