Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Oživení: Podivně vypsaná zakázka na Novou radnici Prahy 12 pasuje jediné firmě

14. 5. 2012 - PRAHA [Econnect/Oživení]

Městská část Praha 12 (MČ) vypsala podivnou veřejnou zakázku na novou radnici. Chtějí vystavět novou budovu, ale zakázka zní na dodávku – nájem. Dle kritérií zakázky pro umístění radnice se navíc jako jediný vhodný pozemek k výstavbě jeví ten, který se MČ zavázala prodat společnosti Kuchař & Thein, s.r.o.. Oživení, o. s. vyzvalo zastupitele MČ, aby veřejnou zakázku, kterou provází i další pochybnosti, zrušilo. Bez úspěchu. Dnes Oživení podalo podnět na přezkoumání této zakázky Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

MČ už roky řeší, jak sestěhovat všechny odbory úřadu do jedné budovy. Původně plánovala přestavbu Prioru na Sofijském náměstí. Pak vedení MČ názor změnilo a začalo preferovat výstavbu nového objektu na zelené louce. Na konci března 2012 vypsala MČ veřejnou zakázku na „Novou radnici MČ Praha 12“ za půl miliardy korun.

Vypsaná zakázka zní na pronájem budovy, přestože MČ ve skutečnosti poptává výstavbu zcela nového objektu. MČ tak účelově zkresluje druh zakázky a požaduje profesní a technickou kvalifikaci uchazečů, která nijak nesouvisí se stavebními pracemi. Dále MČ vymezuje umístění nové radnice diskriminačním způsobem, a to jak určením lokality ulic Čs. exilu, Lhotecké, K otočce a Generála Šišky, tak maximální vzdálenosti od MHD a možností zbudovat parkoviště. Ve skutečnosti totiž zbývají jediné dva nezastavěné pozemky, které tato kritéria splňují. Oba pozemky má od roku 2005 v nájmu společnost Kuchař & Thein, s.r.o. (výkonný developer projektu FINEP CZ, a.s.) právě od MČ, která je vázána společnosti pozemky prodat.

Zatímco v umístění nové radnice má vedení MČ jasno a preferuje jedinou lokalitu, v ostatním zcela tápe. V oznámení o zakázce MČ výslovně uvádí, že není schopna vymezit všechny technické, právní a finanční podmínky záměru, ani dobu nájmu. Veřejná zakázka je zadávána jednacím řízením s uveřejněním s odkazem na § 22 odst. 3 písm. a) ZVZ, které však lze použít pouze výjimečně za splnění všech zákonných předpokladů. „V daném případě nabídky uchazečů nelze srovnat nikoli proto, že by MČ poptávala mimořádně komplikovaný předmět zakázky, ale proto, že MČ neuvádí, co vlastně chce zakázkou získat,” dodává Petra Bielinová.

Jinými slovy, MČ má v úmyslu nejprve nezákonným způsobem zúžit počet možných subjektů k podání nabídky a následně s vybraným uchazečem „dojednat“ podmínky bez soutěže. Vše souladu s doporučením advokátní kanceláře GARRIS LEGAL, od které si MČ nechala zpracovat možné varianty zadání veřejné zakázky. GARRIS LEGAL jako základní charakteristiku zvoleného jednacího řízení s uveřejněním uvádí „možnost ve výzvě omezit počet uchazečů k dalšímu jednání“, zatímco jako značnou nevýhodu otevřeného řízení vidí „velké množství uchazečů“. Právě konkurenční prostředí a neomezovaný počet uchazečů ale snižuje cenu zakázky a šetří naše peníze.
Oživení vyzvalo zastupitele MČ dne 26.4.2012, aby veřejnou zakázku na novou radnici, která nesplňuje zákonné předpoklady a vzbuzuje další pochybnosti, zrušilo. Rada MČ údajně pouze prodloužila termín pro podání žádostí o účast ze 14.5.2012 na 30.6.2012 (na webových stránkách MČ není vyvěšen zápis ze zasedání Rady MČ, prodloužení termínu není zobrazeno ani v ISVZ). Proto dnes Oživení podává podnět ÚOHS k zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele Městské části Praha 12.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz