Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kolegyně, starosta nebo soused? Kdo z nich si zaslouží cenu?

3. 4. 2012 - BRNO [Econnect/Nadace Partnerství]

Kdo si zaslouží prestižní cenu za zlepšení životního prostředí? Rozhlédněte se kolem sebe a navrhněte. Víte o někom, kdo je ve vašem okolí příkladem pro ostatní třeba tím, že se zasadil se o záchranu stromu nebo cenného území? Navrhněte ho nebo ji na prestižní Cenu Josefa Vavrouška, kterou udělují Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. O oceněných rozhodne jedenáctičlenná porota složená z předních odborníků a osobností v environmentální oblasti. Nominace můžete zasílat do konce dubna.

„Zatím máme nominace ze čtyř krajů (Praha, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina). Jsou mezi nimi například programový manažer, stavební inženýr nebo profesor Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, ale i zahradník od Humpolce, který obnovuje v krajině boží muka,“ uvádí programový ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička.

„Způsob nominace je jednoduchý, vyplňuje se on-line na webových stránkách Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz/vavrousek. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu. Laureáta odměníme umělecky ztvárněnou cenou a 50 tisíci korunami,“ dodává Růžička.

„Povolání, věk ani to, aby navrhovaní byli známí mezi širokou veřejností, není pro udělení ceny rozhodující, například loňskou Cenu Josefa Vavrouška obdržel odborník na územní plánování Martin Říha. Nominovaný byl za trpělivé a nesilácké hledání řešení a jejich nenásilné šíření,“ připomíná koordinátor Ceny Zbyšek Podhrázský z Nadace Partnerství.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa, který před 17 lety (19. března 1995) tragicky zahynul. „Získat Cenu Josefa Vavrouška je stejně tak prestižní jako obdržet Cenu Jaroslava Seiferta nebo Cenu Františka Kriegla,“ uzavírá předseda správní rady Nadace Charty 77 František Janouch.

Dosavadní laureáti a laureátky:

2010 – Martin Říha (kraj Praha)
2009 - Vladimír Buřt (Ústecký kraj) a manželé Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk (Lucembursko)
2008 - Miroslava Knotková (Zlínský kraj) a Antonín Buček (Jihomoravský kraj, Brno)
2007 - Ivan Dejmal (in memoriam) a Miroslav Janík
2006 - Karel Hudec a Pavel Franc
2005 - Jan Bouchal (in memoriam), Yvonna Gaillyová
2004 - Bohuslav Blažek (in memoriam), Hana a Jiří Kulichovi
2003 - Svatomír Mlčoch
2002 - Ivan Rynda
2001 - Jan Jeník
2000 - Ĺubica Trubíniová a Aleš Máchal
1999 - Igor Míchal
1998 - Hana Librová
1997 - Eliška Nováková
1996 - Mikuláš Huba a Erazim Kohák

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné dopravy a turistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Během 21 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši 280 miliónů korun na 3 000 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.
Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi. www.nadacepartnerstvi.cz

Nadace Charty 77 byla založena v roce 1977 ve Švédsku a od roku 1990 působí v Praze. Z podpory nezávislé kultury a lidských práv se její činnost transformovala především na podporu sociálně a zdravotně zaměřených projektů. Šíře působnosti nadace je široká. Nejznámější je projekt Konto BARIÉRY, který od svého založení v roce 1993 rozdělil handicapovaným přes 190 milionů korun. Z dalších projektů nadace: aukce, pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY, Počítače proti bariérám, Burza práce, Konto MÍŠA, Sport bez bariér a další. V neposlední řadě nadace již od svého založení uděluje ceny: Cenu Toma Stopparda, Cenu Jaroslava Seiferta, Cenu Františka Kriegla a též od roku 1996 Cenu Josefa Vavrouška.

Cenu Josefa Vavrouška udělují každoročně od roku 1996 Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Laureáta vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Vyhlášení oceněných probíhá v červnu a váže se ke Světovému dni životního prostředí (5.červen).
Generálním partnerem Ceny Josefa Vavrouška je Českomoravský Cement.

Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. se narodil 15. září 1944 v Praze, kde vystudoval strojní fakultu ČVUT. V roce 1968 se zúčastnil expedice směřující do nemocnice A. Schweitzera v Lambarené. Cílem expedice, která navštívila čtrnáct afrických zemí, byla materiální pomoc nemocnici i podpora Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu. Od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení, aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989). V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150 odborných článků, zejména z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče o životní prostředí. Zahynul pod lavinou ve věku 50 let 19. března 1995 spolu s dvacetiletou dcerou Petrou.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz