Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Český západ pomáhá řešit problémy v sociálně vyloučených lokalitách, o klienty není nouze

13. 4. 2012 - TOUŽIM [Econnect/Český západ]

Nezisková organizace Český západ z Dobré Vody pomáhá lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Jedná se o sociální službu terénní programy, kterou organizace od září roku 2011 nabízí v rámci projektu „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ celkem na devíti místech a to bezplatně.

Český západ poskytuje sociální služby v lokalitách Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín, Mrázov, Prachomety, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov, ale také v Teplé a Toužimi. „Od září roku 2011 bylo kontaktováno 130 lidí, s kterými sociální pracovníci řešili nejčastěji problematiku bydlení, zadluženosti, zaměstnávání, výchovy a výživy dětí či uspořádání rodinných vztahů. Nabízeli také poradenství a asistenci při jednání s úřady či zprostředkovávali zdravotní péči,“ představuje práci Českého západu terénní sociální pracovník Josef Slowík. „Častěji se na nás obracejí ženy. Od začátku projektu jsme dosud pracovali s 80 ženami a 50 muži a celkem jsme rozdali více než 500 ks informačních letáků. Po sedmi měsících trvání projektu vidíme, že obyvatele sociálně vyloučených lokalit je opravdu možné postupně zplnomocňovat k mnohem větší samostatnosti ve zvládání běžných životních situací," hodnotí přínos projektu Josef Slowík.

Terénní sociální pracovníci Českého západu nabízejí služby přímo v místech bydliště klientů nebo jsou k zastižení v pravidelných konzultačních hodinách v kancelářích na Nové Farmě, v Toužimi nebo Dobré Vodě. Do roku 2014 by službu mělo využít více než 250 klientů.

Konzultační hodiny: Dobrá Voda, č. p. 8: PÁ 9-13 hod.
Nová Farma, č. p. 477: PO 15-17 hod., ÚT a ČT 13-15 hod., ST 9-11 hod.
Poutnov: PO 10-14 hod.
Služetín, Mrázov, Křepkovice, Pěkovice: ST 13-17 hod.
Toužim (nám. J. z Poděbrad 104): ÚT 9-12 hod.

Při zavádění terénní služby do nových lokalit využívá Český západ své dlouholeté zkušenosti, ale i výhody spolupráce s partnery, například s městy Toužim a Teplá, různými institucemi a neziskovými organizacemi. Významná je zvláště spolupráce s občanským sdružením Kotec o. s., které na Tepelsku poskytuje další návazné sociální služby. Dalším partnerem Českého západu je i Agentura pro sociální začleňování, která pomáhala s výběrem lokalit jeho působnosti. Agentura podporuje města a obce, aby zajišťovaly nebo pomáhaly zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, zaměstnání, bydlení, zdravotní péči, sociálním službám a bezpečí.
Projekt „Místní a profesní rozvoj Českého západu“ reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00230 podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz. Sociální služby - terénní programy finančně podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Karlovarský kraj.

Občanské sdružení Český západ působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji. Zde poskytuje sociální služby, nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství, volnočasové programy a zapojuje občany do veřejného života. Pomáhá lidem řešit jejich tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Principem práce Českého západu je, že se snaží nedělat práci za druhé, ale podporuje lidi tak, aby postupně dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a uměli brát své životy do vlastních rukou. Bližší informace najdete na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v dobročinném obchodě BUŤI v Plzni (www.buti.cz).

Občanské sdružení Český západ působí v romských lokalitách v Dobré Vodě u Toužimi a okolí na Karlovarsku. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody, a to skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz