Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Fairtradová města a školy se v České republice úspěšně šíří do dalších míst

25. 5. 2012 - PRAHA [Econnect/NaZemi]

Titul Fairtradové město získala nově jihočeská Volyně a třetí Fairtradovou školou v ČR se stala Základní škola Vsetín, Rokytnice. Fairtradová města a školy jdou doposud v Česku ruku v ruce. Ve všech českých Fairtradových městech jsou i školy, které získaly stejný prestižní titul.

„Zajímavým specifikem dosavadního šíření kampaně Fairtradová města v České republice je fakt, že aktivity škol a měst v oblasti podpory spravedlivého obchodu se navzájem ovlivňují a podněcují,“ říká k tomu Hana Chorváthová z organizace Fairtrade Česká republika, která je garantem kampaně v ČR. „V České republice jsou v tuto chvíli tři oceněná města a tři oceněné školy, přičemž Fairtradová škola i Fairtradové město se vždy nacházejí v jednom místě. Jedná se o města Litoměřice, Vsetín a nově Volyně,“ doplnila Hana Chorváthová. V budoucnu by mohl tento trend pokračovat v dalších městech, například v Třebíči, kde jsou již město i škola zařazeny mezi žadatele o titul.

Úsilí, které vedlo k tomu, že se Volyně stala Fairtradovým městem, nastartovali studenti místní střední a jazykové školy. Seznamovali s fair trade žáky dalších škol v regionu a širokou veřejnost včetně obchodníků a zastupitelů města. Přesvědčili zástupce města, aby se ucházeli o titul Fairtradové město a dosáhli toho, že místní obchod a cukrárna začaly prodávat fairtradové produkty. „Jelikož se škola začala asi před dvěma lety tímto tématem zabývat a zájem ji stále nepřešel, dokonce získala podporu místních podnikatelů, je teď řada na nás,“ konstatoval starosta Volyně Václav Valhoda.

Město nabízí na svých jednáních fairtradovou kávu a čaj, v místní cukrárně se vaří fairtradová káva. Ve spolupráci s cukrárnou uspořádala místní střední škola snídani pro veřejnost s použitím fairtradových surovin. Akce se zúčastnilo na 250 lidí, což je ve Volyni, která má 3 tisíce obyvatel, velký úspěch.

Fairtradové výrobky jsou k dostání také v prostorách občanského sdružení Ratejna, které ve Volyni nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež i rodiny. „Snažíme se Volyňákům ukázat, že fair trade není něco, co musí být příšerně drahé. Máme stálé zákazníky, které již nenapadne, když jim dojde káva, že by si šli pro Jihlavanku do supermarketu, ale přijdou si pro fairtradovou kávu k nám. A snažíme se také lidem přiblížit, v čem spočívá ta férovost fair trade - že konečný spotřebitel má jistotu, že výrobce není vykořisťovaný. Několikrát do roka pořádáme besedy o tom, jak žijí lidé, kteří tyto věci vyrábějí,“ říká Eva Tkadlečková, předsedkyně občanského sdružení Ratejna.

Podobná situace jako ve Volyni nastala i ve Vsetíně. Žáci ZŠ Vsetín, Rokytnice, která se stala třetí Fairtradovou školou v ČR, se začali věnovat fair trade již v roce 2009 v rámci projektu Světová škola II. Setkali se s místostarostou nad tématem podpory fair trade ve městě a uspořádali konferenci o fair trade pro vedení města a vedoucí úředníky. „Během konference žáci vyzvali město k zapojení do kampaně Fairtradová města. Vedení města reagovalo velmi pozitivně a postupně to vedlo k získání titulu,“ vysvětluje Bohuslav Sedláček, učitel chemie a občanské výchovy ze ZŠ Vsetín, Rokytnice.

Žákům kampaň přináší příležitost pracovat na reálných projektech s konkrétním dopadem, jako byla konference o fair trade či dotazníkové šetření, které mapovalo spotřebitelské chování vsetínských občanů. „Když žáci při přípravě konference zjistili, že skutečně budou vystupovat před paní starostkou, členy městské rady a vedoucími odborů města, začali pracovat na zcela jiné úrovni,“ říká Bohuslav Sedláček.

Důležitá je pro ně také možnost pomáhat, i fakt, že mohou být pro ostatní vzorem. Žákyně Bára (14 let), která se na projektu podílela, k tomu řekla: „Na kampani Fairtradových měst mě zaujalo to, že jich zatím moc není, a tak bychom mohli být pro nějaké město nebo školu vzorem a mohli bychom být v ČR známější. A hlavně, že se tak víc lidí o fair trade dozví.“

Kampaň Fairtradová města přináší zapojeným městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu a získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Stejně tak školám přináší titul posílení dobrého jména u žáků, rodičů a veřejnosti a možnost odlišit se od jiných škol důrazem na odpovědnou spotřebu a začlenění globálních témat do výuky. Města mohou titul získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří dostupnost fairtradových produktů v místních obchodech a kavárnách, oficiální podpora fair trade ze strany města či osvětové aktivity místních organizací. Podobná kritéria platí i pro školy, navíc musí do výuky začlenit globální rozvojová témata. K dalším adeptům na získání titulu Fairtradové město v Česku patří například Třebíč, Tišnov, Český Krumlov či Kroměříž.

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než 10 let a v současnosti se k ní hlásí 1117 měst ve 23 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. Od roku 2011 je kampaň aktivní také v České republice, v tuto chvíli jsou v ČR tři oceněná města a tři oceněné školy.
Kampaň Fairtradová města podporuje Národní síť Zdravých měst a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Fairtradové školy
Status mohou získat i školy a univerzity. Kampaň jim umožňuje ukázat témata z výuky v praxi a reálně přispět ke zlepšování kvality života lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání. Kampaň Fairtradové školy je v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání1 pro období 2011 – 2015, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce, a napomáhá k dosahování jejích cílů.

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Fairtrade Česká republika sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade. V současnosti má sedm řádných a jednoho sympatizujícího člena – čtyři z těchto členů jsou nevládními organizacemi a čtyři obchodními společnostmi. Fairtrade ČR je zároveň národním zástupcem Fairtrade International (FLO) a dohlíží na používání certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty.
www.fairtrade-asociace.cz

NaZemi – společnost pro fair trade prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.
www.nazemi.cz

Ekumenická akademie Praha (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty – např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím fair trade.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

26. 5. 2012

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz