Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Praha zvažuje omezení vjezdu čoudícím autům

6. 3. 2012 - PRAHA [Econnect]

Pražské matky a Centrum pro životní prostředí a zdraví vítají, že včera na půdě pražského magistrátu proběhlo první jednání odborné pracovní skupiny pro zřízení nízkoemisních zón, jehož výsledkem by měla být studie proveditelnosti nízkoemisních zón ve městě. Praha se dlouhodobě potýká s problémem silného znečištění ovzduší, jehož významným zdrojem jsou výfukové plyny automobilů, a nízkoemisní zóny by mohly být jedním z opatření, která mohou obyvatelům Prahy přinést čistější ovzduší. Praha by se vyhlášením zóny zařadila k významným evropským metropolím jako je Berlín, Londýn, Stockholm, Kodaň, Frankfurt nad Mohanem nebo Stuttgart, které už omezují vjezd automobilů s vysokými emisemi.

„Považovali bychom zřízení nízkoemisní zóny za krok dobrým směrem, a proto vítáme, že Praha zadá zpracování studie proveditelnosti takových zón. Ze zahraničních zkušeností je známo, že by hodně záleželo na tom, jak by území zóny bylo velké a jaká by v něm byla nastavena pravidla,“ uvedla Jarmila Johnová z Pražských matek a dodala: „Zatížení města individuální automobilovou dopravou i míra znečištění ovzduší z dopravy v Praze však vyžadují, aby zřízení nízkoemisní zóny bylo provázeno i řadou dalších opatření zlepšujících podmínky pro MHD, chodce a cyklisty, která by z Prahy učinila příjemnější, zdravější a bezpečnější místo pro život.“

„Nízkoemisní zóny se už osvědčily v Německu, Dánsku, Švédsku nebo Holandsku a jejich zavedení zvažuje například Francie nebo Rakousko. Zóny mohou snížit znečištění ovzduší oxidy dusíku, ale zejména jemným prachem, který v současnosti představuje z hlediska životního prostředí největší zdravotní riziko jak v Evropě, tak v Česku. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití. Znečištění ovzduší prachem v České republice každoročně způsobuje předčasné úmrtí několika tisíc lidí,“ varoval MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Vyhlásit nízkoemisní zóny umožňuje městům v České republice novela zákona o ochraně ovzduší, která nabyla platnosti 19. října 2011.

Pražské matky jsou občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991 a dlouhodobě se věnuje zklidňování dopravy v okolí škol, podpoře zejména chůze a cyklistiky dětí na jejich pravidelných cestách do školy (program Bezpečné cesty do školy) a problematice ochrany ovzduší v souvislosti s dopravou.

Centrum pro životní prostředí a zdraví vzniklo koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz