Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Šance domova reaguje na zvyšující se počet rodin s dětmi

30. 3. 2012 - PRAHA [Econnect/Charita]

Sociálně aktivizační služba Šance domova reaguje na zvyšující se počet rodin s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Zaměřuje se primárně na rodiny v nepříznivé sociální, finanční či jiné situaci, která jim brání získat samostatné bydlení, a které jsou zároveň motivovány především v zájmu svých dětí situaci řešit. Těmto rodinám nabízíme možnost přechodného bydlení a doprovodný sociální program, jehož cílem je zmapovat a intenzivně řešit příčiny nepříznivé situace. Projekt je realizován Diecézní charitou ostravsko-opavskou, střediskem Vesnička soužití.

Hlavním cílem projektu je zajistit rodinám důstojné bydlení a jejich dětem odpovídající domov. Neméně důležitým cílem je podpořit tyto vybrané rodiny v samostatném řešení jejich problémů, které jsou příčinou jejich nepříznivé situace tak, aby tyto rodiny mohly dlouhodobě samostatné bydlení získat a udržet si jej a pečovat o zdravý vývoj a výchovu svých dětí.

Bytová problematika je jedním z nejpalčivějších problémů, které sociální pracovníci Vesničky soužití řeší. Nová služba Šance domova však nenabízí rodině pouze adekvátní ubytování, ale zároveň zajišťuje doprovodný sociální program, který klienti služby využívají. Program spočívá v pravidelné spolupráci klientů se sociální pracovnicí v problematických oblastech, jako je výchova dětí, zadluženost, podpora klientů v komunikaci s úřady, vyjednávání o stavu bytových prostor apod.

Výběr klientů, kteří se účastní projektu, je velmi důležitý a důraz je kladen především na jejich aktivní spolupráci. „Aktuální poptávka po službě několikanásobně převyšuje naši nabídku. Evidujeme více jak padesát žádostí, které musíme pečlivě zvážit a rozhodnout se, koho zařadíme do programu,“ popisuje situaci vedoucí střediska Diecézní charity ostravsko-opavské Vesnička soužití Miroslav Hodeček. „Hlavní důraz je kladen především na sledování zájmů dětí, které v rodině vyrůstají. Snažíme se zajistit vhodné prostředí pro jejich zdravý vývoj a nabízíme jim taktéž navazující služby, které poskytuje Vesnička soužití nebo Středisko Horizont v Kunčičkách“, dodává Hodeček.

V současné době podporují pracovníci Šance domova čtyři rodiny, tzn. osm dospělých a třináct dětí. V dubnu budou připraveny další tři byty k užívání rodinami, které vyžadují akutní řešení bytové problematiky. „Naším cílem je postupně rozšiřovat územní působnost služby. Prozatím soustředíme naši pozornost především do sociálně vyloučené lokality v Ostravě Kunčičkách, ale v současnosti zahajujeme svou činnost i v Přívoze a v Michálkovicích,“ dodává ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Jednou z největších cílových skupin, kterým své služby Diecézní charita nabízí, jsou právě osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se především o městské části Muglinov a Kunčičky, kde Charita poskytuje další sociální služby zaměřené zejména na děti a jejich rodiče.

V souvislosti s realizací této nové služby navázala Diecézní charita ostravsko-opavská spolupráci s firmou RPG Byty, s.r.o., která vybraným klientům poskytuje bytové prostory. „Vítáme spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou v oblasti poskytování podporovaného bydlení pro rodiny, které se dostaly do obtížné životní situace“, říká ředitel pro vládní vztahy realitní skupiny RPG Real Estate Stanislav Svoboda a dodává: „Pokládám za velmi důležité, aby podpořené rodiny využily mimořádnou příležitost, kterou projekt Šance domova přináší a aktivně se zapojily do společného úsilí o zvelebení lokality, ve které jim nabízíme nové bydlení. Není totiž možné jen podporu brát, je také nutné něco pozitivního společnosti vracet.“

Šance domova je sociálně aktivizační služba, která je podpořena z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a Moravskoslezského kraje. Jedním z projektů nové sociální služby Šance domova je projekt Nový domov, který je podpořen za přispění finančních prostředků Nadace OKD.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

31. 3. 2012

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz