Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Arnika: Olomoucký kraj spalovnu nepotřebuje, přesto ji politici prosazují

16. 4. 2012 - PRAHA [Econnect/Arnika]

Vedení Olomouckého kraje se rozhodlo prosazovat výstavbu spalovny odpadů i přesto, že produkce komunálních odpadů v kraji klesá. V prosinci loňského roku podepsaly obce olomouckého kraje memorandum, kde se zavazují mimo jiné k podpoře záměru stavby spalovny. Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji (ISNO) podobně jako v Kraji Vysočina navrhla firma FITE a opět je jeho výsledkem plán na stavbu velké spalovny odpadů, která by mohla vyrůst v Přerově. Sdružení Arnika s tímto způsobem nakládání s odpady nesouhlasí a dlouhodobě upozorňuje na potřebu předcházení vzniku odpadů, větší míru recyklace a podporu kompostování a dalšího využívání surovin. Proti projektu se hlasitě postavili i místní občané, kteří na dnes, 16. dubna od 16 hodin, naplánovali protestní pochod Přerovem. Arnika podporuje tuto místní iniciativu i nesouhlasné stanovisko okresní lékařské komory.

„Je politováníhodné, že politici Olomouckého kraje prosazují systém spalovny navzdory odmítavému postoji veřejnosti a odborníků. Jistě by bylo lépe podpořit pokles odpadu a doplnit ho lepším systémem recyklace a kompostování,“ říká Matěj Man, vedoucí kampaně Arniky, Nespaluj, recykluj!“. Podle vyhodnocení plánu odpadového hospodářství v Olomouckém kraji za rok 2010 produkce komunálního odpadu za poslední tři roky klesá. Ke snižování produkce odpadu bude členské státy směrovat v budoucnu také politika Evropské unie.

Studie Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNO) měla zhodnotit možnosti řešení odpadové otázky v kraji tak, aby systém představoval nejvhodnější řešení pro budoucí nakládání s odpady z hlediska ekonomického, environmentálního, energetického i sociálního a byl dlouhodobě udržitelný. „Systém ISNO zpracovala firma FITE, stejně jako například v Kraj Vysočina. „Je pozoruhodné, že téměř všechny tyto systémy končí doporučením výstavby spalovny. Krajským politikům je tak řešení v podobě spalovny firmou nabídnuto na stříbrném podnose a ti se dále nezabývají řešením třeba ekonomicky a environmentálně výhodnějším,“ podotýká Matěj Man z Arniky. V současnosti se v Olomouckém kraji připravuje studie proveditelnosti, která by měla ukázat, jakým směrem se bude ubírat praktická realizace ISNO.

Spalovna v Olomouckém kraji by měla mít kapacitu 150 000 tun spáleného odpadu ročně i více. To znamená ekonomicky velmi náročnou investici ve výši 2,5 – 4,5 mld. Kč. Zařízení této kapacity ročně vyprodukuje až 50 000 tun odpadu v podobě strusky, popele a popílku. Z toho asi 5 000 tun představuje toxický odpad z čištění kouřových plynů s vysokým obsahem dioxinů, těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků, většinou označovaný jako popílek. Spálení jedné tuny odpadu je energeticky velmi nevýhodné v porovnání s energií, která se ušetří při recyklaci tuny odpadu (viz ilustrace). Suroviny se dají opakovaně využít a není třeba je znovu vytěžit a zpracovat. Tento koloběh spalovna výrazně blokuje. Centralizovaný systém, jehož srdcem je spalovna (zařízení na energetické využití odpadu), vytvoří o mnoho méně pracovních příležitostí, než systém recyklace a kompostování.

Zástupci Olomouckého kraje sáhli po jednoduchém řešení v podobě spalovny a podpora recyklace, kompostování a prevence vzniku odpadu zde opět nedostaly šanci. Obyvatelé kraje se bojí toxické zátěže a znečištění půdy a ovzduší, které zařízení přinese. Problematické je také zvýšení dopravy v důsledku centralizovaného svozu odpadu. Místním se taktéž nelíbí, že nedostali prostor, aby se mohli k problematice vyjádřit, stejně tak nemají v současnosti žádnou záruku, že se politici budou jejich připomínkami zabývat.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz