Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vsechnyzakazky.cz: Veřejné zakázky jednoduše a přehledně

20. 6. 2012 - PRAHA [Econnect/Oživení]

Občanské sdružení Oživení dnes spouští nový webový portál vsechnyzakazky.cz. Portál seskupuje data o veřejných zakázkách zadaných od r. 2007 do přehledných celků a sestav díky čemuž umožňuje uživatelům komplexní pohled na zadávané veřejné zakázky. Hlavním cílem portálu je zpřehlednit finanční toky vydané přes veřejné zakázky a tím zvýšit možnosti jejich veřejné kontroly.

Portál vznikl jako reakce na neutěšený stav oficiálního informačního systému veřejných zakázek (Věstníku veřejných zakázek – dále jen Věstník VZ) a jeho omezené funkce. Ten obsahuje na evropské poměry dost informací, ale je značně nepřehledný a uživatelsky zbytečně složitý. Navíc uživatelům neumožňuje jednoduše vyhledávat, seskupovat a vyhodnocovat informace. Nový portál ocení zejména novináři, podnikatelé, odborníci i běžní občané. Prostě všichni, kteří se z různých důvodů zajímají o trh s veřejnými zakázkami.

„Naší snahou bylo vytvořit nadstavbu současného Věstníku VZ, který by zvýšil informační hodnotu veřejně dostupných informací tak, aby byl pro uživatele jednodušší a poskytoval rychle základní souhrnná data o určitých zakázkách, zadavatelích nebo dodavatelích,“ vysvětluje záměr koordinátor projektu Martin Kameník z Oživení.

Portál je založen na tzv. screen scrapingu - automatizovaném stahování dat z Věstníku VZ a Zakázek pod lupou (databáze zakázek Magistrátu hl. m. Prahy). Výsledkem je vlastní databáze zakázek od r. 2007. Vsechnyzakazky.cz zakázky třídí podle základních kategorií, díky čemuž lze například jednoduše sledovat, co nejčastěji určitý zadavatel nakupuje, komu zakázky zadává, jaký používá druh soutěže, kolik dostává nabídek atp. Nespornou výhodou portálu je, že umožňuje tvořit různé statistické sestavy podle přání uživatelů spolu s exportem dat do formátu xls pro další práci s daty. Prezentované informace navíc mohou být doplněny nebo opravovány samotnými uživateli prostřednictvím komentářů k zakázkám.

Při vývoji portálu jsme, bohužel, narazili na řadu nedostatků v datech oficiálního Věstníku VZ, což podstatně snižuje jeho informační hodnotu systému a komplikuje kontrolu veřejných zakázek. V prvé řadě se jedná o problém identifikace zadavatelů a dodavatelů – jeden subjekt se vyskytuje až pod desítkami různých názvů, nebo názvy zcela nejsou uváděny. Problém by řešilo použití IČO, to ale není uvedeno u 80 % zadavatelů. Tento fakt výrazně ztěžuje např. vyhledání skutečně všech zakázek určitého zadavatele. Dále je to řada chybějících, ale podstatných informací o zadaných zakázkách, např. jaký byl použit druh soutěže, jaká je vysoutěžené cena zakázky atp. „Situace je velmi tristní zejména u IČ dodavatelů, která nový Věstník VZ má k dispozici, ale jednoduše je veřejnosti neukazuje,“ doplňuje spoluautor portálu Jiří Skuhrovec ze společnosti Datlab, s. r. o., která sběr dat provádí. Orientaci ve Věstníku VZ také znesnadňuje „svérázná“ terminologie, která se liší od termínů užívaných v zákoně o veřejných zakázkách.

Portál vsechnyzakazky.cz svými funkcemi některé z uvedených problémů pomáhá uživatelům překonat. Předně užívá srozumitelnou terminologii a díky datovým sestavám umožní najít skutečně všechny relevantní zakázky, např. když je jeden dodavatel uváděn ve Věstníku VZ pod různými zkratkami nebo působí v rámci širšího firemního konsorcia. Možnosti portálu zkvalitnit informovanost o zakázkách jsou i přes jeho funkce omezené, primárně vždy bude záležet na kvalitě údajů v oficiálních informačních systémech.

„Zprovozněním portálu vsechnyzakazky.cz samozřejmě náš projekt nekončí. Plánujeme ho dále vylepšovat a rozšiřovat o další informační zdroje. Taktéž bychom do monitoringu zakázek rádi více zapojili samotné novináře, pro které plánujeme v září 2012 uspořádat workshop o problematice veřejných zakázek, využívání portálu vsechnyzakazky a další analytické práce s daty o zakázkách,“ uzavírá Martin Kameník.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz